Nyheder

 • Sygefraværssamtale over telefonen
  22. september 2018

  Sygefraværssamtale over telefonen

  En arbejdsgiver kunne ikke bortvise en medarbejder, der afslog at deltage fysisk i en mulighedssamtale. Landsretten lagde vægt på, at medarbejderen – der havde rygproblemer og kun kunne ligge på maven -havde tilbudt at gennemføre samtalen t…
  Læs mere

 • Afgørelse ved bortvisning
  29. august 2018

  Afgørelse ved bortvisning

  I en faglig voldgift blev der taget stilling til, om en for sent aflevereret lægeerklæring kunne danne grundlag for en bortvisning. I sagen fandt voldgiftsretten, at lægeerklæringen var afleveret for sent, men at dette ikke kunne danne grun…
  Læs mere

 • BMF Fonden - Vindende billeder
  29. august 2018

  BMF Fonden - Vindende billeder

  BMF-Fonden og Malerforbundet havde 6 december 2016 indbudt  malerskolernes lærlinge til faglig dyst. Konkurrencen skulle give eleverne færdigheder inden for uddannelsesmålene i farvelære og dekorationsteknik. Lærlingenes opgave var at udfær…
  Læs mere

 • Erstatning for udbudsfusk
  19. juli 2018

  Erstatning for udbudsfusk

  Efter en omfattende sag om ulovlig forskelsbehandling af byggekonsortier blev, primo januar 2018, projektdirektøren på milliardprojektet Nyt Hospital Bispebjerg fyret. Baggrunden for fyringen var en sønderlemmende kritik fra Klagenævnet fo…
  Læs mere

 • Tal pænt eller bliv opsagt
  19. juli 2018

  Tal pænt eller bliv opsagt

  Sagen angik berettigelsen af en virksomheds bortvisning den 10. juni 2015 af en medarbejder. Medarbejderen var udeblevet fra arbejde grundlovsdag. Som anført af byretten måtte det efter bevisførelsen lægges til grund, at grundlovsdag ikke v…
  Læs mere

 • Bevar registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder
  10. juli 2018

  Bevar registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder

  Kooperationen har samlet 49 virksomheder og organisationer på det socialøkonomiske område i et fælles opråb: Bevar og styrk registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder, der si…
  Læs mere

 • Svanemærkning af bygningsrenoveringer
  5. juli 2018

  Svanemærkning af bygningsrenoveringer

  Det største marked for byggeri er i dag bygningsrenovering og vedligeholdelse. Udover at renoveringen både fører til lav energianvendelse og godt indeklima er det nu også muligt at vælge en svanemærket renovering. Svanemærket sikrer samtidi…
  Læs mere

 • Upassende beskeder medførte opsigelse
  5. juli 2018

  Upassende beskeder medførte opsigelse

  indledt en kollegial venskabelig relation med en kvindelig socialrådgiver og de korresponderede sammen med e-mails og sms'er. Nogle af beskederne fra funktionæren til socialrådgiveren udviklede sig til at få seksuelt indhold, og hun bad fun…
  Læs mere

 • Femern-forbindelsen færdig i år 2028?
  5. juli 2018

  Femern-forbindelsen færdig i år 2028?

  Femerntunnelen mellem Lolland og den tyske ø Fehmarn bliver en 18 km lang sænketunnel, der kommer til at rumme en tosporet motorvej i hver retning og to elektrificerede jernbanespor. Selskabet Femern A/S er bygherre og administrerer budget…
  Læs mere

 • AB 18, ABR 18 og ABT 18 offentliggjort
  21. juni 2018

  AB 18, ABR 18 og ABT 18 offentliggjort

  Efter mere end 3 års arbejde og næsten 100 officielle møder i AB-Udvalget, talrige indlæg m.v., herunder en betænkning på 573 sider, blev den nye AB 18 offentliggjort i dag kl. 12.00. Udvalget, der har bestået af repræsentanter fra bygherr…
  Læs mere

