Start virksomhed

Kooperativ eller socialøkonomiske iværksætteri?

Er I ved at starte virksomhed og leder I efter en forretningsmodel, hvor alle har indflydelse på firmaets daglige drift og udvikling? Og hvor overskuddet går til de medarbejdere, der hver dag skaber værdierne i virksomheden? Så er et kooperativ måske noget for jer. Kooperative virksomheder er dynamiske og moderne virksomheder, der bygger på forskellige udgaver af fællesskab – lige fra
andelsselskaber, aktieselskaber til foreninger og fonde.

Et kooperativ er ikke en arbejdsplads i traditionel forstand. Det at virksomheden ikke er sat i verden for at tjene flest mulige penge til aktionærer, gør virksomhedens formål noget helt andet. Det betyder ikke, at virksomheden ikke skal tjene penge. Det skal alle virksomheder.

Forskellen ligger i tankegangen omkring, hvordan pengene skal anvendes. I kooperative virksomheder anvendes overskuddet til geninvesteringer i virksomheden og i medarbejderne - Man skaber sin fremtid i fællesskab.

Den kooperative model passer godt til tidens ideer og krav til det gode arbejdsliv, hvor medbestemmelse og fleksibilitet i opgaver og arbejdstid efterspørges mere end nogensinde.

Har I lyst til at møde andre som vil starte virksomhed? Så deltag i Kooperationens iværksætternetværk, hvor I både kan få sparring og pitche jeres idé overfor andre.  
Kontakt os, hvis I vil vide mere om at starte en kooperativ virksomhed.

Start en socialøkonomisk virksomhed

Brænder du for at skabe en mere bæredygtig verden eller vil du gøre en forskel for nogle af samfundets mest udsatte? Og har du en god forretningside? Så er det måske noget for dig at starte en socialøkonomisk virksomhed.

Socialøkonomiske virksomheder er baseret på stærke værdier som fællesskab, bæredygtighed og socialt ansvar, er en vigtig del af løsningen på de udfordringer, vores samfund står overfor.

Det gælder i forhold til at hjælpe samfundets svageste, skabe gode og rummelige arbejdspladser, reducere vores negative indvirkning på miljøet og klimaet, sikre sammenhængskraft og udvikling i lokalsamfundet - og meget mere.

Socialøkonomiske virksomheder er virksomheder, hvis primære formål er at skabe samfundsmæssig værdi; socialt, beskæftigelsesmæssigt, sundhedsmæssigt, miljømæssigt og/eller kulturelt.

Det er virksomheder, der tjener almenvellet og fremmer aktivt medborgerskab. Det gør de med en tilgang, hvor forretning er et middel og ikke det endelige mål, hvor medarbejdere, kunder og interessenter inddrages, og hvor det økonomiske overskud primært anvendes til at fremme virksomhedens sociale formål.Kontakt os, hvis I vil vide mere om at starte en socialøkonomisk virksomhed.

Har I lyst til at møde andre som vil starte virksomhed? Så deltag i Kooperationens iværksætternetværk, hvor I både kan få sparring og pitche jeres idé overfor andre.  

 

Vi skal understøtte den nye generation af iværksættere og deres innovative fællesskabsløsninger. Danmark har historisk set haft succes med at skabe virksomheder, der øger flere af samfundets bundlinjer. Vi skal holde fast i den tradition og gøre Danmark til et bæredygtigt foregangsland ved at skabe bæredygtig vækst, job og udvikling i hele Danmark. 

                                                                                                Susanne Westhausen         
  Adm. direktør af Kooperationen