Dataansvar for vikarer og konsulenter

3. april 2019

Datatilsynet har offentliggjort en række vejledende principper for placeringen af dataansvaret i forbindelse med situationer, hvor en dataansvarlig virksomhed eller myndighed benytter sig af vikarer og konsulenter til behandling af personoplysninger. De vejledende principper har til formål at afklare, hvordan vurderingen af dataansvaret i sådanne situationer bør foretages. De vejledende principper om dataansvar for vikarer og konsulenter er et supplement til Datatilsynets vejledning om dataansvarlige og databehandlere.

Det fremgår blandt andet af teksten, at når vikarer agerer på linje med andre medarbejdere, vil de typisk blive opfattet som en del af den dataansvarliges juridiske enhed og dermed hverken fungere som selvstændigt dataansvarlige eller databehandlere. Omvendt vil eksterne konsulenter ofte kunne opfattes som dataansvarlige eller databehandlere afhængig af de konkrete omstændigheder. Datatilsynets vejledende principper, der indeholder eksempler på forskellige konkrete situationer, hvor vikarer og konsulenter behandler personoplysninger, kan læses her.

Husk, at alle nationale og internationale vejledninger om databeskyttelse ligger på Datatilsynets hjemmeside.