Forbruger eller erhvervsdrivende

29. marts 2019

Definitionen af, hvornår man som bygherre er forbruger og hvornår man som bygherre er erhvervsdrivende, er ofte til juridisk diskussion.

Voldgiftsloven tager ikke stilling til, hvornår en bygherre er forbruger, så man tager derfor udgangspunkt i definitionen i forbrugeraftaleloven. Det fremgår af denne, at man taler om en forbruger, hvis en aftale er indgået mellem en erhvervsdrivende som led i dennes erhverv og når den anden part (forbrugeren) hovedsageligt handler uden for sit erhverv. Det betyder, at en privatperson, som får udført en entreprise i sin egen bolig, er forbruger.

Det er endvidere almindeligvis antaget, at andels-, grundejer-, ejerlejligheds- og kolonihaveforeninger falder ind under forbrugerbegrebet, når medlemmerne er privatpersoner.

Kendelse i sag om en kolonihaveforening

I en ny kendelse fandt Voldgiftsretten dog frem til, at en kolonihaveforening var erhvervsdrivende.

Sagen drejede sig om en kolonihaveforening, som var bygherre i et projekt for kloak, dræn og vand. Arbejdet var udbudt sammen med en professionel rådgiver, og der havde både været prækvalifikations- og et udbudsforløb. På denne baggrund havde haveforeningen udvalgt en hovedentreprenør, som skulle udføre arbejder til en værdi af cirka 14 millioner kroner.

Imidlertid blev hovedentreprenøren og kolonihaveforeningen uenige, og da AB92 var vedtaget, skulle tvisten afgøres ved en voldgift. Men dette modsatte kolonihaveforeningen sig, idet den opfattede sig som forbruger.

Voldgiftsretten kom som nævnt frem til, at kolonihaveforeningen ikke kunne anses som forbruger, og Voldgiftsretten lagde i den forbindelse især vægt på:

At kolonihaveforeningen i samarbejde med en rådgiver havde udarbejdet udbudsmaterialet, og at aftalen med hovedentreprenøren blev indgået efter et prækvalifikations- og udbudsforløb, hvilket er atypisk for en forbruger.

  • At der var tale om en tvist mellem en bygherre og en hovedentreprenør
  • At tvisten vedrørte en større entreprise til et millionbeløb, som indeholdt en række tekniske og juridiske problemstillinger, som normalt ville blive behandlet efter AB92
  • At kolonihaveforeningen havde en betydelig størrelse samt betydelige lejeindtægter
  • At kolonihaveforeningen under hele forløbet havde handlet professionelt og havde været bistået af en ekstern rådgiver, og at foreningens bestyrelse var aflønnet

Det skal understreges at der er tale om en meget konkret afgørelse, der dog giver en vis vejledning i, hvilke forhold der indgår i, hvornår en forening skal anses som erhvervsdrivende eller som forbruger i byggeprojekter.