Forsyningskonference

Fremtidens demokratiske fællesskaber

Danmark har en enestående forsyningssektor, der har givet danskerne lave priser og høj forsyningssikkerhed. Vi får el, vand og varme i vores hjem som en helt naturlig ting. Kan det så egentlig ikke være lige meget, hvem der ejer vindmøllelauget, vandværket eller varmeværket? Middelgrundens Vindmøllelaug, Danske Vandværker, Dansk Fjernvarme og Kooperationen mener, at svaret er nej.

Forsyningsselskaberne er i dag enten ejet af kommunerne eller er privatejede i form af andelsselskaber, hvor private borgere i fællesskab er gået sammen om at løse deres forsyningsbehov. Vi tror på, at forsyningssektoren også i fremtiden skal være underlagt demokratisk ejerskab, så vi undgår, at vores fælles ressourcer bliver genstand for profitoptimering, der vil fordyre taksterne. Vi undgår også, at ejerkredsen flyttes udenfor landegrænsen via for eksempel udenlandske kapitalfonde.

Demokratisk ejerskab og forbrugereje gør en forskel

På konferencen stillede vi spørgsmålstegn ved regeringens nye strategi for forsyningsområdet, da vi ikke tror på, at den vil give forbrugerne bedre og billigere forsyning. Tværtimod. Vores forsyningsmodel er ganske unik, da den udover at sikre lave priser også bidrager til grøn omstilling og lokale arbejdspladser.

Kernespørgsmål:

  • Hvordan skal vi satse på demokratisk ejerskab?
  • Hvordan udvikler vi vores demokratiske fællesskaber?
  • Er demokratiske fællesskaber konkurrencedygtige?
  • Hvordan udvikler vi vores forretningsmodel?
  • Er der behov for en samlende strategi for fremtidens demokratiske fællesskaber?

Kooperationen har igennem de senere år arbejdet aktivt med den nyere andelsorganisering og lokal udvikling især i landdistrikterne. Mange steder i landet vokser økonomisk forpligtende fællesskaber frem, her tænkes på de mange folkeejede tiltag som dagligvarebutikker, økologiske indkøbsforeninger, arbejdsfællesskaber, bofællesskaber, mv.