Levedygtige landsbyer

Det skal gøres attraktivt for ældre at blive i landsbyen, for børnefamilierne at slå sig ned i eller vende tilbage til landsbyen og for de yngre par uden børn samt elever og lærlinge under uddannelse at kunne købe deres første bolig i landsbyen.

Projektet vil give et bud på, hvordan fællesskabsøkonomier i landdistrikter kan sikre og innovere den levedygtige landsby, ved at afprøve, hvordan kooperative virksomheder og fællesskabsøkonomier, kan fungere som en økonomisk og juridisk ramme for landsbyfællesskabet som ejer af virksomheden.

Projektets fokus på boligcirkulation vil gå ud på at få tomme beboelige boliger beboet af yngre par eller børnefamilier, at få revet forfaldne boliger ned, samtidig med at ældre medborgere kan forblive en del af landsbyens fællesskab ved at der etableres ældrevenlige boliger. Hovedgrebet i projektet er at undersøge om ovenstående udfordringer kan blive hinandens løsning.

Børnefamilier bliver ofte fremhævet som en stor del af løsningen med en faldende og aldrende befolkning i landsbyerne, men vi vil med dette projekt sætte fokus på, at livet på landet skal være for hele livet – fra barndommen til ældrelivet. Det handler om at kunne have hele det gode liv på landet, og derved understøtte et fællesskab i alle aldre, livsfaser og relationer udfoldet i forskellige frivillige aktiviteter. Livet mellem generationer gør landsbyerne levedygtige.

Projektet står på skulderne af de erfaringer, der er med landsbybaserede byfornyelsesselskaber som Vestervig Aps, Sennels Invest aps eller NØF Invest aps og lignende civilsamfundsprojekter. Der er tale om tiltag, der ikke er en offentlig opgave men som samtidigt støtter op om kommunens muligheder for vækst og ikke mindst er grundlaget for fortsat at kunne have det gode liv på landet.

I denne sammenhæng kan Odsherred Kommune også se en kobling til brugen af nedrivningsmidler og/eller kommunale midler afsat til kommunens tiltag omkring ’Landsbymakeover’. Hvorvidt dette kommer til at ske, vil blive afklaret som en del af projektets proces.

Et godt eksempel i Odsherred Kommune er Egebjerghalvøens 100 procent borgerdrevne lokaludviklingsplan. Det revitaliserede ikke bare Egebjerg, men hele det omkringliggende samfund. Initiativrige borgere i Egebjerg har oprettet iværksætterhus, landsbyvirksomhed,  fjernvarmeværk, fællesspisning, forskønnelsesdage, idrætsforeninger og kulturbegivenheder.