Hvad hjælper vi med?

Overenskomster /ProtokollaterSatserHovedaftalerAnsættelseFerielovFormularerHjemmearbejde / 
Udenlandsk arbejde / FAQ Arbejdsret

Vi sikrer jer den bedste rådgivning inden for individuel og kollektiv arbejdsret, overenskomstforhold, lovgivning på arbejdsmarkedet, EU-reglernes samspil med det danske arbejdsmarked, ansættelse af udenlandsk arbejdskraft, fagretslig behandling af tvister, HR forhold, persondatalovgivning, lærlinge- og elevforhold, særlige persongruppers tilknytning til arbejdsmarkedet, samarbejdsrelationer mellem ledelse og medarbejdere. 

Vi giver jer et dialogbaseret fagretsligt system

Vi har et indgående kendskab til arbejdsmarkedet og de mange regler på området. Vi deltager løbende i faglige netværk og planlægger kurser, så I får den nyeste viden. 

Vi sikrer jer juridisk rådgivning, så unødige tvister undgås

Det kan blive en dyr og tidskrævende proces for virksomheden, hvis de erhvervsretlige forhold ikke er i orden. Det kan fx være en god ide at få professionel bistand i forhold til at udfærdige en samarbejdskontrakt med en ny leverandør.

Vi rådgiver jer, hvis udbudssagen går i hårdknude

Vi har et dybdegående kendskab til udbuds- og tilbudsloven samt udbudsbetingelser generelt. Det giver os de bedste forudsætninger for at hjælpe jer, der arbejder med salg og leverancer, der er omfattet af reglerne om udbud, fx til offentlige kunder.

Vi rådgiver socialøkonomiske virksomheder

Vi har et indgående kendskab til det socialøkonomiske område samt modeller for at arbejde målrettet med social ansvarlighed i virksomheder. Vi har blandt andet viden om lovgivningsmæssige rammer for socialøkonomi og inklusion af udsatte grupper på arbejdsmarkedet. 

Vi sikrer den bedste økonomi ved barsel og orlov

Det er lovpligtigt at være medlem af en barselsudligningsordning og vores ordning, Koop-Barsel, sikrer virksomheden den økonomisk bedste løsning til udligning af omkostningerne – sammenlignet med andre ordninger.

Vi hjælper, når medarbejderne vil udfordres og efteruddannes

Både ledelse og medarbejdere har løbende brug for relevante uddannelses- og efteruddannelsestilbud.Vi giver de bedste forudsætninger for at vælge den ideelle kompetenceudvikling, som netop jeres ledere og medarbejdere har behov for.

Vi bygger bro mellem virksomheder, brancher og interesser lokalt

Kooperationens fællesråd hjælper medlemmerne med at påvirke lokalsamfundet. Ved hjælp af et frugtbart samarbejde mellem medlemmerne, private virksomheder, forskellige brancher og kommuner, kan I som virksomhed bygge broer til netværk, der løfter problemstillingerne endnu bedre, end hvis I var alene om det.

Vi styrker jeres virksomhed gennem branchenetværk

Flere og flere undersøgelser viser, at netværk og viden er vejen til vækst. Derfor tilbyder vi adgang til en række fagspecifikke branchenetværk, hvor I kan udveksle erfaringer om fx markeder, kunder og projekter med jeres kolleger.

Vi hjælper med at udvikle jeres organisation

Organisationsudvikling handler om forbedring af samarbejds-, kommunikations- og ledelsesformen. Udvikling af, hvordan I arbejder med disse temaer, kan hjælpe organisationen og medarbejderne til at blive bedre rustet til fremtidige udfordringer.

Vi driver et netværk for iværksættere

Kooperationen driver et iværksætternetværk for kooperative og sociale iværksættere.Formålet med netværket er at skabe de bedste rammer, hvor iværksættere kan møde ligesindede, få viden, praktisk rådgivning, inspiration og sparring på problemstillinger vedrørende kooperativt og socialt iværksætteri.