Ny vejledning om forskelsbehandlingsloven

20. februar 2019

Ny vejledning om forskelsbehandlingsloven

Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en ny juridisk vejledning om forskelsbehandlingsloven, som gælder på arbejdsmarkedet. Formålet med vejledningen er at give blandt andet arbejdsgivere, lønmodtagere og organisationer et redskab til at forstå, hvordan reglerne i forskelsbehandlingsloven skal bruges og forstås efter Beskæftigelsesministeriets opfattelse.

Forskelsbehandlingsloven beskytter mod enhver forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på baggrund af følgende kriterier:
Race, hudfarve eller etnisk oprindelse

  • Religion eller tro
  • Seksuel orientering 
  • National eller social oprindelse
  • Politisk anskuelse
  • Alder
  • Handicap

Vejledningen er ikke juridisk bindende men indeholder eksempler på, hvordan loven skal forstås. I vejledningen kan man finde væsentlige afgørelser fra danske domstole og EU-Domstolen, og vejledningen gengiver således den toneangivende praksis på området.

For nærmere uddybning eller rådgivning i forbindelse med sager om forskelsbehandling, opfordres medlemsvirksomheder til at kontakte Kooperationen.

Vejledningen erstatter ministeriets tidligere vejledning om forskelsbehandlingsloven fra 2005. Læs vejledningen her