Nyheder

 • Brev til beskæftigelsesministeren
  15. januar 2016

  Brev til beskæftigelsesministeren

  Kooperationen arbejder målrettet for en revidering af rimelighedskravet og dispensationsmulighederne for socialøkonomiske virksomheder, sådan at udsatte borgere, herunder også førtidspensionister, lettere kan opnå og/eller bibeholde deres b…
  Læs mere

 • Ansættelsesklausuler
  7. januar 2016

  Ansættelsesklausuler

  Lov om ansættelsesklausuler er trådt i kraft den 1. januar 2016. Nogle af lovens hovedtræk er: Nye og strenge gyldighedsbetingelser for aftaler om klausuler Nye og snævre grænser for klausulers varighed Nye krav om kompensation til med…
  Læs mere

 • Ophævelse af 70-årsreglen
  4. januar 2016

  Ophævelse af 70-årsreglen

  Ophævelse af 70-årsreglen i forskelsbehandlingsloven træder i kraft 1. januar 2016.  Vilkår i gældende individuelle aftaler om pligtmæssig fratræden ved det fyldte 70. år bliver ugyldige pr. 1. januar 2016, og det vil efter denne dato være…
  Læs mere

 • Åbningstider mellem jul og nytår
  10. december 2015

  Åbningstider mellem jul og nytår

  Sekretariatet holder lukket for telefonisk og personlig betjening fra torsdag den 24. december 2015 til og med fredag den 1. januar 2016. Ved særligt hastende problemstillinger kontakt venligst Tom Klausen, 22 95 00 08 eller David Bar-Shalo…
  Læs mere

 • Mette Frederiksen på besøg
  9. december 2015

  Mette Frederiksen på besøg

  Stemningen var på sit højeste, da Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen (MF, S), aflagde besøg hos Christiansen & Essenbæk den 9. december 2015. Besøget var et led i en større tur til danske virksomheder rundt om i landet. Unde…
  Læs mere

 • Danmarks første udbudslov vedtaget
  19. november 2015

  Danmarks første udbudslov vedtaget

  Folketinget har den 19. november 2015 vedtaget Danmarks første udbudslov. Loven træder i kraft den 1. januar 2016 og sætter rammerne for mere effektive offentlige indkøb til gavn for både de offentlige myndigheder selv og det private erhver…
  Læs mere

 • ICA har fået ny formand
  18. november 2015

  ICA har fået ny formand

  Den internationale kooperative alliance (ICA) har valgt en ny formand. Det blev Monique F. Leroux, som er direktør for den førende økonomiske koncern Desjardins Group (Canada). Leroux sidder i forskellige bestyrelser, herunder Caisse centra…
  Læs mere

 • Slut med krav om nøgletal
  15. oktober 2015

  Slut med krav om nøgletal

  Regeringen har besluttet, at virksomheders pligt til at indberette nøgletal for alment og statsligt byggeri ophører med udgangen af oktober 2015. Siden 2004 har entreprenør- og håndværksvirksomheder, der udfører byggeopgaver over en vis stø…
  Læs mere

 • Høringssvar til Retssikkerhedspakke I vedrørende kontrolbesøg
  3. september 2015

  Høringssvar til Retssikkerhedspakke I vedrørende kontrolbesøg

  Høringssvar om forslaget om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund m.v. - Retssikkerhedspakke I). Vedr.: J. nr. 15-2004709 Kooperationen –…
  Læs mere

 • Kontrolbesøg af SKAT
  2. september 2015

  Kontrolbesøg af SKAT

  Ifølge et netop fremsat regeringsforslag skal SKAT fremover ikke have adgang til private haver. SKAT skal ikke kunne kræve at få oplyst cpr-nummer af de arbejdende personer, de møder i den private have. Endvidere bortfalder kravet om skiltn…
  Læs mere

