Nyheder

 • Krav om elektronisk udbud pr. den 1. juli 2018
  24. maj 2018

  Krav om elektronisk udbud pr. den 1. juli 2018

  Fra den 1. juli 2018 skal offentlige udbydere gennemføre alle dele af en udbudsproces ved anvendelse af elektroniske kommunikationsmidler. Det betyder, at det ikke længere vil være muligt at kommunikere og udveksle materiale via fx emails, …
  Læs mere

 • Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven
  24. maj 2018

  Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven

  Der har de seneste år været øget fokus på konkurrencereglerne i forhold til konsortier. På baggrund heraf har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsendt en ny vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Helt overordne…
  Læs mere

 • Persondata og brud på persondatasikkerheden
  24. maj 2018

  Persondata og brud på persondatasikkerheden

  Når persondataforordningen finder anvendelse i Danmark og resten af EU fra den 25. maj 2018, vil der – som noget nyt – gælde en generel forpligtelse for alle dataansvarlige til som udgangspunkt at anmelde brud på persondatasikkerheden til D…
  Læs mere

 • Standardforbehold ved tilbud
  9. maj 2018

  Standardforbehold ved tilbud

  Spørgsmål: I forbindelse med et udbud er jeg kommet i tvivl om, hvorvidt jeg skal vedlægge Kooperationens Standardforbehold. Jeg er nemlig bange for, at bygherren vil afvise mit tilbud, såfremt standardforbeholdet vedlægges. Hvordan er regl…
  Læs mere

 • Persondata og databehandleraftaler
  9. maj 2018

  Persondata og databehandleraftaler

  Hvis en virksomhed benytter et lønbureau eller rekrutteringsfirma eller lignende, der behandler personoplysninger på virksomhedens vegne, skal der udarbejdes en databehandleraftale. Databehandleraftalen skal indgås mellem virksomheden (den…
  Læs mere

 • LO Plus giver masser af fordele til masser af medlemmer
  9. maj 2018

  LO Plus giver masser af fordele til masser af medlemmer

  LO Plus er som kooperativ virksomhed det gratis kort til 750.000 medlemmer af LO-fagbevægelsen, som både giver dem gode rabatter, og som samtidig fungerer som medlemskort til den enkelte fagforening.LO Plus ejes Alka, LO og forbundene i fæl…
  Læs mere

 • Demokratiske virksomheder stifter ny tænketank
  25. april 2018

  Demokratiske virksomheder stifter ny tænketank

  En række store og små medlems- og medarbejderejede selskaber og organisationer slår sig nu sammen for at stifte en tænketank, der skal styrke den demokratiske virksomhedsdrift i Danmark. Bag tænketanken står blandt andet store kendte demokr…
  Læs mere

 • Otte nedrivere kræves idømt fængsel
  25. april 2018

  Otte nedrivere kræves idømt fængsel

  Bagmandspolitiet har efter 2 års efterforskning tiltalt en række nedrivningsfirmaer og ledende medarbejdere for at have delt priser på nedrivningsopgaver for over 100 mio. kr. En del af de 90 berørte nedrivningsentrepriser er tildelt efter…
  Læs mere

 • Beskæftigelsesministeren inviterer til revision af arbejdsmiljøreglerne
  25. april 2018

  Beskæftigelsesministeren inviterer til revision af arbejdsmiljøreglerne

  Arbejdsmiljøreglerne opleves af mange som omfattende og svære. Nogen gange endda så meget at det kan hindre det velfungerende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden. Derfor inviterer beskæftigelsesministeren alle virksomheder og organisationer …
  Læs mere

 • Persondata og samtykke
  25. april 2018

  Persondata og samtykke

  Virksomheders opbevaring af medarbejderes personoplysninger kan finde sted uden at skulle opfylde særlige krav. Begrundelsen er, at medarbejderne i forvejen har til samtykke underskrevet en ansættelseskontrakt, som gør det nødvendigt, at pe…
  Læs mere

