Medlemmerne siger

Se hvad andre får ud af deres medlemskab

By Expressen Udsagn 700 X 333

By-Expressen er en gruppe dedikerede cykelbude, der i 2012 startede en kooperativ virksomhed. Visionen er at udbrede ladcyklen som en løsning på logistikbranchens udfordringer. De startede som en lille gruppe ildsjæle og er i dag 30 svajere.

De har flere gange trukket på Kooperationens viden, ekspertise og mange års erfaring i forhold til at skrive vedtægter, medejerkontrakter og konkrete aftaler. I tillæg hertil er de blevet rådgivet i forhold til organisering af arbejde og overenskomster.

Derudover er deres arbejdsgange blevet formaliseret, og de er blevet en del af et større netværk for kooperative virksomheder.

Et netværk, de i dag bruger til at skabe en større kundekreds, videndeling og sparring i forhold til de udfordringer, som mindre kooperativer møder i f.eks.logistikbranchen.

Virksomhedsinfo

Fag: Logistik
Antal ansatte: ca. 30
Kooperativ siden: 2015

Fodevarebanken Udsagn 700 X 333

FødevareBankens formål er at mindske madspild og bekæmpe madfattigdom i Danmark. Det gør de bl.a. ved at modtage overskudsmad fra producenter, grossister og detailhandlen, og sende det videre til sociale organisationer som krisecentre og varmestuer, så det kan blive til måltider til socialt udsatte. 

FødevareBanken trækker løbende på Kooperationens ekspertise ift. HR og juridiske spørgsmål, da det ikke er muligt for en mindre organisation som FødevareBanken at have den slags ekspertise in-house.

Udover personale- og erhvervsretlige spørgsmål hjælper vi også vores medlemmer med vedtægter, sparring på forretnings- og organisationsudvikling mm.

Derudover har FødevareBanken fået hjælp til fx politisk fortalerarbejde. Vi taler medlemmernes sag over for politikerne på Christiansborg og sætter emner på dagsordenen, der har relevans for vores medlemmer.

Virksomhedsinfo

NGO
Antal ansatte: Ca. 20
Virksomhedsform: Forening

Grantoftegaard Udsagn 700 X 333

Grantoftegaard er en erhvervsdrivende fond og en socialøkonomisk virksomhed. Siden 1991 har formålet været at udbyde beskæftigelses-, uddannelsesrettede og kulturelle aktiviteter.

Grantoftegaard oplever, at socialt ansvar, bæredygtighed og fokus på et rummeligt arbejdsmarked bliver taget alvorligt hos Kooperationen. Værdier, der danner hele fundamentet for virksomheden.

Både i forhold til personalejura, overenskomster og ansættelseskontrakter har de trukket på Kooperationens juridiske rådgivning.

Kooperationen understøtter Grantoftegaards interesser politisk og er med til at give dem en større og stærkere stemme. Vores indgående kendskab til socialøkonomiske virksomheder gør, at vi kan sætte netop deres sager og budskaber på dagsordenen.

Grantoftegaard har 30 fastansatte, hvoraf 1/3 er ansat på særlige vilkår. Hertil kommer 45 pladser til forløb og aktiviteter med erhvervs- og personligt afklarende formål og uddannelse for øje.

Virksomhedsinfo

Antal ansatte: 30
Socialøkonomisk siden: 1991
Fag: Socialøkologisk landbrug

Hustomrerne Udsagn 700 X 333

Hustømrerne er et kooperativt byggefirma med mere end 100 års erfaring. I sin tid startede arbejdsløse tømrere firmaet med det formål: At bygge boliger og skaffe arbejdspladser. I dag er de en af Danmarks største tømrerfirmaer med ca. 250 medarbejdere.

Hustømrerne gør ofte brug af Kooperationens juridiske specialistviden. Det er både i tunge og komplicerede udbudsprocesser, men også på hverdagsbasis i forhold til konkrete byggeprojekter, akkordarbejde og løn- og arbejdsvilkår. Det er helt afgørende for en virksomhed, der samarbejder med det offentlige om byggeri, at juraen er på plads.

