Mange EU-udbud annulleres

22. januar 2019

Hvert femte danske EU-udbud annulleres, men de fleste annullerede udbud bliver dog tilpasset og udbudt på ny. Dette fremgår af en ny analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, ”Annullationer af danske EU-udbud”, som er en analyse, der omfatter 3.602 EU-udbud i perioden 2016 - 2017.

Når et udbud annulleres, er det forbundet med omkostninger for både udbyder og tilbudsgiver. Det kan derfor virke voldsomt, at hvert femte udbud i Danmark bliver annulleret. Tallet skal dog ses i lyset af, at tre ud af fire opgaver udbydes på ny i en modificeret form. Analysen peger på, at nogle udbydere kan blive bedre til at forberede deres udbud, idet fejl eller behov for at foretage ændringer i udbudsmaterialet er årsag til godt en tredjedel af annullationerne.

Formålet med at sende en opgave i udbud er blandt andet at konkurrenceudsætte den offentlige opgaveløsning med henblik på at sikre bedre og/eller billigere service til borgerne. Analysen viser, at der i 22 procent af de annullerede udbud henvises til manglende konkurrence som en årsag, og at 54 procent af disse genudbydes i modificeret form. Det svarer til, at knap fem procent af samtlige udbud annulleres med henvisning til svag konkurrence.

Det fremgår endvidere af analysen, at i knap halvdelen af de annullerede udbud vurderer udbyderne, at de selv kunne have handlet anderledes for at undgå annullationen. Blandt andet anfører udbyderne, at de kunne have været grundigere i udarbejdelsen af udbudsmaterialet, og at de kunne have anvendt en anden udbudsprocedure eller have opnået et bedre markedskendskab, inden de offentliggjorde udbudsmaterialet.