Bliv medlem

Vi er en arbejdsgiverorganisation med tæt kontakt til alle vores medlemmer. 

Kooperationen er arbejdsgiver- og interesseorganisation for de kooperative og socialøkonomiske virksomheder og organisationer i Danmark. På tværs af brancher og selskabsformer har vi det fælles, at vi arbejder ud fra værdier om demokratisk deltagelse og samfundsmæssig bæredygtighed. Driver I virksomhed på det grundlag, så er Kooperationen en mulighed for jer.

Hvordan bliver I medlemmer?

Et medlemskab af Kooperationen tilpasses den enkelte virksomhed. I er derfor selv med til at skræddersy jeres medlemskab ud fra de konkrete ønsker og behov.

Kooperationen har tre typer medlemskab: grundmedlemskab, arbejdsgivermedlemskab og hovedorganisationsmedlemskab. Alle virksomheder, foreninger og organisationer, som opfylder vedtægternes kriterier for medlemskab, kan tegne et grundmedlemskab. Dertil lægges så moduler i forhold til den enkelte virksomheds eller organisations behov og interesser. I kan læse mere om kontingentregler her.

I kan kontakte vores medlemsservice på telefon 33 55 77 30. I kan også sende en e-mail til kontakt@kooperationen.dk, så kontakter vi jer efterfølgende.

Udfyld ansøgning om medlemskab

I kan udfylde en ansøgning her. Ansøgningen bliver sendt til vores medlemsservice samt en kopi til den indehaver/direktør, der bliver angivet på ansøgningen. Har I spørgsmål til udfyldelse af ansøgningen, er I meget velkommen til at kontakte vores medlemsservice på telefon 33 55 77 30 eller e-mail: kontakt@kooperationen.dk

Hvad koster det?

Kontingentet reguleres årligt i forhold til virksomhedens grundlag for beregning af arbejdsmarkedsbidrag for det foregående år. I kan læse mere om andre typer for kontingent her. I er også velkommen til at kontakte os, så udregner vi jeres pris.

Hvad får I ud af jeres medlemskab?

Som medlem af Kooperationen får I nem og hurtig adgang til juridisk rådgivning om personaleforhold, grundlæggende erhvervsjura og byggejura. Vi hjælper jer også med at holde styr på bl.a. relevant fagspecifik uddannelse, reglerne for arbejdsmiljø og nye forretnings- og samarbejdsmuligheder.

Medlemskabet giver jer desuden adgang til et dialogbaseret fagretsligt system, faglig opdatering, deltagelse i lokale netværk, branchenetværk og politiske udvalg samt generel interessevaretagelse og udviklingsprojekter både i Danmark og internationalt.

Vi sikrer den bedste økonomi ved barsel og orlov

Det er lovpligtigt at være medlem af en barselsudligningsordning. Koop-Barsel sikrer virksomheden den økonomiske bedste løsning til udligning af omkostningerne - sammenlignet med andre ordninger. Fx, hvis en medlemsvirksomhed har en ansat på barsel, kan medlemsvirksomheden få en refusion på 65.000 kr. fra Kooperationens barselsudligningsordning. Samme periode fra barsel.dk kan give en udbetaling på kun 47.064 kr. - altså en forskel på 17.945 kr.

Hvilke medlemsformer?

Alle virksomheder, foreninger og organisationer, som opfylder vedtægternes kriterier for medlemskab, kan tegne et grundmedlemskab. Dertil lægges så moduler i forhold til den enkelte virksomheds eller organisations behov og interesser. Læs mere om vores kontingentregler.