Nyheder

 • Open Call for kooperative og socialøkonomiske virksomheder, mv.
  20. maj 2024

  Open Call for kooperative og socialøkonomiske virksomheder, mv.

  SKI,F.T.-projektet skriver sig ind i ambitionen om at fremme en mere bæredygtig udvikling baseret på cirkulær økonomi. Dette Open Call tilbyder kooperative og socialøkonomiske virksomhedemeder, mv., sparring, forretningsudvikling og økonomi…
  Læs mere

 • Juridisk konsulent til individuel og kollektiv arbejdsret mm.
  13. maj 2024

  Juridisk konsulent til individuel og kollektiv arbejdsret mm.

  Kooperationen søger en juridisk konsulent til individuel og kollektiv arbejdsret mm. Har du lyst til et job, hvor du rådgiver værdidrevne organisationer og virksomheder om alle hverdagens store og små personalejuridiske spørgsmål og samtidi…
  Læs mere

 • Gratis rådgivning byggejura og entrepriseret
  25. april 2024

  Gratis rådgivning byggejura og entrepriseret

  Kooperationens byggefagsvirksomheder har adgang til gratis juridisk rådgivning om byggejura og entrepriseret.Virksomhederne kan gratis få rådgivning indenfor: • Aftale- og kontrakts indgåelse• Forsikringsforhold• Byggeriets gennemførelse• D…
  Læs mere

 • Gratis workshopforløb
  9. april 2024

  Gratis workshopforløb

  GRATIS workshopforløb om socialt og demokratisk iværksætteri Kooperationen kan nu i samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden og Iværksætterdanmark åbne for tilmeldingen til et GRATIS workshopforløb om socialt og demokratisk iværksætteri. Læs …
  Læs mere

 • Invitation til Kooperationens årsmøde 2024
  5. april 2024

  Invitation til Kooperationens årsmøde 2024

  Kooperationens årsmøde 2024 afholdes den 30. - 31. maj 2024 hos vores medlemsvirksomhed Smålandshavet Kursus- og Konferencecenter i Karrebæksminde. Det bliver et årsmøde, hvor vi har fokus på fællesskab, netværk og udvikling af Kooperatione…
  Læs mere

 • Tvillingeforældre får længere orlov
  22. marts 2024

  Tvillingeforældre får længere orlov

  Fra 1. maj får tvillingeforældre længere orlov Et enigt Folketing har den 19. marts 2024 vedtaget lovforslaget om ændring af barselsloven. Ændringen betyder blandt andet, at forældre til tvillinger får 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpe…
  Læs mere

 • Ny bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde
  28. februar 2024

  Ny bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde

  Ny bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde Den 1. februar 2024 trådte nye regler i bekendtgørelsen om systematisk arbejdsmiljøarbejde i kraft. Den nye bekendtgørelse samler reglerne om de formelle arbejdsmiljøkrav, herunder regler…
  Læs mere

 • Det er tid til at tænke på sommerferien
  13. februar 2024

  Det er tid til at tænke på sommerferien

  Afholdelse af hovedferien (sommerferien) i perioden fra den 1. maj til den 30. september skal varsles over for medarbejderne med mindst tre måneders varsel. Det er derfor ved at være tid til at få et overblik over sommerferieplanerne, hvis …
  Læs mere

 • Spørgsmål og svar til ændringer i arbejdstidsloven
  13. februar 2024

  Spørgsmål og svar til ændringer i arbejdstidsloven

  1. juli 2024 ændres arbejdstidsloven. Ændringerne indebærer, at arbejdsgivere har pligt til at indføre et system til registrering af medarbejdernes daglige arbejdstid. Her kan I finde svar på spørgsmål om de nye regler.
  Læs mere

 • Høringssvar om bedre rammevilkår
  13. februar 2024

  Høringssvar om bedre rammevilkår

  Bedre vilkår for demokratiske virksomheder?Læs Kooperationens høringssvar Kooperationen har den 14. februar 2024 indsendt høringssvar til lovforslag om bedre vilkår for demokratiske virksomheder.Læs det fulde høringssvar her.Læs vores guide…
  Læs mere