 • Bestil avisen Under Hjelmene
  1. september 2015

  Bestil avisen Under Hjelmene

  Byggeriets arbejdsmiljøavis er udkommet. Avisen er gratis. Ud i skurvognene med den! Formålet med avisen er blandt andet at skabe interesse hos håndværkere og ledere om at skabe et godt arbejdsmiljø på byggepladserne. Virksomhederne kan få…
  Læs mere

 • MgO-plader kan blive til en milliardregning
  1. september 2015

  MgO-plader kan blive til en milliardregning

  Konsekvenserne af brugen af de tidligere ellers så populære MgO-plader begynder nu for alvor at vise sig, hvor sager om fugtskader popper op i forskellige medier. Fagbladet Ingeniøren går så vidt som at kalde det for årtiers værste byggesk…
  Læs mere

 • Nye spændende muligheder for kompetenceudvikling
  8. juli 2015

  Nye spændende muligheder for kompetenceudvikling

  For ansatte under Kooperations overenskomster med HK Privat og Teknisk Landsforbund er der nu spændende muligheder for at blive opkvalificeret gennem overenskomsternes kompetencefonde. Der er nemlig åbnet for, at fondene betaler kursusgeby…
  Læs mere

 • EU-Kommissionen - Socialøkonomi
  11. juni 2015

  EU-Kommissionen - Socialøkonomi

  Susanne Westhausen er blevet udpeget som dansk repræsentant for de ikke statslige aktører i socialøkonomien. I forbindelse med EU Kommissionens indsats for at skabe et favorabelt klima for sociale virksomheder og interessenter i social øko…
  Læs mere

 • Implementeringen af den nye udbudslov er udsat
  29. maj 2015

  Implementeringen af den nye udbudslov er udsat

  På grund af det udskrevne folketingsvalg er lovforslaget / implementeringen af den nye udbudslov udsat. Det forventes at lovarbejdet genoptages i den nye folketingssamling efter valget – loven skal været implementeret i Danmark inden den 1.…
  Læs mere

 • Tilmeld dig DHL 2015
  21. april 2015

  Tilmeld dig DHL 2015

  Kære medlemmer Så er det igen tid til at sætte kryds i kalenderen og finde løbetøjet frem! Pris:Der vil være en egenbetaling på holdgebyret, teltpladserne og deltagelse ved grill pr. hold. København: 2.210,- kr.Aarhus: 2.500,- kr. Vælger…
  Læs mere

 • Ny hovedaftale er i hus!
  9. april 2015

  Ny hovedaftale er i hus!

  Kom og hør, hvad det betyder for jeres virksomhed Vi inviterer hermed til vores første møde i Kooperationens nye Personaleforum, hvor vi året igennem vil sætte vigtige temaer inden for ansættelsesretten på dagsordenen og opdatere jer på ny…
  Læs mere

 • Kooperationens Socialøkonomiske forum
  19. marts 2015

  Kooperationens Socialøkonomiske forum

  Invitation til Kooperationens Socialøkonomiske Forum. Debatarrangement om anbefalingerne fra Ekspertgruppen om Udredningen af den aktive beskæftigelsesindsats (Carsten Koch udvalget). Tilmeld dig her Så kom rapporten! Regeringen nedsatte…
  Læs mere

 • Energistyrelsen udpeger Kooperationen til AB-udvalget
  10. marts 2015

  Energistyrelsen udpeger Kooperationen til AB-udvalget

  Det mere end 20 år gamle aftalesystem i byggeriet skal som bekendt moderniseres, så det kan håndtere de udfordringer, som byggebranchen står overfor i dag. Kooperationen deltager i revisionsarbejdet, idet Energiminister Rasmus Helweg Peter…
  Læs mere

 • Er underentrepriseaftaler ulovlige?
  6. marts 2015

  Er underentrepriseaftaler ulovlige?

  Der har i den senere tid været en del diskussion – blandt andet på baggrund af nogle kartelsager - om underentrepriser nu er ulovlige. På baggrund heraf gennemgås nedenfor nogle af retningslinjerne fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. F…
  Læs mere