NGO'er og civilsamfund

Kooperationen er den førende arbejdsgiver- og interesseorganisation for samfundsengagerede foreninger og NGO’er/civilsamfunds-organisationer.

Uanset organisationstype kan vi rådgive jer om personalejura, overenskomster, barselsregler og meget andet. Vores medlemmer er fra mange forskellige grene af civilsamfundet og tæller blandt andet Oxfam IBIS, LGBT+ Danmark, Caritas Danmark, CISU, Danish Muslim Aid, LLO, Alkohol & Samfund samt Kvinderådet.

Vi har knap 100 års erfaring med at rådgive samfundsengagerede arbejdsgivere.

Vi er jeres rådgivende eksperter i ethvert arbejdsgiverspørgsmål, og vi ved, hvordan organisationer og foreninger bedst muligt håndterer trivselsspørgsmål, ansættelsesjura, stress, sygemeldinger og andre aspekter af relationen mellem arbejdsgiver og medarbejder.

Udover rådgivning, tilbyder Kooperationen desuden netværk med lignende organisationer, og som medlem af Kooperationen bliver I en del af en organisation med et verdensomspændende netværk af ligesindede.

Fællesskaber som udgangspunkt

os Kooperationen står fællesskabet i centrum. Både ved at styrke skabelsen af fællesskaber til de, der ikke har et, ved at styrke fællesskabets ejerskab af virksomheder og ved at styrke de store fællesskaber – det danske og internationale samfund. Derfor er vi anderledes end andre arbejdsgiverforeninger. Vi arbejder konstant på at styrke den sociale økonomi i Danmark og verden, og det gør vores medlemmer også.

Muligheder og fordele

Arbejdsgiverrådgivning er naturligvis en væsentlig grund til at melde sig ind i en arbejdsgiverforening. Det betyder, at man er sikret ubegrænset rådgivning om arbejdsgiverspørgsmål, hjælp til at lave overenskomst og ubegrænset juridisk hjælp i personalesager. På den måde betyder et medlemskab af Kooperationen, at man altid kan være en ordentlig arbejdsgiver uden at tænke på advokatregningerne og uden at skulle kunne det hele selv.

Et medlemskab af Kooperationen betyder også medlemskab af Koop-Barsel. Koop-Barsel er billigere i bidrag og giver lidt mere i refusion for medarbejdere på barsel end barsel.dk.

Kooperationen er også interesseorganisation. Vi taler fællesskabets og vores medlemmers sag og opfordrer beslutningstagere til at tænke på fællesskabets bedste i deres beslutninger. Det gør vi sammen med vores medlemmer.

Er der noget, der mangler? Kooperationen er en demokratisk forening med rig mulighed for at sætte sit præg på organisationens udvikling og tilbud til medlemmerne. Vores årsmøde giver både inspiration, netværk og indflydelse til medlemmerne.

Samarbejde med medlemmerne

I Kooperationen indgår vi også meget gerne samarbejder med medlemmer eller andre med interesse i fællesskabet. Det kan være igennem fælles projekter eller arrangementer, der er med til at styrke fællesskaber, kooperative virksomheder eller den sociale økonomi i eller uden for Danmark.

Lyder det interessant?

Kontakt Peter Kellermann Brandorff, pkb@kooperationen.dk eller 22 25 03 53, hvis du vil høre mere om Kooperationen, vores arbejde og vores tilbud til medlemmerne.

Ny rapport

Cooperatives and Peace: Strengthening Democracy, Participation and Trust (2019)

Kooperationen har sammen med tre europæiske partnere udgivet en omfattende rapport om kooperativernes bidrag til konfliktforebyggelse og fredsopbygning. Rapporten indeholder en række konklusioner og anbefalinger rettet specielt til politikere, beslutningstagere og eksterne partnere, herunder lokale aktører og NGO-organisationer. Du kan læse rapporten her. Har du spørgsmål til rapporten kan du kontakte Elsa Brander, eb@kooperationen.dk