Rummelig Genstart

Interviews og cases

Kooperationen er partner i Rummelig Genstart, der skal skabe rummelige og socialøkonomiske arbejdspladser i kølvandet på corona-krisen. Projektet skal bl.a. udvikle socialøkonomiske partnerskaber og fremme sociale indkøb i kommunerne.

Om projektet

Rummelig Genstart har til formål at modvirke de negative sociale konsekvenser af COVID-19 ved at iværksætte en række aktiviteter, der øger beskæftigelsen for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Projektet er opstartet i 2021 og fokuserer på tre områder: Borgerrettede aktiviteter, socialøkonomiske partnerskaber og sociale indkøb. Rummelig Genstart er finansieret af Den Europæiske Socialfond, decentrale erhvervsfremmemidler og en række kommunale samarbejdspartnere. Projektet drives af operatøren Projekter imidt.

Læs mere på projektets hjemmeside.

Socialøkonomiske partnerskaber

Som partner i Rummelig Genstart skal Kooperationen fra oktober 2021 tilbyde én-til-én vejledningsforløb, der hjælper interesserede virksomheder med at starte nye socialøkonomiske partnerskaber.

I et ”socialøkonomisk partnerskab” er den ene partner en socialøkonomisk virksomhed, der er specialiseret i at skabe særligt rummelige og støttende arbejdspladser. Typisk vil den anden partner være en virksomhed, der ønsker at tage et socialt ansvar. Et succesfuldt partnerskab styrker driften og omsætningen i begge virksomheder og skaber samtidig beskæftigelse til mennesker, der har stået uden for arbejdsmarkedet.

Et socialøkonomisk partnerskab kan ske ved, at en virksomhed vælger en socialøkonomisk underleverandør til opgaver som rengøring, IT-ydelser eller en kantineordning. De nye opgaver styrker den socialøkonomiske virksomheds omsætning, og der skabes en eller flere arbejdspladser. Hos den ”almindelige” virksomhed giver aftalen bl.a. værdi for medarbejdere og kunder ved at bidrage til at skabe et rummeligt arbejdsmarked.

Et partnerskab kan også ske ved, at en virksomhed får hjælp til at skabe rummelige arbejdspladser i sin egen produktion, eksempelvis ved at lade en socialøkonomisk virksomhed stå for personaleadministrationen.
Der kan også samarbejdes om at etablere en socialøkonomisk underafdeling i virksomheden eller måske en hel ny socialøkonomisk virksomhed.

Sociale indkøb

Sociale offentlige indkøb får lige nu stor opmærksomhed på tværs af Europa. Erfaringerne er dog stadigvæk relativt få, og efterspørgslen efter viden er stor. 

Derfor skal Kooperationen i Rummelig Genstart etablere og drive et Udviklingsforum for sociale indkøb. Her samler vi kommuner, der ønsker at undersøge mulighederne for at indtænke sociale eller socialøkonomiske hensyn, når de køber ind.

Dette kan kommuner eksempelvis gøre ved at stille krav i deres kontrakter om, at der skabes beskæftigelse til mennesker, der har stået uden for arbejdsmarkedet. Ved at lade leverandører konkurrere om at skabe rummelige job, ligesom de konkurrerer på pris og kvalitet. Eller ved at målrette et indkøb direkte mod socialøkonomiske virksomheder.

I udviklingsforummet får kommunerne mulighed for at dele viden og erfaringer. Herudover vil de få hjælp til at afprøve sociale indkøb og til at styrke dialogen med lokale socialøkonomiske og socialt ansvarlige virksomheder.

 • Interesseret?

  Tag fat i os, hvis jeres virksomhed arbejder på at etablere et socialøkonomisk partnerskab, og I ønsker at høre nærmere om muligheder for vejledning.

 • PETER CF221283 200X200px (1)

  Peter Kellermann Brandorff
  Seniorkonsulent
  T. +45 22 25 03 53
  pkb@kooperationen.dk

 • Logo Rummelig Genstart 350 X 127
 • Projektet støttes af

  Den Europaeiske Socialfond 350 X 127
 • Logo Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 350 X 127