Vedtægter

Kooperationen er hovedorganisation for de virksomheder og foreninger, der er kooperative i overensstemmelse med Kooperationens formuleringer af det kooperative idé- og værdigrundlag.

Vedtægter

Kooperationen er et på demokratiske principper organiseret frivilligt samarbejde mellem virksomheder og foreninger, som har til formål ved økonomisk virksomhed:

  • at medvirke til at skaffe forbrugerne gode bæredygtige og billige produkter og ydelser
  • at sikre gode, sunde og sikre beskæftigelsesforhold
  • at medvirke til at mennesker gennem selvorganisering løser egne og andres sociale problemer

Kooperationen skal fremme udviklingen af den kooperative idé og virksomhedsform som alternativ til privat erhvervsliv og skal gennem sit virke udbygge samarbejdet mellem kooperative organisationer, virksomheder og foreninger.

 Kooperationen vedtægter (pdf)