CoopStarter

Kooperationen deltager sammen med otte europæiske partnere i projektet CoopStarter finansieret af Grundtvig-programmet for livslang læring.

Vil du starte et kooperativ? / Ready, Steady, Coop!

Under navnet CoopStarter samarbejder Kooperationen med vores europæiske partnere om at udbrede kendskabet til den kooperative virksomhedsmodel blandt unge mennesker og rådgive og vejlede dem, der ønsker at starte en kooperativ virksomhed.

Hjemmesiden Starter.coop henvender sig til unge iværksættere, der vil starte kooperativ virksomhed. Her finder man bl.a. information om den kooperative forretningsmodel, en vejledning til oprettelse af kooperativ virksomhed og succeshistorier fra europæiske kooperativer. 

Kooperationens partnere i projektet er: Cooperatives Europe, Kapa Network fra Grækenland, Legacoop Liguria and Confcooperative/Irecoop Emilia-Romagna fra Italien, Cooperative College, UK samt ungdomsorganisationerne AEGEE, Promojeunes, CJDES og YECN.

CoopStarter har tre hovedformål:

  • Tiltrække den yngre generation af iværksættere til kooperative organisationer i Europa
  • Synliggøre den kooperative virksomhedsmodel og oplyse om de kooperative principper
  • Skaffe nye medlemmer til kooperativer og kooperative organisationer i Europa

Projektgruppen udveksler erfaringer og rådgivningsmaterialer, der kan bruges i undervisning og rådgivning af unge entreprenører, og samarbejder om at oplyse unge entreprenører om, hvorledes den kooperative virksomhedsmodel kan være en mulighed, når man ønsker at starte en virksomhed. 

CoopStarter vil samtidig være med til at knytte partnerorganisationerne sammen og skabe nye innovative samarbejder. Partnerorganisationerne har alle en intention om at inddrage deres nationale og lokale samarbejdspartnere, både i det private og offentlige system, således at CoopStarter projektet fortsættes og udbredes også efter projektperiodens udløb.
 

Coopedia Knowledge Base

 Coopedia 730Px

Selvom det ikke i 2020 blev muligt at afholde arrangementer i forbindelse med CoopStarter, som skulle medvirke til at udbrede kendskabet til den kooperative virksomhedsmodel, synliggøre Kooperationen og ikke mindst arbejde med at opstarte nye kooperative virksomheder og projekter, har CoopStarter 2.0 projektet lige som sin forgænger, virkelig sat sit aftryk på den kooperative verden. Ikke kun i Europa men faktisk i hele verden har CoopStarter igennem årene inspireret til opstart af projekter, netværk og materialer med fokus på unge, iværksætteri og kooperativer.

Et godt eksempel på et sådan projekt er Coopedia Knowledge Base. Coopedia Knowledge Base er en vidensbank og søgemaskine, hvor man kan finde frem til artikler, vejledningsmateriale, videoer, bøger og meget andet om kooperativer og iværksætteri. Idéen til og beskrivelsen af Coopedia er udarbejdet af CoopStarter projektet.

Coopedia vil være særlig relevant for unge iværksættere, der vil skabe nye kooperative virksomheder samt studerende og forskere, der ønsker at vide mere om den kooperative forretningsmodel og dens merværdi. Kvaliteten og relevansen af indholdet garanteres af udvalgte eksperter, og materialerne kan filtreres efter emne, type og sprog.

Coopedia har til formål at indsamle viden fra den kooperative verden, og giver nu for første gang kooperative eksperter mulighed for at samle deres egne materialer på ét sted, hvor de kan deles med omverdenen. Få adgang til Coopedia.

CoopStarter har ligeledes medvirket til at skabe og inspirere det store ICA-EU Partnership for International Cooperative Development (Coops4Dev), der har lancereret et nyt global cooperative entrepreneurs-program (GCE). Initiativet har til formål at støtte oprettelsen af mentorprogrammer til fremme af kooperativer og iværksættere blandt unge på verdensplan. GCE-projektet har brugt CoopStarter 2.0 materialerne til at opbygge deres projekt og til at undervise deres mentorer og ambassadører med stor succes.

 

Kooperationen is participating in a project with eight European partners. The project is funded by Grundtvig Lifelong Learning Program.

Eight partners from across Europe have created the project CoopStarter in order to make the cooperative business model known to younger generations, and to accompany people willing to set up a cooperative through the start-up phase. With this project, we want to encourage and inspire young entrepreneurs to carry out their business ideas, and provide them with the tools to make them successful.

The partners of the project CoopStarter are:  Cooperatives Europe (Belgium), Kapa Network (Greece) Legacoop Liguria and Confcooperative/Irecoop Emilia-Romagna (Italy), Cooperative College, (UK) as well as the following youth organisations, AEGEE, Promojeunes, CJDES and YECN.

Main objectives

Combat youth unemployment and help unemployed people become entrepreneurially educated through common practical experiential learning models developed all around Europe based on case studies and shared experiences.

Let the cooperative business model be attractive for young generations; make them aware of the existence, value and quality of the cooperative business model and of its connections with training and lifelong learning. Increase the contacts and exchanges between cooperative enterprises from different European countries, fostering the internationalization of cooperatives and cooperative organizations in Europe.Promote common standards to offer equal opportunities for young entrepreneurs around Europe. Beneficiaries will include: Young Europeans, Cooperatives, Cooperative umbrella organizations, cooperative entrepreneurs.

Issues addressed

Many partners lack regular relationship with target groups, such as young people/entrepreneurs, but others have successful experiences to share about the issue. Some partners experimented innovative communication tools to contact future cooperatives/start ups and will help partners to catch up with them. Staff training varies greatly between different organizations and countries and there are no benchmarking tools to evaluate the effectiveness of training methods. The same thing can be said of training and communication for target groups.

How we intend to achieve those objectives

All partners will meet to share and compare experiences and practices. A review of said experiences and practices will be produced and all relevant materials collected and published on the Internet. Partners will proceed to produce a collection of documents and materials to be used as a training support that will be defined as preliminary "Cooperative Mentor Curriculum".

As part of the Lisbon Strategy the concept of lifelong learning implies a focus on competencies - rather than knowledge - as outcomes of the learning process. The common "cooperative mentor curriculum" will be based on this criterion and will have skills and competencies as its main focus.

A collective training session will be held to prepare trainers for local workshops. During workshops, local staff will be trained using the preliminary "Cooperative Mentor Curriculum" and will learn new tools and skills derived from transferred practices and partners' experiences.