Kontingentregler 2024

Kooperationens nye kontingentstruktur er opbygget omkring 4 typer medlemskab:

 1. Fuldt medlemskab

 2. Fuldt medlemskab (associeret)

 3. Kooperationens basis

 4. Kooperationens basis (iværksætter)

 

Alle typer medlemskab af Kooperationen giver følgende medlemsfordele:

 • Branchenetværk
 • Kurser og seminarer om organisering og ledelse
 • Nyheder om lovgivning, personalejura, governance, selskabsret
 • Fællesråd med lokale aktiviteter og netværk
 • Foreningsaktiviteter og demokratiske fora
 • Politisk interessevaretagelse og fortalervirksomhed for bedre rammevilkår
 • Internationale projekter og internationalt arbejde. Lobbyarbejde på europæisk og international plan og samarbejde med søsterorganisationer/virksomheder i hele Europa og globalt
 • Branding gennem støtte til nye virksomheder og udbredelse af den kooperative virksomhedsform
 • Medlemskab af Koop-Barsel (betales særskilt)

 

1. Fuldt medlemskab

Et fuldt medlemskab af Kooperationen giver adgang til alle rådgivningsservices og medlemsfordele. Et fuldt medlemskab af Kooperationen giver adgang til:

 • Hovedaftale og dialogbaseret konfliktløsningssystem
 • Overenskomst og faglige sager
 • Bistand ved overenskomstforhandlinger/tiltrædelsesoverenskomster
 • On-demand full-service arbejdsgiverrådgivning
 • On-demand sparring og rådgivning om organisering og ledelse
 • Værktøjer og opkvalificering på personalejura, HR og samarbejde
 • Sparring om arbejdsmiljøorganisering og lovgivning
 • Samarbejdsaftale - rådgivning og hjælp til virksomhedens samarbejdsstruktur
 • Stemmeret på Kooperationens generalforsamling

Et fuldt medlemskab koster pr. år 0,462 % af AM-bidragsgrundlaget, dog minimum kr. 17.095 og maksimalt kr. 1.795.838.

 

2. Fuldt medlemskab (associeret)

Opfylder man vedtægternes regler for associeret medlemskab og ønsker man at være medlem af Kooperationens arbejdsgiverorganisation, tegner man et fuldt medlemskab (associeret).
Et fuldt medlemskab (associeret) af Kooperationen giver adgang til:

 • Hovedaftale og dialogbaseret konfliktløsningssystem
 • Overenskomst og faglige sager
 • Bistand ved overenskomstforhandlinger/tiltrædelsesoverenskomster
 • On-demand full-service arbejdsgiverrådgivning
 • On-demand sparring og rådgivning om organisering og ledelse
 • Værktøjer og opkvalificering på personalejura, HR og samarbejde
 • Sparring om arbejdsmiljøorganisering og lovgivning
 • Samarbejdsaftale - rådgivning og hjælp til virksomhedens samarbejdsstruktur.

Et fuldt medlemskab (associeret) koster pr. år 0,462 % af AM-bidragsgrundlaget - dog minimum kr. 17.095 og maksimalt kr. 1.795.838.

 

3. Kooperationens basis

Kooperationen basis medlemskab giver mulighed for sparring og netværk, uden at man betaler for at være del af Kooperationens arbejdsgiverorganisation. Medlemskab af Kooperationen basis giver adgang til følgende medlemsfordele:

 • Værktøjer og opkvalificering på personalejura, HR og samarbejde
 • Sparring om arbejdsmiljøorganisering og lovgivning
 • Sparring om CSR og ledelse
 • Stemmeret på Kooperationens generalforsamling

Basismedlemskabet koster 0,235 % af AM-bidragsgrundlaget, dog minimum kr. 5.929 og maksimalt kr. 250.000.

 

4. Kooperationens basis (iværksætter)

Med Kooperationen basis (iværksætter) bliver man del af den kooperative og socialøkonomiske interesseorganisation og får indsigt i fordelene ved et medlemskab af Kooperationen. Kooperationen basis (iværksætter) er kun for nye medlemmer og giver adgang til 1 års basismedlemskab for 1000 kr. Herefter overgår man automatisk til Kooperationen basis. Kooperationen basis (iværksætter) giver adgang til følgende medlemsfordele:

 • Særligt iværksætter sparring om forretningside og koncept
 • Rådgivning om demokratisk organisering til iværksættere
 • Værktøjer og opkvalificering på personalejura, HR og samarbejde
 • Sparring om arbejdsmiljøorganisering og lovgivning
 • Sparring om CSR og ledelse

OBS. Kooperationen basis (iværksætter) koster 1000 kr. for ét år.

 

Reguleringer

Disse satser reguleres hvert år med 2,9 %, idet reguleringen foretages på grundlag af DA's kontingentstatistik og målt som gennemsnit for 2005.

Ingen virksomheds kontingent kan stige med mere end 35 % i forhold til det foregående års kontingent.

Kontingent over kr. 30.000 bliver opkrævet kvartalsvis. Beløb under kr. 30.000 opkræves i 1. kvartal.

 

Fællesråd

Med et medlemskab af Kooperationen har man adgang til de lokale fællesråd der, hvor man geografisk hører hjemme. Fællesrådene fastsætter selv deres kontingent og aktivitetsniveau.

Typisk får man som medlem af et fællesråd:

 • Lokalt fællesskab
 • Lokal politisk indflydelse
 • Lokale aktiviteter
 • Videndeling
 • Filialmedlemskab muligt

 

Branchenetværk

Man har ligeledes adang til at deltage i relevante brancenetværk.

Branchenetværkene fastsætter selv deres kontingent i forhold til det aktivitetsniveau og eventuelle ønsker om adgang til specifikke kompetencer.

Et branchemedlemskab kan indeholde:

 • Faglig specialrådgivning som for eksempel byggejura, immaterielret og socialrådgivning
 • Faglig interessevaretagelse
 • Faglig uddannelse
 • Eventuelt associeret medlemskab af andre brancheorganisationer udenfor Kooperationen på vegne af branchens medlemmer