Start virksomhed

På denne side er der hjælp at hente, hvis I ønsker at starte en virksomhed med et fællesskabsbaseret eller et samfundsnyttigt formål.


Hvis I overvejer at starte et kooperativ eller en formålsdreven virksomhed og mangler rådgivning, er I velkomne til at kontakte Martin B. Justesen på tlf. 71 79 20 39 eller mbj@kooperationen.dk.

I Kooperationen arbejder vi for at styrke formålsdrevne iværksætteres adgang til viden, inspiration og sparring. Blandt andet driver vi et gratis iværksætternetværk, der er åbent for både medlemmer og ikke-medlemmer.

Start et kooperativ

Et kooperativ ejes i fællesskab og styres demokratisk af virksomhedens medlemmer. Hvor et kapitalselskab kan være ejet af fjerne investorer eller aktionærer, ejes et kooperativ af personer, der deltager aktivt i virksomheden. Det kan fx være virksomhedens kunder, medarbejdere eller leverandører.

Derfor er et kooperativs formål også at være til størst mulig nytte for sine medlemmer. Fx ved at skabe gode og spændende arbejdspladser, ved at sikre adgang til fødevarer af høj kvalitet eller bygge boliger, der er til at betale.

Et kooperativ:

  • Ejes af virksomhedens aktive deltagere (fx kunder, leverandører eller medarbejdere).
  • Styres efter demokratiske principper (typisk ét medlem = én stemme).
  • Baserer sine strategiske beslutninger på medlemmernes behov og interesser.
  • Geninvesterer sit overskud i virksomheden, i sit formål eller fordeler det blandt medlemmerne iht. fx deres arbejdsindsats eller omsætningsbidrag.

 

Et kooperativ kan organiseres på en række forskellige måder, der tager udgangspunkt i jeres specifikke ønsker og behov. Det gælder uanset, om I ønsker at stifte en lille lokal eller stor (inter)national virksomhed.

Har I spørgsmål til, hvordan I kan organisere jeres kooperativ, er I velkommen til at kontakte os.

Start en socialøkonomisk virksomhed

Brænder I for at skabe en mere bæredygtig verden, eller vil I gøre en forskel for nogle af samfundets mest udsatte? Og har I en god forretningside? Så er det måske noget for jer at starte en socialøkonomisk virksomhed.

Socialøkonomiske virksomheder er virksomheder, hvis primære formål er at skabe samfundsmæssig værdi; socialt, beskæftigelsesmæssigt, sundhedsmæssigt, miljømæssigt og/eller kulturelt.

Det er virksomheder, der tjener almenvellet og fremmer aktivt medborgerskab. Det gør de med en tilgang, hvor forretning er et middel og ikke det endelige mål, hvor medarbejdere, kunder og interessenter inddrages, og hvor det økonomiske overskud primært anvendes til at fremme virksomhedens samfundsnyttige formål.


Find viden og værktøjer om opstart af socialøkonomiske virksomheder her.

Læs om Registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder (RSV) her.

Læs mere om Kooperationens arbejde med socialøkonomiske virksomheder her.

 

"Vi skal understøtte den nye generation af iværksættere og deres innovative fællesskabsløsninger. Danmark har historisk set haft succes med at skabe virksomheder, der øger flere af samfundets bundlinjer.Vi skal holde fast i den tradition og gøre Danmark til et bæredygtigt foregangsland ved at skabe bæredygtig vækst, job og udvikling i hele Danmark."

  Susanne Westhausen
                                                                                                 Adm. Direktør, Kooperationen