Sympatikonflikter

Et fagforbund kan, hvor det ikke lykkedes dem at få etableret overenskomst med en virksomhed, iværksætte hovedkonflikt overfor den pågældende virksomhed.

Orientering om konfliktvarsler og sympatikonflikter

Når et fagforbund varsler konflikt overfor en virksomhed, indebærer det, at ingen af forbundets medlemmer, beskæftiget hos virksomheder, som er medlem af Kooperationen, må udføre noget arbejde, der hidrører eller er bestemt for den konfliktramte virksomhed eller levere varer til virksomheden fra den anførte dato.

Herudover kan øvrige fagforbund til støtte for et fagforbunds hovedkonflikt varsle sympatikonflikt via de kompetente forsamlinger i såvel forbundet som Landsorganisationen i Danmark (LO), og dermed beslutte at iværksætte sympatikonflikt.

Det indebærer tilsvarende, at ingen medlemmer af forbund som varsler sympatikonflikt, beskæftiget hos virksomheder, som er medlem af Kooperationen, må udføre noget arbejde, der hidrører eller er bestemt for den konfliktramte virksomhed eller levere varer til virksomheden fra den anførte dato.

Det skal bemærkes, at på for eksempel byggepladser, hvor der udføres flere forskellige arbejder, må medlemsvirksomhederne godt arbejde på pladsen, såfremt arbejdet ikke hidrører fra eller er bestemt for den konfliktramte virksomhed.

For at medlemsvirksomhederne løbende kan holde sig orienteret om, hvilke fagforbund der har varslet konflikt, og hvilke virksomheder, der er varslet overfor, kan man på LOs hjemmeside se, hvilke fagforbund og virksomheder, det drejer sig om FHOs sympatikonfliktliste.