Nyheder

 • Sletning af personoplysninger
  7. februar 2019

  Sletning af personoplysninger

  Når det ikke længere er nødvendigt at behandle personoplysninger, skal de slettes. Det følger af databeskyttelsesforordningen. Men hvornår og hvordan skal man slette personoplysninger i praksis? Datatilsynet har netop offentliggjort en ny t…
  Læs mere

 • Standardforbehold og AB 18
  7. februar 2019

  Standardforbehold og AB 18

  Hvis AB 18 er aftalegrundlaget, kan Kooperationens Standardforbehold af Maj 2008 IKKE anvendes, og baggrunden herfor er, at Standardforbeholdets otte bestemmelser nu er blevet integreret i AB 18.Nedenfor gennemgås, hvor de enkelte bestemmel…
  Læs mere

 • Bortvisning berettiget?
  23. januar 2019

  Bortvisning berettiget?

  Bortvisning berettiget?Hvis en medarbejder stjæler fra arbejdspladsen, er en bortvisning som udgangspunkt berettiget. Men gælder det også, hvis en medarbejder alene låner ting fra arbejdspladsen til privat brug og herefter afleverer tingene…
  Læs mere

 • Nyt udstationeringsdirektiv
  22. januar 2019

  Nyt udstationeringsdirektiv

  Nyt Udstationeringsdirektiv Det nye Udstationeringsdirektiv, der blev vedtaget i EU sidste år, skal være implementeret i Danmark senest den 30. juli 2020. Udstationeringsdirektivet angiver en række vilkår, som udenlandske arbejdsgivere skal…
  Læs mere

 • Mange EU-udbud annulleres
  22. januar 2019

  Mange EU-udbud annulleres

  Hvert femte danske EU-udbud annulleres, men de fleste annullerede udbud bliver dog tilpasset og udbudt på ny. Dette fremgår af en ny analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, ”Annullationer af danske EU-udbud”, som er en analyse, der …
  Læs mere

 • Timebaseret opgørelse af rimelighedskravet
  8. januar 2019

  Timebaseret opgørelse af rimelighedskravet

  Som opfølgning på satspuljeaftalen på beskæftigelsesområdet har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) den 20. december 2018 offentliggjort en ny bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet. Bekendtgørelsen indeholder bl.…
  Læs mere

 • Nyt AB-system
  8. januar 2019

  Nyt AB-system

  Som tidligere omtalt i Nyhedsbrevet kan de nye AB-aftaledokumenter anvendes ved aftaler indgået efter 31. december 2018. Det nye aftalegrundlag er meget mere omfattende end AB 92 og består af følgende grunddokumenter: AB 18 til arbejder og…
  Læs mere

 • Ny ferielov
  13. december 2018

  Ny ferielov

  Ny ferielov – hvad skal man være opmærksom på Folketinget vedtog i januar 2018 den nye ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020. Den nye ferielov medfører en række ændringer af det nuværende danske feriesystem og betyder, at vi ov…
  Læs mere

 • Vinterbyggeri
  29. november 2018

  Vinterbyggeri

  På udendørs termometeret kan man allerede nu aflæse minusgrader og dermed, skal man som entreprenør også have overblik over, hvad der er og hvad der ikke er omfattet af ens tilbud i forhold til vinterforanstaltninger. I sidste halvdel af f…
  Læs mere

 • Lempelse af rimelighedskravet
  8. november 2018

  Lempelse af rimelighedskravet

  Gode nyheder på beskæftigelsesområdet, hvor satspuljekredsen d. 7. november har indgået aftale for 2019-2022. I tillæg til en række gode tiltag for at få mennesker med handicap i job og uddannelse, indebærer aftalen også en forsøgsordning,…
  Læs mere

 • Sygeløn – hvordan beregnes ancienniteten?
  25. oktober 2018

  Sygeløn – hvordan beregnes ancienniteten?

