Udviklingsforeningen søsætter nyt projekt

15. april 2019

Udviklingsforeningen har netop besluttet at give økonomisk støtte på 676.000 kr. til et projekt, der har til hensigt at danne et fundament for udvikling af nye og innovative arbejdsredskaber, som kan forbedre arbejdsmiljøet og effektivisere arbejdsgangene i byggebranchen.

Baggrunden for projektet er, at kravene til byggebranchen som bekendt er udfordret på effektivitet og arbejdsmiljø. Derfor er potentialet for forbedringer store, og løsninger på mange af udfordringerne kan findes gennem arbejdet med problemstillingerne samt et grundigt idé- og konceptarbejde.

Christiansen & Essenbæk har ansøgt om den økonomiske støtte til projektet i samarbejde med Lolle & Nielsen Inventions. Sidstnævnte er en opfindervirksomhed, som siden 2010 har udviklet en række redskaber til byggebranchen, og de gennemførte i foråret 2018 et udviklingsprojekt for Kooperationens medlemsvirksomhed LOGIK & CO. Projektet kortlagde gennem en række byggepladsbesøg de udførende håndværkeres daglige udfordringer og gennemførte idé- og konceptudvikling på baggrund heraf. Og resultatet af dette arbejde udmøntede sig i et idekatalog, som grundlag for videreudvikling af konkrete arbejdsredskaber til arbejdsmiljøfremmende effektiviseringer.

Det nye projekt gennemføres med syv udvalgte engagerede virksomheder. Virksomhederne er: Hustømrerne A/S, Christiansen & Essenbæk A/S, Jorton A/S, DCM malerfirma A/S, Murersvendenes Aktieselskab, RB1940-Boligservice og TBS A/S.
Projektet har tillige en styregruppe som består af: Allan Bisgaard fra TBS A/S, Carsten Varneskov fra Boligbeton A/S, Leon Wagtmann fra MC Malerforretning A/S, John Holse Pedersen fra RB1940-Boligservice, Jon Buch fra Christiansen & Essenbæk samt Lars Tolstrup, Kooperationen.

Projektet består af to faser, researchfasen og idéudviklingsfasen. Researchfasen indledes med et styregruppemøde, hvor projektdetaljerne fastlægges og byggepladsbesøgene planlægges.

På byggepladsbesøgene gennemføres en række interviews, som har til hensigt at kortlægge håndværkernes daglige udfordringer knyttet til håndtering af redskaber og materialer med særlig fokus på tunge løft, ensidigt gentaget arbejde og effektivisering af arbejdsprocesser.

Med afsæt i researchen bliver analysen præsenteret ved en workshop, hvor idéarbejdet også opstartes sammen med et udvalg af de udførende håndværkere, således at idéarbejdet kan fortsætte og afsluttes med dokumentation i rapportform om udvikling af nye og innovative arbejdsredskaber, som kan forbedre arbejdsmiljøet og effektivisere arbejdsgangene i byggebranchen.