Stjernens Studiefond

Den kooperative virksomhed, Bryggeriet Stjernen, oprettede i 1948 en studiefond, som et udtryk for bryggeriets interesse for "den opvoksende ungdom".

Det er fondens opgave at støtte unge, der søger videre uddannelse af faglig karakter, eller støtte til at færdiggøre deres akademiske studier. Støtten vil således også kunne gives i forbindelse med specialeskrivning og studieophold i udlandet.

Støtten ydes som lån, der er rentefrie, og som først skal tilbagebetales, når de pågældende er færdige med uddannelsen eller har fået arbejde. Der indgås en aftale om tilbagebetalingsvilkår.

Ansøgningsskema indsendes til fondens kontor inden udgangen af februar måned:
Stjernens Studiefond, c/o Kooperationen, Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V

Det er også muligt at indsende ansøgningen som en PDF-fil til kontakt@kooperationen.dk
Skriv venligt i emnefeltet: Ansøging til Stjernens Studiefond.

Ansøgningsskema Stjernens Studiefond - Word fil
Ansøgningsskema Stjernens Studiefond - Pdf. fil