COMPETE!

Om at forberede nyuddannede til fremtidens arbejdsliv gennem didaktisk game design

COMPETE! COMPetences for Effective labour markeT Entry!
Fremtidens kompetencebehov kræver løsninger, der vidner om respekt for mennesket og dets grundlæggende rettigheder. Faglighed og personlighed skal gå hånd i hånd og fremtidens medarbejdere skal kunne balancere mellem de to. Flere og flere arbejdsgivere efterspørger højtuddannede medarbejdere med kompetencer indenfor blandt andet kommunikation, samarbejde, kreativitet og kritisk tænkning. En tendens som spås at blive forstærket over det næste årti.

COMPETE! har som overordnet mål at udvikle relevante værktøjer, der skal støtte kandidater og nyuddannede i at tilegne sig bløde kompetencer, også kaldet soft skills. Projektet skal forbedre de unges bløde kompetencer, så de bliver jobparate til fremtidens arbejdsmarked. Ved at supplere de hårde faglige kompetencer med humanistiske, kreative, personlige og sociale kompetencer, får nyuddannede refleksive kvaliteter, som er en forudsætning for at komme ind på arbejdsmarkedet.

I dag vælger flere og flere virksomheder at kombinere hårde og bløde kompetencer ved at give deres medarbejdere muligheden for at vokse både personligt og fagligt. Forståelse for bløde kompetencer er og bliver en nøglefaktor i rekruttering af nyuddannede, da de hurtige ændringer på arbejdsmarkedet kræver tværgående løsninger og tilpasningsdygtige medarbejdere.

For at tackle kompetencehuller vil projektet designe og udvikle et serious game, der skal bringe studerende, universiteter og virksomheder i spil til at fremme gode arbejdsvilkår for nyuddannede og studerende ved at udvikle deres bløde kompetencer og gøre dem mere attraktive på arbejdsmarkedet.

Serious games er spil, hvor formålet er læring (i forskellige former) og ikke underholdning. De har en bred vifte af anvendelsesmuligheder fx uddannelse, politisk kommunikation og sundhedsfremme.

Varighed

01.10.2019 -31.03.2022

Projektpartnere

1. DEMETRA FORMAZIONE , Italien - Koordinator
2. Reseau Europeen Des Villes Et Regions De L'economie Sociale Aisbl, (REVES), Belgien
3. Academy Of Entrepreneurship Astiki Etaireia, Grækenland
4. Universidad Internacional De La Rioja, UNIR, Spanien
5. Accesspoint Coop Soc Onlus, Italien
6. Eduplius, Litaunen
7. Kooperationen, Danmark
8. SCS Azioninnova spa, Italien
9. Katholieke Hogeschool Vives Zuid, Belgien