Socialt ansvar - CSR

Vi hjælper med viden om, hvordan man arbejder praktisk og strategisk med samfundsansvar i virksomheden.

Vi har et indgående kendskab for at arbejde målrettet med social ansvarlighed i virksomheder. Det giver os gode forudsætninger for at hjælpe med sparring og inspiration i jeres arbejde med at skabe overskud på flere bundlinjer.

Vi kan både hjælpe i det konkrete arbejde med at skabe positive resultater for jeres medarbejdere og det omkringliggende samfund, men også med hvordan I dokumenterer og kommunikerer jeres sociale ansvar.

Vi har blandt andet viden om:

  • Udvikling af forretningsmodeller og virksomheder
  • Lovgivningsmæssige rammer for samfundsansvar og inklusion af udsatte grupper på arbejdsmarkedet
  • Samarbejder og partnerskaber omkring socialøkonomi og socialt ansvar – mellem virksomheder, kommuner og
  • frivillige organisationer
  • Dokumentation og formidling af sociale resultater, herunder effektmåling og certificering
  • Viden om internationale forhold, repræsentation i internationale fora og kontakt til udenlandske samarbejdspartnere