Nyheder

 • Ny rapport - Cooperatives and Peace
  21. marts 2019

  Ny rapport - Cooperatives and Peace

  Kooperationen har sammen med Cooperative College (UK), Coopermondo (IT) og Cooperatives Europe udgivet en omfattende rapport om kooperativernes bidrag til konfliktforebyggelse og fredsopbygning. Rapporten indeholder en række konklusioner og…
  Læs mere

 • To Kuverter
  20. marts 2019

  To Kuverter

  To kuverter - ændring af udbudsloven vedtaget Den 26. februar 2019 vedtog Folketinget en ændring af udbudsloven. Baggrunden for ændringen er, at man vil øge gennemsigtigheden ved evalueringen af EU-udbud. Ændringen indebærer, at kravene ti…
  Læs mere

 • Den flade organisation
  20. marts 2019

  Den flade organisation

  Den flade organisation – Hvordan træffer man beslutninger uden en hierarkisk ledelsesstruktur? Flere virksomheder stryger det typiske hierarki og indfører en flad struktur, hvor de enkelte medarbejdere og teams tager små og store beslutnin…
  Læs mere

 • Dom nummer tre i MgO-sagen
  20. marts 2019

  Dom nummer tre i MgO-sagen

  Da man begyndte at anvende MgO-vindspærreplader i ydervæggene, var det med en tro på et nyt produkt, der var både billigere og bedre end de andre alternativer. Uheldigvis viste det sig, at pladerne var absolut uanvendelige til formålet, da …
  Læs mere

 • Kom på Bestyrelseskursus
  7. marts 2019

  Kom på Bestyrelseskursus

  Kursus for bestyrelsesmedlemmer i medlemsvirksomheder den 23. – 24. maj 2019. Kooperationen holder kursus for bestyrelsesmedlemmer i medlemsvirksomheder. Formålet med kurset er at sætte fokus på deltagernes rolle og ansvar som bestyrelsesm…
  Læs mere

 • Godtgørelse for nedsat effektivitet
  6. marts 2019

  Godtgørelse for nedsat effektivitet

  Kendelse: Godtgørelse for nedsat effektivitet En entreprenør har opnået en betydelig godtgørelse for nedsat effektivitet som følge af forskydning af entreprisen til vinterhalvåret. Sagen drejede sig om en betonentreprenør, der havde en ent…
  Læs mere

 • Femern Bælt projektet
  6. marts 2019

  Femern Bælt projektet

  Den tyske myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-projektet blev underskrevet 31. januar 2019, men det skal huskes, at der endnu ikke foreligger en præcis køreplan for færdiggørelse af milliard-projektet. Baggrunden herfor er, at man ikke ved,…
  Læs mere

 • Opsigelse af tillidsrepræsentant grundet sygdom
  6. marts 2019

  Opsigelse af tillidsrepræsentant grundet sygdom

  Langt de fleste overenskomster på kooperationens område  henviser til, at opsigelse af en tillidsrepræsentant skal være begrundet i ”tvingende årsager”. I en faglig voldgift har opmanden for nylig taget stilling til, at opsigelsen af en sy…
  Læs mere

 • Oplever du besværlige regler og administrative byrder?
  6. marts 2019

  Oplever du besværlige regler og administrative byrder?

  Oplever du besværlige regler og administrative byrder i din virksomhed? Så skriv dit ønske til virksomhedsforum, og de kan hjælpe med at lette de administrative byrder for din virksomhed. Virksomhedsforum fungerer som et uafhængigt rådgive…
  Læs mere

 • Udbyders pligt til at fastlægge evalueringsmetoden
  20. februar 2019

  Udbyders pligt til at fastlægge evalueringsmetoden

  En nylig kendelse fra Klagenævnet for Udbud vedrørende et begrænset udbud af en rammeaftale fastslår atter, at det er udbyders pligt at fastlægge evalueringsmetoden. Udbyder havde i udbudsbetingelserne vedrørende tildelingskriteriet ”pris” …
  Læs mere

