Kontingentregler 2024

Kooperationens nye kontingentstruktur er opbygget omkring tre typer medlemskab:

 1. Basismedlemskab

 2. Arbejdsgivermedlemskab

 3. Associeret medlemskab med og uden arbejdsgivermedlemskab

 

1. Basismedlemskab

Basismedlemskab er kun for nye medlemmer.

Med et basismedlemskab er man en del af den kooperative og socialøkonomiske interesseorganisation.

Basismedlemskabet giver følgende medlemsfordele:

 • Foreningsaktiviteter og demokratiske fora
 • Generel interessevaretagelse
 • De til enhver tid værende politiske udvalg og grupper
 • Generelle uddannelsesaktiviteter 
 • Nyhedsbrev, hjemmeside og sociale medier
 • Internationalt arbejde - EU Lobby og samarbejde med søsterorganisationer/virksomheder i hele Europa/verden
 • Fællesråd
 • Branchenetværk

Basismedlemskabet koster 0,235 % af AM-bidragsgrundlaget, dog minimum kr. 5.929 og maksimalt kr. 250.000.
 

2. Arbejdsgivermedlemskab

Ønsker man at være medlem af Kooperationens arebjdsgiverorganisation, tegner man et arbejdsgivermedlemskab.

Arbejdsgivermedlemskabet indeholder fordelene i et basismedlemskab og giver derudover følgende medlemsfordele:

 • Hovedaftale med tilhørende konfliktløsningssystem
 • Samarbejdsaftale - Rådgivning og hjælp til virksomhedens samarbejdsstruktur
 • Bistand ved overenskomstforhandlinger/tiltrædelsesoverenskomster
 • Repræsentation i faglige sager
 • Ubegrænset HR-rådgivning

Et arbejdsgivermedlemskab koster pr. år 0,462 % af AM-bidragsgrundlaget - dog minimum kr. 17.095 og maksimalt kr. 1.795.838.

 

3a. Associeret arbejdsgivermedlemskab

Opfylder man vedtægternes regler for at være associeret medlem, og ønsker man at være medlem af Kooperationens arbejdsgiverorganisation, tegner man et associeret arbejdsgivermedlemskab.

Det associerede arbejdsgivermedlemskab indeholder fordelene i et basismedlemskab og giver derudover følgende medlemsfordele:

 • Ubegrænset HR-rådgivning
 • Hovedaftale med tilhørende konfliktløsningssystem
 • Samarbejdsaftale - rådgivning og hjælp til virksomhedens samarbejdsstruktur
 • Bistand ved overenskomstforhandlinger/tiltrædelsesoverenskomster
 • Repræsentation i faglige sager

Et associeret arbejdsgivermedlemskab koster pr. år 0,462 % af AM-bidragsgrundlaget - dog minimum kr. 17.095 og maksimalt kr. 1.795.838.

 

3b. Associeret medlemskab uden arbejdsgiverorganisation

Opfylder man vedtægternes regler for at være associeret medlem, men ønsker man ikke at være medlem af Kooperationens arbejdsgiverorganisation, tegner man et associeret arbejdsgivermedlemskab uden arbejdsgiverorganisation.

Det associerede medlemskab giver ud over det under basismedlemskabet beskrevne følgende medlemsfordele:

 • Rådgivning om uddannelse og udvikling
 • HR, CSR og ledelse
 • Rådgivning om arbejdsmiljø

Et associeret medlemskab uden arbejdsgiverorganisation koster pr. år 0,462 % af AM-bidragsgrundlaget - dog minimum kr. 17.095 og maksimalt kr. 1.795.838.

 

Reguleringer

Disse satser reguleres hvert år med 2,9 %, idet reguleringen foretages på grundlag af DA's kontingentstatistik og målt som gennemsnit for 2005.

Ingen virksomheds kontingent kan stige med mere end 35 % i forhold til det foregående års kontingent.

Kontingent over kr. 30.000 bliver opkrævet kvartalsvis. Beløb under kr. 30.000 opkræves i 1. kvartal.

 

Fællesråd

Med et medlemskab af Kooperationen har man adgang til de lokale fællesråd der, hvor man geografisk hører hjemme. Fællesrådene fastsætter selv deres kontingent og aktivitetsniveau.

Typisk får man som medlem af et fællesråd:

 • Lokalt fællesskab
 • Lokal politisk indflydelse
 • Lokale aktiviteter
 • Videndeling
 • Filialmedlemskab muligt

 

Branchenetværk

Man har ligeledes adang til at deltage i relevante brancenetværk.

Branchenetværkene fastsætter selv deres kontingent i forhold til det aktivitetsniveau og eventuelle ønsker om adgang til specifikke kompetencer.

Et branchemedlemskab kan indeholde:

 • Faglig specialrådgivning som for eksempel byggejura, immaterielret og socialrådgivning
 • Faglig interessevaretagelse
 • Faglig uddannelse
 • Eventuelt associeret medlemskab af andre brancheorganisationer udenfor Kooperationen på vegne af branchens medlemmer