Personalejura

Som medlem af Kooperationen har man adgang til individuel rådgivning angående fagretlige og overenskomstmæssige spørgsmål.

Overenskomster /ProtokollaterSatserHovedaftalerAnsættelseFerielovFormularer/ HjemmearbejdeUdenlandsk arbejde / FAQ Arbejdsret

Kooperationen rådgiver fortroligt om generelle personalejuridiske problemstillinger og om virksomhedens retstilling ved konkrete personalesager. Derudover rådgiver vi i relation til overenskomster og yder bistand i forbindelse med forhandling af overenskomster og lokalaftaler. 

Her finder du også generel lovgivning om blandt andet: ansættelsesbevisloven, barselsloven, deltidsloven, ferieloven, g-dage, ligebehandlingsloven, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., lov om brug af helbredsoplysninger på arbejdsmarkedet, bekendtgørelse af lov om sygedagpenge og lov om tidsbegrænset ansættelse. 

Behandling af arbejdsretlige tvister i det kooperative fagretlige system (pdf)