Femern Bælt projektet

6. marts 2019

Den tyske myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-projektet blev underskrevet 31. januar 2019, men det skal huskes, at der endnu ikke foreligger en præcis køreplan for færdiggørelse af milliard-projektet. Baggrunden herfor er, at man ikke ved, om der kommer en tysk retssag om projektet, såvel som man ikke ved om en eventuel tysk retssag vil få opsættende virkning.

Fra midten af marts 2019 bliver den tyske myndighedsgodkendelse på 1.300 sider lagt offentligt frem 12 steder på Femern, i Østholsten samt i Mecklenburg-Vorpommern, ligesom den bliver tilgængeligt på Internettet.

Klagefrist på 2 måneder

Det betyder, at herefter har alle enkeltpersoner og organisationer en frist på to måneder til at indbringe klage over myndighedsgodkendelsen for forbundsdomstolen i Leipzig. Forbundsdomstolens behandlingstid af klager forventes at ville vare mindst to år.
Samtidig med den retssag som modstanderne af tunnelprojektet forventes at rejse, skal domstolen tage stilling til, om retssagen skal have opsættende virkning på byggeriet eller ej. Alene spørgsmålet om opsættende virkning eller ej forventes det at tage et år at afgøre. 

En politisk afgørelse til sidst

Skulle det ske, at forbundsdomstolen i Leipzig fastslår, at retssagen ikke har opsættende virkning, er der et juridisk grundlag for at sætte anlægsprojektet i gang i såvel Danmark som Tyskland.

Kommer domstolen derimod frem til, at retssagen får opsættende virkning, vil dele af projektet kunne sættes i gang på dansk side, men dette er en politisk afgørelse, som Folketinget skal tage stilling til.