Udviklingsforeningen

Ansøgning om midler fra Udviklingsforeningen 

Udviklingsforeningen blev oprindeligt stiftet i 1977 med det formål at have midler til udvikling af de kooperative byggevirksomheder og produkter samt eventuelt at etablere nye kooperative byggevirksomheder.Desuden kunne Udviklingensforeningen optræde som et kollektivt sikkerhedsnet under virksomhederne. Midlerne i foreningen blev akkumuleret ved, at der i en årrække blev opkrævet et ekstraordinært kontingent. 

Foreningens formål er senere blevet justeret sådan, at foreningens midler i dag kan bruges til aktiviteter, som understøtter medlemsvirksomhedernes interesser og behov indenfor uddannelse, efteruddannelse, faglig og teknisk udvikling samt varetage og fremme medlemmernes erhvervspolitiske interesser. Foreningen kan tillige finansiere undersøgelser, herunder markedsanalyser, forsøgsprojekter, uddannelse, virksomhedsudvikling- og etablering.

Hvem kan blive medlem?

Det er kun kooperative byggefagsvirksomheder der kan være medlem af Udviklingsforeningen, og medlemskabet ophører ved udmeldelse af Kooperationen. 

Kontingent

Kontingent fastsættes en gang årligt på generalforsamlingen. Kontingentet for 2024 består af et grundkontingent på 1.500 kr. pr. virksomhed og 50 kr. pr. medarbejder, dog maksimalt 10.000 kr.

Bestyrelse

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på op til 10 medlemmer og den sammensættes sådan, at den afspejler alle de håndværksfag, medlemmerne repræsenterer med 1 medlem for hvert fag. For tiden er de repræsenterede fag: maler, blikkenslager, boligservice, industri, tømrer, murer og entreprenører.

Bestyrelsens sammensætning er for tiden følgende:

Jon Buch, Christiansen og Essenbæk A/S, Glostrup - formand
Allan Bisgaard
, TBS A/S, Skive
Tom Kristensen, A/S Boligbeton, Løsning
Leon Wagtmann, MC Malerforretning, Aarhus

Årsmøde

Foreningens årsmøde holdes i 1. kvartal. Årsmødet har typisk en formel del med blandt andet beretning, valg til bestyrelsen, fastsættelse af kontingent og gennemgang/godkendelse af foreningens årsregnskab. 

Den anden del af årsmødet er et eller flere faglige indlæg om aktuelle emner, en god middag og masser af samvær på tværs af virksomhederne. Og det skal understreges, at såvel de enkelte virksomheders direktører som medarbejdere kan deltage i årsmødet. Det er gratis at deltage i årsmødet.

Yderligere oplysninger om foreningens vedtægter kan læses her - derudover kan Udviklingsforeningens seneste årsberetning læses her.