SKI.F.T. - Skills for Transition

 Om SKI.F.T.    Pressemeddelelser 

OPEN CALL FOR KOOPERATIVE VIRKSOMHEDER, SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER, mv.)

FOR AT MODTAGE RÅDGIVNING OG COACHING TJENESTER TIL STØTTE AF GRØN OMSTILLING

SKI.F.T.-projektet skriver sig ind i ambitionen om at fremme en mere bæredygtig udvikling baseret på cirkulær økonomi. Dette Open Call tilbyder kooperative og socialøkonomiske virksomheder, mv., sparring, forretningsudvikling og økonomisk støtte til at udvikle grønne forretningsmodeller og indtænke andre virksomheder i den nye forretningsmodels værdikæde.

FORMÅLET MED NÆRVÆRENDE OPEN CALL– RÅDGIVNING OG COACHING

Dette open call henvender sig til kooperative virksomheder, socialøkonomiske virksomheder, mv. (SEEs) med det formål at yde dem rådgivning og coaching, der vil hjælpe virksomhederne til at opnå en dybere forståelse af deres muligheder og rolle inden for den grønne omstilling samt øge succesen og resultatet af deres ambitiøse mål for grøn omstilling.

SKI.F.T.s open call skal bidrage til at styrke robustheden, innovationskapaciteten, konkurrenceevnen og bæredygtigheden i små og mikro kooperative og socialøkonomiske virksomheder, mv. (SEEs), så de står stærkere og bedre kan favne den grønne omstilling.
Ansøgere til SKI.F.T.s open call kan ansøge om gratis sparring, rådgivning og coaching ved at fremsende ansøgningsskemaet. Ansøgerne vil blive udvalgt i henhold til de kriterier, der er angivet i dette open call. Før I ansøger, læs venligst beskrivelsen af SKI.F.T.s Open Call

Det forventede samlede antal SEE-virksomheder, der skal udvælges, er mindst 60.
Ansøgninger skal indsendes af en enkelt virksomhed (ansøger).

De ansøgere, der udvælges til at modtage rådgivning- og coaching (Fase 1), vil i et efterfølgende open call kunne ansøge om at modtage økonomisk støtte til brug for køb af kapacitetsopbygningstjenester (Fase 2). Dette open call lanceres i oktober 2024. Ansøgerne vil desuden kunne deltage i et tværnationalt seminar om grøn omstilling på europæisk niveau (Fase 3), planlagt til afholdelse i januar-februar 2025 i Warszawa, Polen.

SKI.F.T.s Open Call bygger på resultaterne af den analyse, som SKI.F.T.-konsortiet foretog af kooperative og socialøkonomiske virksomheder, mv., ved projektets opstart og vil blive ydet i følgende tre faser:

DANSK 

 

 

FSTP BGT DANSK

 

Læs hele ansøgningen HER

Søg OPEN CALL FOR KOOPERATIVE VIRKSOMHEDER, SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER, MV.  (ÅBNER DEN 21. MAJ 2024, KL. 10.00)

 

 

  

EN Co Funded By The EU PANTONE 

Medfinansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og meninger, der er udtrykt, er dog kun forfatterens/forfatternes synspunkter og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions. Hverken Den Europæiske Union eller den bevilgende myndighed kan holdes ansvarlig for dem.