  Sygeløn – hvordan beregnes ancienniteten?Ansatte - der efter overenskomstens regler opnår krav på sygeløn efter en vis periodes ansættelse - får alene ret til sygeløn, hvis ancienniteten er opnået, før sygdommen indtræder. Har man ikke opnå…
  Læs mere

 • Gør din idé til virkelighed
  24. oktober 2018

  Gør din idé til virkelighed

  Realdanias kampagne Underværker inviterer alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe gode rammer for fællesskab og aktivitet til at søge om økonomisk støtte til at føre originale idéer ud i livet. Der skal være tale om idéer, d…
  Læs mere

 • Forslag om ændringer af udbudsloven
  10. oktober 2018

  Forslag om ændringer af udbudsloven

  Regeringen har fremsat et forslag til ændringer i udbudsloven. Ændringerne er: Pligt til at beskrive alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet og Pligt til at adskille vurderingen af opfyldelse af kvalitative kriterier fra vur…
  Læs mere

 • Troels Lund fjerner straf for ledige i socialøkonomiske virksomheder
  2. oktober 2018

  Troels Lund fjerner straf for ledige i socialøkonomiske virksomheder

  Efter henvendelse fra Kooperationen lover beskæftigelsesministeren nu at sikre, at det igen bliver muligt for dagpengemodtagere at udføre frivilligt ulønnet arbejde i socialøkonomiske virksomheder. Tidligere i år måtte en frivillig chauffø…
  Læs mere

 • Landdistrikter - Ny forskningsrapport
  1. oktober 2018

  Landdistrikter - Ny forskningsrapport

  Forskningsrapporten "Hvilken betydning har andelsorganiserede virksomheder i deres lokalområde?" er lavet af Center for Landdistriktsforskning (CFL), Syddansk Universitet. Kooperationen har finansieret hovedparten af rapporten med gode bidr…
  Læs mere

 • Spændende muligheder for kompetenceudvikling
  27. september 2018

  Spændende muligheder for kompetenceudvikling

  For medarbejdere under Kooperationens overenskomster med HK/Privat og Teknisk Landsforbund er der mulighed for at blive opkvalificeret gennem overenskomsternes kompetenceudviklingsfonde. Man kan få dækket udgifter til akademi- og diplomudd…
  Læs mere

 • Sygefraværssamtale over telefonen
  22. september 2018

  Sygefraværssamtale over telefonen

  En arbejdsgiver kunne ikke bortvise en medarbejder, der afslog at deltage fysisk i en mulighedssamtale. Landsretten lagde vægt på, at medarbejderen – der havde rygproblemer og kun kunne ligge på maven -havde tilbudt at gennemføre samtalen t…
  Læs mere

 • Afgørelse ved bortvisning
  29. august 2018

  Afgørelse ved bortvisning

  I en faglig voldgift blev der taget stilling til, om en for sent aflevereret lægeerklæring kunne danne grundlag for en bortvisning. I sagen fandt voldgiftsretten, at lægeerklæringen var afleveret for sent, men at dette ikke kunne danne grun…
  Læs mere

 • BMF Fonden - Vindende billeder
  29. august 2018

  BMF Fonden - Vindende billeder

  BMF-Fonden og Malerforbundet havde 6 december 2016 indbudt  malerskolernes lærlinge til faglig dyst. Konkurrencen skulle give eleverne færdigheder inden for uddannelsesmålene i farvelære og dekorationsteknik. Lærlingenes opgave var at udfær…
  Læs mere

 • Erstatning for udbudsfusk
  19. juli 2018

  Erstatning for udbudsfusk

  Efter en omfattende sag om ulovlig forskelsbehandling af byggekonsortier blev, primo januar 2018, projektdirektøren på milliardprojektet Nyt Hospital Bispebjerg fyret. Baggrunden for fyringen var en sønderlemmende kritik fra Klagenævnet fo…
  Læs mere