ØreXund Excubator

Excubator for kooperativt iværksætteri i Øresundsregionen

ØreXund Excubator er et nyt regionalt projekt mellem Coompanion, Kooperationen og Tænketanken Demokratisk Erhverv. Projektet skal sikre tilvæksten af nye kooperativer i Øresundsregionen og dermed skabe fornyet økonomisk vækst i regionen. Udover jobskabelse skal projektet bidrage til at udbrede demokratiske værdier og mere bæredygtige måder at arbejde og leve sammen på.

En mere bæredygtig region

ØreXund Excubators primære formål er at skabe og understøtte iværksætteri og derved sikre erhvervsudviklingen og jobskabelsen i Øresundsregionen. Det vil vi gøre ved i fællesskab at promovere den kooperative forretningsmodel i erhvervslivet og blandt iværksættere. Projektet skal foranledige den regionale vækst af demokratisk ejede og styrede virksomheder, som er både mere produktive, modstandsdygtige og miljømæssigt bæredygtige end andre virksomhedsformer.

En usikker fremtid

Vi lever i en tid med historisk store økonomiske, klimatiske og demokratiske udfordringer. Senest har covid-19 pandemien haft enorme konsekvenser for verdensøkonomien. Samtidigt må vi også forholde os til den stadig større trussel, som de globale klimaændringer udgør for vores samfund. Vi mener, at et styrket kooperativt erhvervsliv i Øresundsregionen vil sætte et vigtigt eksempel. Det vil lægge fundamentet for et større demokratisk engagement i befolkningen og være et vigtigt skridt i skabelsen af virksomheder, der ikke udelukkende arbejder for at vækste, men også for at udvikle nye og mere bæredygtige måder at arbejde og producere på.

Excubatorer og samarbejde

For at nå vores mål vil vi arbejde på to niveauer; et operativt niveau bestående af en excubator for kooperative og bæredygtige virksomheder og iværksættere, og et strategisk niveau bestående af samarbejde og strategiske partnerskaber med universiteter, business schools og erhvervsfremmesystemet på begge sider af sundet.

Business counseling to entrepreneurs with a foreign background in the Øresund Region 

The aim of ØreXund Excubator is to examine the needs, demands and opportunities for developing a common organisation between business promotion actors across the region of Öresund to support entrepreneurs. An organisation that has a specific focus on advice and support on co-operative entrepreneurship in order to promote employment in these companies based on the challenges and opportunities stemming from the so called gig economy.

 

Oresund Kattegat Skagerrak Rgb 480Px 1