Nyheder

 • Kooperationens årsmøde 2023
  9. marts 2023

  Kooperationens årsmøde 2023

  Kooperationens årsmøde 2023 afholdes den 16. maj 2023 på Hotel Comwell Kolding.  Det bliver et årsmøde, hvor vi skal diskutere fremtiden og alle de perspektiver, der ligger i, at den kooperative og demokratiske måde at drive virksomhed på h…
  Læs mere

 • Advokat eller juridisk seniorkonsulent til Kooperationen
  9. februar 2023

  Advokat eller juridisk seniorkonsulent til Kooperationen

  Som arbejdsgiver og interesseorganisation for de kooperative og socialøkonomiske virksomheder i Danmark er Kooperationen en organisation i ny og stærk udvikling. Vi har nu brug for en ny kollega til at styrke vores medlemsrådgivning på det …
  Læs mere

 • Det er tid til at tænke på sommerferien
  7. februar 2023

  Det er tid til at tænke på sommerferien

  Afholdelse af hovedferien (sommerferien) i perioden fra den 1. maj til den 30. september skal varsles over for medarbejderne med mindst tre måneders varsel. Det er derfor ved at være tid til at få et overblik over sommerferieplanerne, hvis …
  Læs mere

 • Beløbsgrænser og opdatering af positivlister
  11. januar 2023

  Beløbsgrænser og opdatering af positivlister

  Udenlandsk arbejdskraft – nye beløbsgrænser og opdatering af positivlister  Regulering af beløbsgrænsen på den gældende ordning fra 1. januar 2023Hvert år den 1. januar reguleres den årlige beløbsgrænse for opholds- og arbejdstilladelse eft…
  Læs mere

 • Generelle satser 2023
  20. december 2022

  Generelle satser 2023

  Med virkning fra den 1. januar 2023 reguleres en række satser på arbejdsløshedsforsikringens område.Herunder satser for sygedagpenge, G-dage, barselsdagpenge, flekslønsydelse mv. Se alle generelle satser
  Læs mere

 • Demokratiske virksomheder skal med i regeringsgrundlaget
  8. december 2022

  Demokratiske virksomheder skal med i regeringsgrundlaget

  Demokratiske virksomheder skal med i regeringsgrundlaget De demokratiske virksomheder rummer enorme potentialer for erhvervsudviklingen og ikke mindst i landdistrikterne. Derfor bør de demokratiske virksomheder skrives ind i det kommende re…
  Læs mere

 • Velkommen i DEMOKRATILAB til Helium Living
  6. december 2022

  Velkommen i DEMOKRATILAB til Helium Living

  Den 15. november 2022 flyttede Aske Haslund Fabech fra Helium Living som ny beboer i DEMOKRATI LAB med gratis husleje i de første 6 måneder sponseret af Fælleskassen. Helium Living vil gøre det attraktivt at leve på mindre plads med pladsop…
  Læs mere

 • Overgangsaftale med FH
  17. november 2022

  Overgangsaftale med FH

  Overgangsaftale for løn under barsel på overenskomstområdet Kooperationen og FH har indgået en aftale om at tiltræde DA og FH’s aftale om overgangsordning om løn under barsel på overenskomstområdet. Aftalen gælder for overenskomster indgået…
  Læs mere

 • Fire ønsker til den kommende regering
  20. oktober 2022

  Fire ønsker til den kommende regering

  Styrket indsats ift. kooperativt iværksætteri og investering i opkvalificering og det rummelige arbejdsmarked. Det er blandt nogle af de ønsker som Kooperationen har til den kommende regering. Arbejds- og ansættelsesforhold er i dag mange s…
  Læs mere

 • Arbejdsmiljøpuljen - tekniske hjælpemidler
  7. oktober 2022

  Arbejdsmiljøpuljen - tekniske hjælpemidler

  I op til tre måneder kan virksomheden få støtte til at leje et teknisk hjælpemiddel, så det kan afprøves og testes på konkrete arbejdsopgaver. Man kan søge den økonomiske håndsrækning fra Arbejdsmiljøpuljen på Arbejdstilsynets hjemmeside. D…
  Læs mere