Hustømrerne dyrker også Kooperationens fagspecifikke branchenetværk på byggeområdet, hvor vidensdeling om udviklingen i branchen er i centrum. Vi har set det flere gange, at vores branchenetværk har forankret viden, der har ført til vækst.

73 procent af Hustømrernes aktiekapital ejes af kollektive medarbejderfonde for både nuværende og pensionerede medarbejdere.

Virksomhedsinfo

Antal ansatte: 220-250
Fag: Tømrer og snedker virksomhed
Kooperativ siden: Fra 1. dag - 10. maj 1919

Knowledgeworker Udsagn 700 X 333

KnowledgeWorker er en kooperativ virksomhed, stiftet i 2012. De rådgiver andre virksomheder og organisationer om grøn omstilling, virksomhedsudvikling og innovation m.m.

De er 17 kooperative partnere / medarbejder-ejere, der alle har fokus på fællesskabets bundlinje. Virksomheden benytter ofte Kooperationens rådgivning i forhold til den daglige drift og den overordnede strategiske udvikling.

Derudover har de flere gange deltaget i opkvalificerende kurser og undervisningsprogrammer. I tillæg hertil har Kooperationen været med til at åbne for netværk og faciliteret samarbejdsaftaler både nationalt og internationalt til gavn for virksomheden. 

Men udover at dække virksomhedens løbende behov for rådgivning og sparring er Kooperationen også et værdifællesskab for KnowledgeWorker. Et fællesskab, hvor samfundsansvar og bæredygtige bundlinjer danner forretningsgrundlaget, og hvor medlemmernes interesser bliver varetaget til gavn for de mange.

Virksomhedsinfo

Antal ansatte: 17 partnere
Kooperativ siden: Stiftelsen i 2012
Fag: Innovation og forretningsdesign indenfor grøn omstilling

LGBT Plus Udsagn 700 X 375

LGBT+ Danmark er en medlemsbaseret, demokratisk forening, der arbejder for at forbedre forholdene for LGBT+-personer i Danmark og resten af verden. LGBT+ Danmark arbejder både med politiske spørgsmål, rådgivning og netværk – oftest drevet af foreningens frivillige.

LGBT+ Danmark har ofte benyttet Kooperationens juridiske rådgivning. Det har både drejet sig om arbejdsgiverspørgsmål og spørgsmål om foreningsret og i forbindelse med organisatoriske forandringer i foreningen.

"Det er vigtigt for LGBT+ Danmark at være medlem af en arbejdsgiverforening, der deler vores værdier, og hvor vi møder den samme rådgiver, hver gang vi henvender os."

Som medlem af Kooperationen behøver man ikke at være eksperter på personaleretlige spørgsmål, men kan henvende sig til Kooperationen og få kvalificeret rådgivning både om generelle spørgsmål og konkrete sager.

Virksomhedsinfo

NGO
Antal ansatte: Ca. 15
Virksomhedsform: Forening

Oxfam IBIS Udsagn 700 X 333

Oxfam IBIS er en medlemsbaseret udviklingsorganisation, der i mere end fem årtier har arbejdet for at sikre økonomisk, social og politisk retfærdighed både lokalt, nationalt og globalt. Fokus er bekæmpelse af ulighed. I 2016 blev IBIS en del af Oxfam-konføderationen, der er en af verdens mest indflydelsesrige NGO'er og som arbejder i mere end 70 lande i hele verden.

Oxfam IBIS har flere gange benyttet Kooperationens arbejdsgiverrådgivning og har blandt andet fået vejledning i forbindelse med overenskomstforhandlingerne med organisationens ansatte.

Oxfam IBIS har også benyttet sig af Kooperationens tilbud om kurser og uddannelse bl.a. ved at deltage i Kooperationens bestyrelseskursus for NGO'er.

For Oxfam IBIS er det vigtigt at være medlem af en arbejdsgiverorganisation, der er baseret på samme værdier om demokrati og fællesskab som Oxfam IBIS selv.

Virksomhedsinfo

NGO
Antal ansatte: 85-90
Virksomhedsform: Forening