 • 3 nye kurser
  20. februar 2019

  3 nye kurser

  3 nye kurser - primært rettet mod byggefolk Kursus i konflikthåndtering- og løsning, der afholdes i april  AB 18 - entrepriseretlig opdatering, halvdagskursus der afholdes i Aarhus, Aalborg, Glostrup og Kolding i løbet af foråret BR 18…
  Læs mere

 • Ny vejledning om forskelsbehandlingsloven
  20. februar 2019

  Ny vejledning om forskelsbehandlingsloven

  Ny vejledning om forskelsbehandlingsloven Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en ny juridisk vejledning om forskelsbehandlingsloven, som gælder på arbejdsmarkedet. Formålet med vejledningen er at give blandt andet arbejdsgivere, lønmo…
  Læs mere

 • Sletning af personoplysninger
  7. februar 2019

  Sletning af personoplysninger

  Når det ikke længere er nødvendigt at behandle personoplysninger, skal de slettes. Det følger af databeskyttelsesforordningen. Men hvornår og hvordan skal man slette personoplysninger i praksis? Datatilsynet har netop offentliggjort en ny t…
  Læs mere

 • Standardforbehold og AB 18
  7. februar 2019

  Standardforbehold og AB 18

  Hvis AB 18 er aftalegrundlaget, kan Kooperationens Standardforbehold af Maj 2008 IKKE anvendes, og baggrunden herfor er, at Standardforbeholdets otte bestemmelser nu er blevet integreret i AB 18.Nedenfor gennemgås, hvor de enkelte bestemmel…
  Læs mere

 • Bortvisning berettiget?
  23. januar 2019

  Bortvisning berettiget?

  Bortvisning berettiget?Hvis en medarbejder stjæler fra arbejdspladsen, er en bortvisning som udgangspunkt berettiget. Men gælder det også, hvis en medarbejder alene låner ting fra arbejdspladsen til privat brug og herefter afleverer tingene…
  Læs mere

 • Nyt udstationeringsdirektiv
  22. januar 2019

  Nyt udstationeringsdirektiv

  Nyt Udstationeringsdirektiv Det nye Udstationeringsdirektiv, der blev vedtaget i EU sidste år, skal være implementeret i Danmark senest den 30. juli 2020. Udstationeringsdirektivet angiver en række vilkår, som udenlandske arbejdsgivere skal…
  Læs mere

 • Mange EU-udbud annulleres
  22. januar 2019

  Mange EU-udbud annulleres

  Hvert femte danske EU-udbud annulleres, men de fleste annullerede udbud bliver dog tilpasset og udbudt på ny. Dette fremgår af en ny analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, ”Annullationer af danske EU-udbud”, som er en analyse, der …
  Læs mere

 • Timebaseret opgørelse af rimelighedskravet
  8. januar 2019

  Timebaseret opgørelse af rimelighedskravet

  Som opfølgning på satspuljeaftalen på beskæftigelsesområdet har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) den 20. december 2018 offentliggjort en ny bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet. Bekendtgørelsen indeholder bl.…
  Læs mere

 • Nyt AB-system
  8. januar 2019

  Nyt AB-system

  Som tidligere omtalt i Nyhedsbrevet kan de nye AB-aftaledokumenter anvendes ved aftaler indgået efter 31. december 2018. Det nye aftalegrundlag er meget mere omfattende end AB 92 og består af følgende grunddokumenter: AB 18 til arbejder og…
  Læs mere

 • Ny ferielov
  13. december 2018

  Ny ferielov

  Ny ferielov – hvad skal man være opmærksom på Folketinget vedtog i januar 2018 den nye ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020. Den nye ferielov medfører en række ændringer af det nuværende danske feriesystem og betyder, at vi ov…
  Læs mere