 • Bæredygtige malere
  3. oktober 2022

  Bæredygtige malere

  Projektet "Bæredygtig omstilling og samfundsansvar i malerbranchen - fra overordnede Verdensmål til konkret handling" er et projekt, der har til formål at gøre det lettere for malerbranchen at tænke bæredygtigt både i forhold til social ans…
  Læs mere

 • Restferie - efterår 2022
  12. september 2022

  Restferie - efterår 2022

  Har jeres ansatte her i efteråret 2022 stadig ferie til gode, som er opsparet i perioden 1. september 2021 til og med 31. august 2022? Så skal I begynde at planlægge, om dagene skal afholdes, om de kan udbetales, eller om I kan aftale at ov…
  Læs mere

 • Kom med til en festlig afslutning på vores ØreXund projekt
  2. september 2022

  Kom med til en festlig afslutning på vores ØreXund projekt

  Kooperationen har i samarbejde med svenske Coompanion og Tænketanken Demokratisk Erhverv det sidste års tid afholdt webinars, rådgivet og inspireret 130 iværksættere på tværs af forskellige brancher, og sammen har vi været på en bæredygtig …
  Læs mere

 • Webinar om bløde kompetencer på arbejdsmarkedet 
  2. september 2022

  Webinar om bløde kompetencer på arbejdsmarkedet 

  Kooperationen har på baggrund af projektet COMPETE! sat fokus på, hvorfor det er vigtigt med bløde kompetencer på arbejdsmarkedet. Gennem projektet COMPETE! har vi sammen med vores projektpartnere udviklet relevante værktøjer, der skal støt…
  Læs mere

 • Online debat: Bedre kooperative rammevilkår
  9. august 2022

  Online debat: Bedre kooperative rammevilkår

  Ekspertarbejdsgruppen om demokratiske virksomheder præsenterede lige før sommerferien ni overordnede anbefalinger til, hvordan demokratisk, kooperativt ejerskab kan fremmes. Anbefalingerne skal skabe bedre muligheder for at etablere, omdann…
  Læs mere

 • Nye regler om ret til omsorgsorlov og mere fleksibilitet
  29. juni 2022

  Nye regler om ret til omsorgsorlov og mere fleksibilitet

  Folketinget har den 9. juni 2022 vedtaget nye regler om omsorgsorlov, fleksible arbejdstider, ansættelsesretlig beskyttelse samt ekstra orlov til forældre, der får tre eller flere børn ved samme fødsel. Ret til omsorgsorlov fem dage om året…
  Læs mere

 • Ekspertgruppe om demokratiske virksomheder lancerer anbefalinger
  21. juni 2022

  Ekspertgruppe om demokratiske virksomheder lancerer anbefalinger

  Ekspertarbejdsgruppen om demokratiske virksomheder præsenterer i dag sine anbefalinger til, hvordan demokratisk ejerskab kan fremmes i Danmark. Kooperationen håber på et højt ambitionsniveau, når der skal følges op politisk. Ekspertarbejdsg…
  Læs mere

 • Kooperationen gæster Folkemødet
  3. juni 2022

  Kooperationen gæster Folkemødet

  år fylder Kooperationen 100 - men hvordan kommer kooperative virksomheder til at præge de næste 100 år? Og er fremtidens virksomheder demokratiske? Kom med når vi lørdag den 18. juni 2022 fra kl. 9.00 -10.00 i Danchells debattelt under over…
  Læs mere

 • Nye orlovsformer og mere fleksibilitet
  16. maj 2022

  Nye orlovsformer og mere fleksibilitet

  Lovforslag om nye orlovsformer og mere fleksibilitet Regeringen har den 26. april 2022 fremsat et lovforslag, der giver ret til omsorgsorlov i fem arbejdsdage hvert kalenderår og 26 ugers ekstra orlov til medarbejdere, der får tre eller fl…
  Læs mere

 • Red Brick Language School
  3. maj 2022

  Red Brick Language School

  Red Brick Language School – en ny kooperativ sprogskole Red Brick Language School er en ny kooperativ skole i England. Skolen blev etableret under COVID-19 pandemien af de to erfarne engelsklærere Bernie Kennedy og Lucy Stephens. Bernie og …
  Læs mere