Kontingentregler 2021

Kooperationens nye kontingentstruktur er opbygget omkring tre typer medlemskab: 

 1. Grundmedlemskab
 2. Arbejdsgivermedlemskab
 3. Hovedorganisationsmedlemskab

Alle virksomheder, foreninger og organisationer, som opfylder vedtægternes kriterier for medlemskab, kan tegne et grundmedlemskab. Dertil lægges så moduler i forhold til den enkelte virksomheds eller organisations behov og interesser.

1. Grundmedlemskab

Grundmedlemskab er kun for nye medlemmer. Med et grundmedlemskab er man en del af den kooperative og socialøkonomiske interesseorganisation.

Grundmedlemskabet giver følgende medlemsfordele:

 • Foreningsaktiviteter og demokratiske fora
 • Generel interessevaretagelse
 • De til enhver tid værende politiske udvalg og grupper
 • Generelle uddannelsesaktiviteter 
 • Nyhedsbrev, hjemmeside og sociale medier
 • Internationalt arbejde - EU Lobby og samarbejde med søsterorganisationer/virksomheder i hele Europa/verden
 • Fællesråd
 • Branchenetværk
 • Adgang til socialøkonomisk forum og andre relevante netværk
 • Omtale og støttende aktiviteter for vores medlemmer

Grundmedlemskabet koster 5.606 kr. + 219 kr. pr. fuldtidsmedarbejder pr. år. 

HR/Jura modul

I tilknytning til et grundmedlemskab kan man tilkøbe et HR/Jura modul, som tegnes for minimum 1 år ad gangen og dækker 15 timers rådgivning og bistand med hensyn til personalejuridiske spørgsmål.

Et HR/Jura medlemskab koster 10.931 kr. pr. år. 

2. Arbejdsgivermedlemskab 

Ønsker man at være medlem af Kooperationens arbejdsgiverorganisation, tegner man et arbejdsgivermedlemskab.

Arbejdsgivermedlemskabet indeholder grundmedlemskabet og giver følgende medlemsfordele:

 • Hotline til jurist med ubegrænset HR Rådgivning, f.eks. om juridiske forhold ved ansættelse, afskedigelse, barsel, sygdom mv.
 • Adgang til hovedaftalen indgået med Landsorganisationen i Danmark (nu Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH) med tilhørende konfliktløsningssystem
 • Samarbejdsaftale - Rådgivning og hjælp til virksomhedens samarbejdsstruktur
 • Bistand ved overenskomstforhandlinger / tiltrædelsesoverenskomster
 • Fagretslig behandling af tvister og repræsentation i faglige sager
 • Rådgivning om lovgivning på arbejdsmarkedet
 • Hjælp til arbejdsmiljø og efteruddannelse af medarbejdere
 • Oprettelse og omdannelse af virksomhed: Valg af selskabsform, organisation, forandringsprocesser mv.
 • Formulering af vedtægter, aftaler og kontrakter
 • Rådgivning om den nye udbudslov og udbudsprocesser
 • Sparring om organisationsudvikling, ledelse og bestyrelsesarbejde
 • Vejledning i socialt ansvar: Hjælp til f.eks. CSR, ansvarlig leverandørstyring og socialøkonomi
 • Adgang til socialøkonomisk forum og andre relevante netværk

Et arbejdsgivermedlemskab koster pr. år 0,462 % af AM-bidragsgrundlaget – dog
minimum kr. 16.143 og maksimalt kr. 1.696.041

3. Hovedorganisationsmedlemskab

Er man en arbejdsgiverorganisation, kan man optages som hovedorganisationsmedlem. Hovedorganisationsmedlemskabet indeholder grundmedlemskabet.

Hovedorganisationsmedlemskabet giver følgende medlemsfordele for organisationen og dens medlemmer:  

 • Hovedaftale med tilhørende konfliktløsningssystem 
 • Samarbejdsaftale - Samarbejdskonsulenter og Samarbejdsrådet
 • Repræsentation på hovedorganisationsniveau i faglige sager

Et hovedorganisationsmedlemskab koster kr. kr. 1.696.041. 

Fællesråd

Når man har et grundmedlemskab eller et arbejdsgivermedlemskab, har man adgang til de lokale fællesråd der, hvor man geografisk hører hjemme. En arbejdsgiverorganisations medlemmer har adgang til deres respektive lokale fællesråd. Fællesrådene fastsætter selv deres kontingent og aktivitetsniveau.

Typisk får man som medlem af et fællesråd:

 • Lokalt fællesskab
 • Lokal politisk indflydelse
 • Lokale aktiviteter
 • Videndeling
 • Filialmedlemskab muligt 

Branchenetværk 

Med et grundmedlemskab eller et arbejdsgivermedlemskab har man adgang til at deltage i det relevante branchenetværk. Branchenetværkene fastlægger selv deres kontingent i forhold til aktivitetsniveau og eventuelle ønsker om adgang til specifikke kompetencer. En arbejdsgiverorganisations medlemmer har adgang til den eller de relevante branchenetværk.

Et branchemedlemskab kan indeholde:

 • Faglig specialrådgivning som fx byggejura, immaterialret og socialrådgivning
 • Faglig interessevaretagelse
 • Faglig uddannelse
 • Evt. associeret medlemskab af ”hovedbrancheorganisation” på vegne af branchens medlemmer

Reguleringer

Disse satser reguleres hvert år med 2,9 %, idet reguleringen foretages på grundlag af DA’s kontingentstatistik og målt som gennemsnit for 2005.

Ingen virksomheds kontingent kan stige med mere end 35 % i forhold til det foregående års kontingent.

Kontingent over kr. 30.000,00 bliver opkrævet kvartalsvis. Beløb under kr. 30.000,00 opkræves i 1. kvartal.