Socialt Innovativt Vidensarbejde (SIV)

Spil Kooperativet /  SIV-Agil Trivsel / Pressemeddelelser / Gamification

Kooperationen er partner i et nyt projekt om nye ansættelsesformer for vidensarbejdere i Industrialisering 4.0 sammen med Roskilde Universitet, Prosa, Actee, Reload og Teknologisk Institut. 

Med dette projekt ønsker vi at finde løsninger, hvor job- og medarbejderdeling kan organiseres kooperativt, så vi kan fastholde de sikre og gode arbejdsvilkår. Og så vil vi fastslå én gang for alle, at vores samfund mere end nogensinde har brug for forpligtende fællesskaber.

En voksende gruppe mennesker arbejder under usikre vilkår med skiftende løsansættelser, hvilket forringer virksomhedernes sociale kapital. Det drejer sig om en ny arbejderklasse som har fået tilnavnet prekariatet og som består blandt andet af unge akademikere, freelancere, immigranter og løsarbejdere uden pension, ferie og dagpenge.

Med industrialiseringen 4.0 er de traditionelle arbejds- og fællesskabsformer under pres. Der er derfor et behov for at undersøge prekariatets arbejdsforhold, og hvordan den kooperative organisationsform kan bidrage med nye løsninger, der kan bekæmpe tabet af arbejdsrettigheder.

Kooperationens mål med projektet er at promovere den kooperative virksomhedsform som et redskab, hvor både jobdeling og medarbejderdeling kan sættes op kooperativt og derigennem skabe bedre arbejdsliv for de medarbejdere, som i dag udsættes for prekære arbejdsvilkår.

Vi ønsker med nærværende projekt at undersøge, hvordan job- og medarbejderdeling på det kooperative arbejdsmarked kan fastholde de sikre og gode vilkår samtidig med, at mobiliteten og fleksibiliteten øges. Endvidere vil vi med projektet udvikle fleksible jobmodeller og udvide rekrutteringsmuligheder for kooperative virksomheder. Sidst men ikke mindst vil vi påvise, at vores samfund har mere end nogensinde brug for forpligtende fællesskaber eller fællesskabsøkonomier.

Med projektet forventer vi bl.a. at udvikle et rådgivningsværktøj rettet mod den kooperative sektor, således at prekariatets ringe arbejdsforhold kan undgås i fremtiden. Projektet støttes af Innovationsfonden og afsluttes i 2021. Læs mere om projektet på Innovationsfondens hjemmeside her

The Future of Work 

Læs artiklen "Ledelse uden ledere". Tidsskrift for Arbejdsliv, Årg. 23 Nr. 2 (2021): Indflydelse i arbejdslivet – status, muligheder, alternativer? - Publiceret: 18. august 2021

Billede Tidskrift For Arbejdsliv 2021  


Industri 4.0 

Industri 4.0 er integrationen mellem den digitale verden og den fysiske produktion. Det er ideen om, at intelligente, samtænkende produktions- og servicenetværk kan selvstyre elementer på kryds og tværs af industrielle værdikæder. Industri 4.0 betyder, at industriel styrke – konkurrenceevne – flytter sit fokus fra evnen til udelukkende at fremstille hurtigere, bedre eller billigere til evnen til at omsætte produkter og processer til digitale formler og distribuere disse formler som serviceydelser. (Kilde: Teknologisk Institut).

Prekariatet

Det er den engelske samfundsforsker Guy Standing, der for alvor har været med til at gøre opmærksom på skabelsen af en ny klasse, nemlig prekariatet. Ordet prekariat er skabt ved en sammentrækning af to ord, nemlig prekær som betyder udsat eller sårbar og proletariat.

 • CF199655 ELSA 3 200PX (1)

  Elsa Brander
  Specialkonsulent, PHD
  M. +45 22 51 56 30
  eb@kooperationen.dk

 • LOGO INNOVATIONSFONDEN 250PX

  Projektet støttes af Innovationsfonden

 • Spil Kooperativet

  Spil Kooperativet Ny 500Px

  Hvordan er det at være en del af et medarbejderejet kooperativ? Spil her 

  (søg spillet KOOPERATIVET på Actees Dashboard)

   

 • SIW

  SIW Billede1 Til Kasse
 • Industri 4.0

  Robots And Interview 250Px

  Industri 4.0 er integrationen mellem den digitale verden og den fysiske produktion.