Oplever du besværlige regler og administrative byrder?

6. marts 2019

Oplever du besværlige regler og administrative byrder i din virksomhed?

Så skriv dit ønske til virksomhedsforum, og de kan hjælpe med at lette de administrative byrder for din virksomhed. Virksomhedsforum fungerer som et uafhængigt rådgivende organ for regeringen, og de udpeger områder, hvor virksomheder oplever de største byrder og kommer med forslag til forenklinger. Forenklinger kan fx være regler der bliver ændret, nye processer eller kortere sagsbehandlingstider.

Forslag fra Virksomhedsforum, er omfattet af et "følg eller forklar"-princip. Det betyder, at regeringen er forpligtet til enten at gennemføre de initiativer, der bliver foreslået, eller at forklare, hvorfor man ikke gennemfører initiativer. Det er meget hurtigt og let at indberette en administrativ byrde her:

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte sekretariatet i Kooperationen, så klarer vi det for din virksomhed.