 • Forstå lovforslaget om bedre vilkår for demokratiske virksomheder
  30. januar 2024

  Forstå lovforslaget om bedre vilkår for demokratiske virksomheder

  Erhvervsstyrelsen har udsendt lovforslag om bedre vilkår for demokratiske virksomheder til høring med høringsfrist torsdag den 14. februar 2024. Kooperationen bakker stærkt op om forslaget, der er et resultat af en mangeårig fortalerindsats…
  Læs mere

 • Lov om ændring af arbejdstidsloven er vedtaget
  24. januar 2024

  Lov om ændring af arbejdstidsloven er vedtaget

  Folketinget har den 23. januar 2024 vedtaget lovforslag om ændring af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet m.v. Loven finder anvendelse for lønmodtagere og indfører blandt andet en pligt til at registrere arbejdstid og en m…
  Læs mere

 • Nyhed om høring
  19. januar 2024

  Nyhed om høring

  Bedre vilkår for demokratiske virksomheder sendt i høring Den 17. januar 2024 kom der høringsbrev om lovændringer for bedre vilkår i demokratiske virksomheder. Det er begyndelsen på regeringens arbejde med at følge op på rækken af anbefalin…
  Læs mere

 • Bagatelgrænser for udbetaling af feriepenge
  3. januar 2024

  Bagatelgrænser for udbetaling af feriepenge

  Nu er der igen bagatelgrænser for udbetaling af feriepenge Den 7. december 2023 vedtog folketinget en ny lov med mindre, men stadig relevante ændringer i ferieloven.Loven gælder fra den 31. december 2023, og I kan læse, hvad det nærmere bet…
  Læs mere

 • Nyt om 120 dages reglen
  3. januar 2024

  Nyt om 120 dages reglen

  Nyt om 120-dages reglen Opsigelse efter 120-dages reglen skal i almindelighed ske inden for 10 kalenderdage efter udløbet af de 120 sygedage. Det fremgår af en dom afsagt af Højesteret den 19. december 2023 i en sag, der angik opsigelse af …
  Læs mere

 • Lukkedage jul & nytår
  15. december 2023

  Lukkedage jul & nytår

  Rådgivning og lukkedage i forbindelse med jul og nytår Kooperationen holder lukket i helligdagene(24. december til og med 26. december 2023), samt mandag den 1. januar 2024. I dagene mellem jul og nytår besvares henvendelser til Kooperation…
  Læs mere

 • Overgangsreception 19. januar 2024
  14. december 2023

  Overgangsreception 19. januar 2024

  Kom til overgangsreception i Kooperationen fredag den 19. januar 2024, hvor I vil få mulighed for at hilse på Kooperationens nye direktør Anne Seiersen, takke Susanne Westhausen for hendes mangeårige engagement som direktør og fortsatte arb…
  Læs mere

 • Nyt medlem
  4. december 2023

  Nyt medlem

  Kooperationen byder hjerteligt velkommen til Stenbroens Aps, en kooperativ træpleje - og anlægsgartner virksomhed. Vi byder velkommen med et mini-medlemsinterview, hvor man kan blive klogere på både virksomheden og tankerne bag. 1. Hvem er …
  Læs mere

 • Aftale på 22. mio til demokratiske virksomheder
  1. december 2023

  Aftale på 22. mio til demokratiske virksomheder

  Aftale på 22 mio. til demokratiske virksomheder Der er netop landet en bred politisk aftale, som skal sikre bedre vilkår for demokratiske virksomheder. Aftalen er et resultatet af en mangeårig mobilisering af erhvervsdemokratiske kræfter og…
  Læs mere

 • Afskaffelse af store bededag
  30. november 2023

  Afskaffelse af store bededag

  Den 1. januar 2024 afskaffes store bededag. Det betyder, at den tidligere store bededag en almindelig arbejdsdag, hvor der skal arbejdes.Arbejdsgiveren kan tilrettelægge den forøgede arbejdstid fleksibelt under hensyntagen til, hvad der i ø…
  Læs mere