 • Aktindsigt i udbud
  12. april 2018

  Aktindsigt i udbud

  I det sidste års tid har flere af Kooperationens medlemmer oplevet, at der er blevet rettet henvendelse fra en offentlig udbyder – fx en kommune – idet der er blevet begæret aktindsigt i de indkomne tilbud. En anmodning om aktindsigt kan k…
  Læs mere

 • Ændringer i selskabsloven
  12. april 2018

  Ændringer i selskabsloven

  I et lovforslag fremsat i marts måned i år lægger regeringen op til en række ændringer i selskabsloven. Ændringerne betyder blandt andet, at kravet til selskabskapital for aktieselskaber (A/S’er) nedsættes fra 500.000 kr. i dag til fremove…
  Læs mere

 • OK 18 – strejke og lockout
  15. marts 2018

  OK 18 – strejke og lockout

  Der er som bekendt varslet både strejke og lockout i forbindelse med de igangværende overenskomstfornyelser på det offentlige område. Konflikten vil ramme alle tre hovedområder i det offentlige, det vil sige staten, kommunerne og regionerne…
  Læs mere

 • Elev fik ikke ”dobbelt op” på godtgørelsen
  15. marts 2018

  Elev fik ikke ”dobbelt op” på godtgørelsen

  Efter erhvervsuddannelsesloven skal der betales en godtgørelse til en elev, der uberettiget får ophævet sin uddannelsesaftale. En sådan situation forelå i en sag, der i februar måned blev afgjort af Højesteret. Eleven i sagen var under udd…
  Læs mere

 • Beskyt jeres persondata
  15. marts 2018

  Beskyt jeres persondata

  Vil man som arbejdsgiver behandle persondata, skal en række principper være overholdt. Principperne indebærer, at persondata: skal behandles lovligt, fair og gennemsigtigt kun må behandles til et konkret, udtrykkeligt og lovligt formål…
  Læs mere

 • 45 sociale virksomheder laver strategi til Københavns Kommune
  6. marts 2018

  45 sociale virksomheder laver strategi til Københavns Kommune

  I stedet for at vente på kommunen har 45 socialøkonomiske virksomheder i København selv udarbejdet en strategi for socialt iværksætteri. Strategien er en gave til politikerne – nu håber vi, at de leverer på løfterne, siger organisationerne …
  Læs mere

 • Ferie, restferie og hjemsendelse ved vejrlig
  1. marts 2018

  Ferie, restferie og hjemsendelse ved vejrlig

  Husk at planlægge sommerferien Ferieåret 2018/2019 starter den 1. maj 2018. I den forbindelse minder vi om, at medarbejdere ifølge ferieloven har krav på afholdelse af tre ugers hovedferie i perioden fra den 1. maj og frem til den 30. sept…
  Læs mere

 • Beskyttelse af personoplysninger
  1. marts 2018

  Beskyttelse af personoplysninger

  Til maj 2018 træder de nye regler om beskyttelse af personoplysninger i kraft. I dette nyhedsbrev behandles de nugældende regler for virksomheder i forhold til persondataloven. I dag skal der træffes de fornødne tekniske og organisatoriske…
  Læs mere

 • Praktikplads-AUB ordning
  15. februar 2018

  Praktikplads-AUB ordning

  Som led i den trepartsaftale, som blev indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i 2016, er der pr. 1. januar 2018 indført en ny incitamentsordning for at få virksomhederne til at tage flere lærlinge. Ordningen betyder – groft sa…
  Læs mere

 • Opsigelse af tillidsmandskandidater
  15. februar 2018

  Opsigelse af tillidsmandskandidater

  Fagligt Fælles Forbund indklagede et rengøringsfirma for Arbejdsretten for organisationsfjendtlig virksomhed ved at have afskediget bl.a. to ansatte A og B, der var medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, og som var i færd med at opstille til …
  Læs mere