 • Opsigelse af en gravid
  21. juni 2018

  Opsigelse af en gravid

  Sagen omhandlede en virksomheds opsigelse af en medarbejder, og hvorvidt denne var i strid med ligebehandlingslovens § 9. Landsretten anførte, at det fremgår af ligebehandlingslovens § 9 blandt andet, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en…
  Læs mere

 • Ny samarbejdsform i byggeriet
  7. juni 2018

  Ny samarbejdsform i byggeriet

  I forbindelse med opførelsen af den nye arkitektskole i Aarhus har Bygningsstyrelsen anvendt en ny udbudsform nemlig New Partnering. Baggrunden for New Partnering er ønsket om at skabe et transparent forretningsmiljø og optimere byggeproce…
  Læs mere

 • Krav om elektronisk udbud pr. den 1. juli 2018
  24. maj 2018

  Krav om elektronisk udbud pr. den 1. juli 2018

  Fra den 1. juli 2018 skal offentlige udbydere gennemføre alle dele af en udbudsproces ved anvendelse af elektroniske kommunikationsmidler. Det betyder, at det ikke længere vil være muligt at kommunikere og udveksle materiale via fx emails, …
  Læs mere

 • Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven
  24. maj 2018

  Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven

  Der har de seneste år været øget fokus på konkurrencereglerne i forhold til konsortier. På baggrund heraf har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsendt en ny vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Helt overordne…
  Læs mere

 • Persondata og brud på persondatasikkerheden
  24. maj 2018

  Persondata og brud på persondatasikkerheden

  Når persondataforordningen finder anvendelse i Danmark og resten af EU fra den 25. maj 2018, vil der – som noget nyt – gælde en generel forpligtelse for alle dataansvarlige til som udgangspunkt at anmelde brud på persondatasikkerheden til D…
  Læs mere

 • Standardforbehold ved tilbud
  9. maj 2018

  Standardforbehold ved tilbud

  Spørgsmål: I forbindelse med et udbud er jeg kommet i tvivl om, hvorvidt jeg skal vedlægge Kooperationens Standardforbehold. Jeg er nemlig bange for, at bygherren vil afvise mit tilbud, såfremt standardforbeholdet vedlægges. Hvordan er regl…
  Læs mere

 • Persondata og databehandleraftaler
  9. maj 2018

  Persondata og databehandleraftaler

  Hvis en virksomhed benytter et lønbureau eller rekrutteringsfirma eller lignende, der behandler personoplysninger på virksomhedens vegne, skal der udarbejdes en databehandleraftale. Databehandleraftalen skal indgås mellem virksomheden (den…
  Læs mere

 • LO Plus giver masser af fordele til masser af medlemmer
  9. maj 2018

  LO Plus giver masser af fordele til masser af medlemmer

  LO Plus er som kooperativ virksomhed det gratis kort til 750.000 medlemmer af LO-fagbevægelsen, som både giver dem gode rabatter, og som samtidig fungerer som medlemskort til den enkelte fagforening.LO Plus ejes Alka, LO og forbundene i fæl…
  Læs mere

 • Demokratiske virksomheder stifter ny tænketank
  25. april 2018

  Demokratiske virksomheder stifter ny tænketank

  En række store og små medlems- og medarbejderejede selskaber og organisationer slår sig nu sammen for at stifte en tænketank, der skal styrke den demokratiske virksomhedsdrift i Danmark. Bag tænketanken står blandt andet store kendte demokr…
  Læs mere

 • Otte nedrivere kræves idømt fængsel
  25. april 2018

  Otte nedrivere kræves idømt fængsel

  Bagmandspolitiet har efter 2 års efterforskning tiltalt en række nedrivningsfirmaer og ledende medarbejdere for at have delt priser på nedrivningsopgaver for over 100 mio. kr. En del af de 90 berørte nedrivningsentrepriser er tildelt efter…
  Læs mere