Samarbejdsråd og sekretariat

Konsulenttjenesten / Trivselsundersøgelser / Spørgsmål og fortolkninger

Ledelse og medarbejdere i de kooperative virksomheder har fælles interesser.

Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark  (nu Fagbevægelsens Hovedorganisation(FH)) har i overensstemmelse med Hovedaftalen af den 26. marts 1984 indgået en aftale mellem ledelse og medarbejdere i de kooperative virksomheder om samarbejde - samarbejdsaftalen.

Konsulenttjenesten består af samarbejdskonsulenter fra Fagbevægelsens Hovedorganisation(FH), Kooperationen, BAT-Kartellet, HK Privat/ Faglig afdeling; Arbejdsmiljø samt Serviceforbundet. Samarbejdskonsulenterne står til rådighed for virksomhedsnævnet og dets medlemmer på virksomheder inden for FH/Kooperationens område.

Samarbejdet i de kooperative virksomheder bygges op omkring virksomhedsnævn, der tilrettelægger og udvikler det konkrete samarbejde med det formål:

  • At medvirke til at demokratisere erhvervslivet.
  • At øge de enkelte medarbejderes engagement omkring virksomhedernes forhold.
  • At fremme medarbejdernes kollektive deltagelse i virksomhedernes dagligdag og deres medvirken i de fremtidige overordnede planer, overvejelser og beslutninger i virksomhederne.
  • At sikre virksomhedernes effektivitet og konkurrencedygtighed og medarbejdernes tryghed og trivsel.

De to organisationer, Kooperationen og FH, har nedsat et Samarbejdsråd med et sekretariat, der skal bistå med udvikling og fornyelse af ledelses- og medarbejdersamarbejdet.

Sammenlægning af virksomhedsnævn og arbejdsmiljøudvalg

Kooperationen og (nu Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)) har indgået en organisationsaftale, hvor der åbnes mulighed for, at ledelse og medarbejdere kan indgå en lokalaftale om at sammenlægge virksomhedsnævn (VN) og arbejdsmiljøudvalg (AMU). Det fælles organ benævnes i aftalen som "Det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd" (SVAR).

Sammenlægningen vedrører alle opgaver i VN og alle opgaver i AMU. Oprettelse af et fælles organ "SVAR" styrker muligheden for at arbejde sammenhængende med de opgaver, der traditionelt varetages af VN og AMU, herunder det psykiske arbejdsmiljø (trivsel), sygefravær og konsekvenserne ved at indføre ny teknologi eller gennemføre større ændringer i virksomheden. Sammenlægningen omfatter ikke arbejdsmiljøgrupperne.

Lokalaftalen indgås af arbejdsgiveren og den ansattes repræsentanter samt de lokale forhandlingsberettigede organisationer. Vedrørende Serviceforbundets aftaleområde indgås lokalaftalen mellem de respektive Landssammenslutninger og deres modstående aftalepartnere. Når der er indgået en lokalaftale, skal den indsendes til godkendelse i Samarbejdsrådet.

Organisationsaftalen evalueres om knap 2 år.

Aftaler og vejledninger

Samarbejdsaftale Kooperationen - LO 2009, 2. tryk 2013 (pdf)
Organisationsaftale (pdf)
Vejledning om samarbejdet (pdf)
Vejledning om at indgå lokale aftale (pdf)

Samarbejdsrådet

Udpeget af Kooperationen
Mette Thysen, Merkur Andelskasse
Søren Bak-Jensen, Arbejdermuseet
Balder Johansen, LOGIK & CO

Udpeget af FH
Ejner K. Holst, Fagbevægelsens Hovedorganisation
Henrik W. Petersen, Blik- og Rørarbejderforbundet
Simon Thøgern, HK/Privat
Peter Johansen, Ejendom - og Servicefunktionærernes Landssammenslutning

Sekretariat

Samarbejdsrådets sekretariat er to-delt
Arbejdet varetages af Kooperationen og FH, således at virksomhederne henvender sig til Kooperationen og medarbejdere/tillidsrepræsentanter henvender sig til FH eller deres kartel.

Kooperationen
Reventlowsgade 14,2., 1651 København V. T. 33 55 77 30.
Konsulent Lene Vibjerg, lv@kooperationen.dk

Fagbevægelsens Hovedorganisation
Islands Brygge 32 D, 2300 København S. T. 35 24 60 00.
Konsulent Berit Lassen, bls@fho.dk