Sekretariatet

Susanne Westhausen

Administrende direktør

T: 33 55 77 45

sw@kooperationen.dk

Lykke Pedersen

Konsulent

T: 33 55 77 49

lep@kooperationen.dk

Elsa Brander

Konsulent

T: 33 55 77 44

eb@kooperationen.dk

Lars Tolstrup

Konsulent

T: 33 55 77 42

lt@kooperationen.dk

Tom Klausen

Konsulent

T: 33 55 77 43

tk@kooperationen.dk

Sanne Aakermann Østrup

Konsulent

T: 33 55 77 46

sao@kooperationen.dk

Ulrik Boe Kjeldsen

Konsulent

T: 33 55 77 47

ubk@kooperationen.dk

Karen E. Høeg Gottschalck

Konsulent - på barsel

T: 33 55 77 39

keh@kooperationen.dk

Peter Kellermann Brandorff

Konsulent

T: 22 25 03 53

pkb@kooperationen.dk

Helena Gleesborg Hansen

Konsulent

T: + 45 33 55 77 56

hgh@kooperationen.dk

Charlotte Brinck Lindberg

Administration

T: 33 55 77 31

cl@kooperationen.dk

Dorthe L. Rathmann

Administration

T: 33 55 77 35

dlr@kooperationen.dk

Nina Bjørnson

Bogholder

T: 33 55 77 40

nb@kooperationen.dk