Kursus i beskatning af personalegoder

27. marts 2019

Kooperationen udbyder halvdags-kursus om beskatning af personalegoder m.v.

Den 1. juli 2018 blev SKAT erstattet af 7 nye specialiserede skattestyrelser med hver sit kerneområde. En af begrundelserne for at bryde det gamle SKAT op i styrelser var blandt andet for at øge kontrolmulighederne. 

Arbejdsgiverne kan derfor forvente at se frem til flere kontrolbesøg fra styrelserne, og som arbejdsgiver er det utrolig vigtigt, at ens økonomimedarbejder har viden og indsigt om moms og skat. Det betyder også, at man som virksomhed og arbejdsgiver fremover bør være ekstra opmærksom på den generelle skatte- og momsmæssige håndtering af blandt andet løn og personalegoder.

Kurset er målrettet medarbejdere i økonomiafdelingen. Læs mere og tilmeld dig her