Nyheder

 • Nye spændende muligheder for kompetenceudvikling
  8. juli 2015

  Nye spændende muligheder for kompetenceudvikling

  For ansatte under Kooperations overenskomster med HK Privat og Teknisk Landsforbund er der nu spændende muligheder for at blive opkvalificeret gennem overenskomsternes kompetencefonde. Der er nemlig åbnet for, at fondene betaler kursusgeby…
  Læs mere

 • EU-Kommissionen - Socialøkonomi
  11. juni 2015

  EU-Kommissionen - Socialøkonomi

  Susanne Westhausen er blevet udpeget som dansk repræsentant for de ikke statslige aktører i socialøkonomien. I forbindelse med EU Kommissionens indsats for at skabe et favorabelt klima for sociale virksomheder og interessenter i social øko…
  Læs mere

 • Implementeringen af den nye udbudslov er udsat
  29. maj 2015

  Implementeringen af den nye udbudslov er udsat

  På grund af det udskrevne folketingsvalg er lovforslaget / implementeringen af den nye udbudslov udsat. Det forventes at lovarbejdet genoptages i den nye folketingssamling efter valget – loven skal været implementeret i Danmark inden den 1.…
  Læs mere

 • Tilmeld dig DHL 2015
  21. april 2015

  Tilmeld dig DHL 2015

  Kære medlemmer Så er det igen tid til at sætte kryds i kalenderen og finde løbetøjet frem! Pris:Der vil være en egenbetaling på holdgebyret, teltpladserne og deltagelse ved grill pr. hold. København: 2.210,- kr.Aarhus: 2.500,- kr. Vælger…
  Læs mere

 • Ny hovedaftale er i hus!
  9. april 2015

  Ny hovedaftale er i hus!

  Kom og hør, hvad det betyder for jeres virksomhed Vi inviterer hermed til vores første møde i Kooperationens nye Personaleforum, hvor vi året igennem vil sætte vigtige temaer inden for ansættelsesretten på dagsordenen og opdatere jer på ny…
  Læs mere

 • Kooperationens Socialøkonomiske forum
  19. marts 2015

  Kooperationens Socialøkonomiske forum

  Invitation til Kooperationens Socialøkonomiske Forum. Debatarrangement om anbefalingerne fra Ekspertgruppen om Udredningen af den aktive beskæftigelsesindsats (Carsten Koch udvalget). Tilmeld dig her Så kom rapporten! Regeringen nedsatte…
  Læs mere

 • Energistyrelsen udpeger Kooperationen til AB-udvalget
  10. marts 2015

  Energistyrelsen udpeger Kooperationen til AB-udvalget

  Det mere end 20 år gamle aftalesystem i byggeriet skal som bekendt moderniseres, så det kan håndtere de udfordringer, som byggebranchen står overfor i dag. Kooperationen deltager i revisionsarbejdet, idet Energiminister Rasmus Helweg Peter…
  Læs mere

 • Er underentrepriseaftaler ulovlige?
  6. marts 2015

  Er underentrepriseaftaler ulovlige?

  Der har i den senere tid været en del diskussion – blandt andet på baggrund af nogle kartelsager - om underentrepriser nu er ulovlige. På baggrund heraf gennemgås nedenfor nogle af retningslinjerne fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. F…
  Læs mere

 • Udenlandsk arbejdskraft
  18. februar 2015

  Udenlandsk arbejdskraft

  Er jeres virksomhed klar til de kulturelle og sproglige udfordringer, der følger med ved ansættelse af udenlandsk arbejdskraft indleje af udenlandske medarbejdere kontrahering med en udenlandsk underentreprenør eller med en dansk under…
  Læs mere

 • Ændring af reglerne om sygeferiegodtgørelse
  22. januar 2015

  Ændring af reglerne om sygeferiegodtgørelse

  Folketinget har vedtaget lovforslag om ændring af ferieloven med virkning fra 1. januar 2015. Efter de tidligere regler i ferieloven, optjente lønmodtagere der ikke havde ret til fuld løn under sygdom, sygeferiegodtgørelse, hvis sygdommen m…
  Læs mere

 • Feriekortet bliver digitalt
  5. januar 2015

  Feriekortet bliver digitalt

  Fra ferieåret 2015/2016 skal I ikke længere sende feriekort ud til lønmodtagere. Feriepengeinfo sender i stedet et brev som digital post til lønmodtageren med oplysninger om, hvor mange feriedage lønmodtageren har til gode og hos hvilke arb…
  Læs mere

 • Aflønning af struktørelever i akkord under Bygge- og Anlægsoverenskomsten
  19. december 2014

  Aflønning af struktørelever i akkord under Bygge- og Anlægsoverenskomsten

  Der har den 11. december 2014 været afholdt fagligvoldgift, hvor spørgsmålet om elevers aflønning ved deltagelse i voksne medarbejders akkord blev behandlet. Den 16. december kom opmanden så med sin tilkendegivelse. § 391.Voksne medarbejd…
  Læs mere

 • Spændende og positive takter i udspil til ny udbudslov
  18. december 2014

  Spændende og positive takter i udspil til ny udbudslov

  Så er erhvervsminister Henrik Sass-Larsen og Udvalget for Dansk Udbudslovgivning kommet med forslag til en samlet lovgivning for offentlige myndigheders indkøb af varer og tjenesteydelser. Det er interessant læsning – en rapport på 846 sid…
  Læs mere

 • Anvendelsen af Landsbyggefondens midler og effektivisering af den almene boligsektor
  18. december 2014

  Anvendelsen af Landsbyggefondens midler og effektivisering af den almene boligsektor

  Regeringen indgik 28/11-14 aftale med Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. I aftaletekstens forudsætninger indgår, at den almene boligsektor har til formål at stille boliger til rådighed t…
  Læs mere