Byggejura

Her finder du viden om blandt andet tilbudsloven og udbudsloven såvel som Almindelige Betingelser (AB 92), Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93), Almindelige Betingelser (AB 18), Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 18) m.fl.  

Formularer Byggeri / Rentesatser, nøgletal og karakterbøger / Tal og statistik / FAQ Byggeri

Skal du til en licitation for at afgive et tilbud eller skal du vide, hvordan man bygger i vinterperioden eller om der måske er nogle lovbestemte regler i tilbudsloven, AB 92, den nye AB 18 m.fl., udbudsloven eller vinterbekendtgørelsen som du bør kende? 

Her på siden kan du også søge vejledning om indholdet af standardforbeholdene samt de mange forskellige blanketter, der kan anvendes, når du som entreprenør indgår aftale med en kunde samt finde tærskelværdierne.

De nye almindelige betingelser (AB 18, m.fl.) anvendes, når de er vedtaget af parterne med henblik på den konkrete opgave. Udvalget anbefaler imidlertid, at de først tages i brug ved indgåelse af aftaler den 1. januar 2019 og senere.

AB 18, ABT 18, m.fl.

AB 18 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (pdf) 
ABR 18
ABT 18
APP Projektudvikling
APP Projektoptimering
APP Driftskrav
APP Incitamenter
AB Forenklet
ABR Forenklet
Betænkning nr.1570

AB 18 på engelsk

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har oversat hele aftalesystemet til engelsk. Du kan dermed hente engelske versioner af AB18, ABR18, ABT18, AB18 – Forenklet, ABR18 – Forenklet samt de fire appendikser. De oversatte dokumenter er blevet ajourførte efter aftaledokumenternes opdateringer i december 2018. De engelske udgaver har følgende titler og kan hentes her


AB 92 & ABT 93

AB 92 (pdf)
ABT 93 (pdf)
AB-Forbruger (pdf)

Standardforbehold og tro- og loveerklæringer

Standardforbehold af maj 2008 (pdf)
Kan IKKE anvendes, hvis AB 18/AB 18 Forenklet er aftalegrundlaget.

Standardforbehold for Totalentreprise (pdf)
Kan IKKE anvendes, hvis ABT 18 er aftalegrundlaget.

Tro- og loveerklæring vedr gæld til det offentlige - Stamdata (doc)
Tro- og loveerklæring vedr gæld til det offentlige og opfyldelse af udbudsdirektivet art.45, stk. 1 og 2 (doc)

Faglige forbehold

Hvis AB 18/AB 18 Forenklet eller ABT 18 er kontraktgrundlaget, bedes du venligst kontakte Kooperationen for yderligere vejledning.

Blikkenslagere (pdf)
Elektrikere (pdf)
Malere (pdf)
Murer- & Betonarbejde (pdf)
Tømrerarbejde (pdf)