Nyheder

 • Whistleblowerdirektiv
  31. oktober 2019

  Whistleblowerdirektiv

  Den 7. oktober 2019 vedtog Ministerrådet i EU den nye Whistleblowerordning. Det nye direktiv forpligter blandt andet private arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte til at etablere en whistleblowerordning. Medlemslandene har en frist på t…
  Læs mere

 • Supplerende høring om rimelighedskravet
  31. oktober 2019

  Supplerende høring om rimelighedskravet

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) sendte den 20. september 2019 en bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats i høring. Dette medførte, at en arbejdsgruppe skulle se på udformningen af reglerne om rimelighedskravet. …
  Læs mere

 • Kooperationens videoer sætter fokus på bæredygtighed
  2. oktober 2019

  Kooperationens videoer sætter fokus på bæredygtighed

  Byggeriet i Danmark kører for fuldt tryk og Kooperationens medlemmer fra byggebranchen har meget at lave. Klimaforandringerne kører også derudaf hurtigere og kraftigere end nogensinde, og byggeriet er en af de brancher, der udleder mange kl…
  Læs mere

 • Domstol eller voldgift?
  1. oktober 2019

  Domstol eller voldgift?

  I entrepriseforhold er det standardvilkår, at når AB92 eller AB18 er vedtaget, skal eventuelle tvister afgøres ved voldgift. Og efter en afsagt kendelse fra foråret 2019 fra Vestre Landsret står det nu klart, at hvis man som entreprenør vil…
  Læs mere

 • Principiel Højesteretsdom om erstatningsansvar
  19. september 2019

  Principiel Højesteretsdom om erstatningsansvar

  Højesteret har netop afsagte en principiel dom, som fastslår, at en hovedentreprenør også kan hæfte for en underentreprenørs erstatningsansvar. Hovedentreprenøren i denne sag skulle blandt andet etablere en ny trykledning over en strækning…
  Læs mere

 • Ny guide til erhvervsfremmekonsulenter
  18. juli 2019

  Ny guide til erhvervsfremmekonsulenter

  Kooperationen har lavet ny guide til erhvervsfremmekonsulenter om socialøkonomiske virksomheder.  For mange erhvervsfremmekonsulenter er det uklart hvad socialøkonomi er, hvad socialøkonomiske virksomheder kan, og hvilken specialiseret vej…
  Læs mere

 • Konference - Andelsbevægelsen 2.0
  11. juli 2019

  Konference - Andelsbevægelsen 2.0

  Andelstanken har præget vores land i mere end 150 år. Fællesskabet og det fælles ejerskab har været bærende for en virksomhedsform, der har haft stor betydning for opbygningen af det danske velfærdssamfund. I disse år ser en lang række af …
  Læs mere

 • Trivsel og agilitet på arbejdspladsen - nyt spil
  13. juni 2019

  Trivsel og agilitet på arbejdspladsen - nyt spil

  Nyt digitalt simuleringsspil skal gøre organisationer og arbejdspladser skarpe på forhold omkring trivsel og arbejdsvilkår under interne omstillingsprocesser. Kan I nikke genkendende til skred og stigende krav ift. innovation, kompetenceud…
  Læs mere

 • Kooperationen på Folkemødet
  12. juni 2019

  Kooperationen på Folkemødet

  Igen i år er Kooperationen med på Folkemødet som medarrangør af Det Socialøkonomiske Telt. Hvis du er på Folkemødet i år og interesserer dig for socialøkonomiske, kooperative og demokratiske virksomheder og deres rolle og vilkår i samfund…
  Læs mere

 • Vil du være klima-ambassadør i byggeriet?
  29. maj 2019

  Vil du være klima-ambassadør i byggeriet?

  Klima ambassadører i byggerietKooperationen har fået midler til et projekt, der skal sætte fokus på, hvordan man som medarbejder i byggebranchen kan tage flere hensyn til klimaet. Sammen med medlemmerne Logik & Co, Jorton og Hustømrerne…
  Læs mere

 • Endnu en MgO dom
  15. maj 2019

  Endnu en MgO dom

  En entreprenør, der i sommeren 2014 besluttede at anvende MgO-plader, kan ikke drages til ansvar for de skader, som pladerne har forårsaget. Det vurderer Voldgiftsnævnet i en ny kendelse, der er den tredje kendelse til dato om MgO pladerne.…
  Læs mere

 • Socialøkonomisk undersøgelse fejler og forvirrer
  8. maj 2019

  Socialøkonomisk undersøgelse fejler og forvirrer

  Ny rapport fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering belyser brugen af registrerede socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen. Desværre er rapporten præget af fejl. Og den giver en misvisende og unuanceret fremstilling a…
  Læs mere

 • Aflysning af udbud
  2. maj 2019

  Aflysning af udbud

  Klagenævnet for Udbud har netop afsagt en kendelse i en sag der drejede sig om aflysning af et ellers gennemført udbud, og kendelsen viser, at der skal rigtig meget til at få kendt en annullation ulovlig. Sagen drejede sig om at Holstebro …
  Læs mere

 • Nye regler for skurvogne
  2. maj 2019

  Nye regler for skurvogne

  Nye skurvogne skal fra 2021 have et baderum med en dør, der skal kunne låses. Det er 3F, Dansk Byggeri og beskæftigelsesministeren blevet enige om. Det betyder, at man fremover skal kunne snuppe sig et bad bag en aflåst dør. De nye regler…
  Læs mere

 • Hjælp til digitalisering for socialøkonomiske virksomheder
  2. maj 2019

  Hjælp til digitalisering for socialøkonomiske virksomheder

  Digitalisering kan give store muligheder, og de virksomheder, som formår at udnytte digitaliseringen til deres fordel, kan opnå store besparelser, øget produktivitet og bedre indsigt i data. Igennem EU-projektet Digital Ledelseskultur kan …
  Læs mere

 • ESPD servicen udfases
  29. april 2019

  ESPD servicen udfases

  Europa Kommissionen har besluttet at udfase ESPD servicen ultimo april 2019. Baggrunden herfor er, at den midlertidige ordning der blev indført primo 2016 – på baggrund af den nye udbudslov – nu af hver enkelt medlemsstat, skal gøres perma…
  Læs mere

 • Konkurrenceloven og underhåndsbud
  15. april 2019

  Konkurrenceloven og underhåndsbud

  Kooperationen har fået flere henvendelser fra medlemsvirksomheder, der som tilbudsgivende hovedentreprenører har fået afslag fra tilbud fra underentreprenører med den begrundelse, "at det er i strid med konkurrenceloven, da I selv i egenpro…
  Læs mere

 • Udviklingsforeningen søsætter nyt projekt
  15. april 2019

  Udviklingsforeningen søsætter nyt projekt

  Udviklingsforeningen har netop besluttet at give økonomisk støtte på 676.000 kr. til et projekt, der har til hensigt at danne et fundament for udvikling af nye og innovative arbejdsredskaber, som kan forbedre arbejdsmiljøet og effektivisere…
  Læs mere

 • Dataansvar for vikarer og konsulenter
  3. april 2019

  Dataansvar for vikarer og konsulenter

  Datatilsynet har offentliggjort en række vejledende principper for placeringen af dataansvaret i forbindelse med situationer, hvor en dataansvarlig virksomhed eller myndighed benytter sig af vikarer og konsulenter til behandling af personop…
  Læs mere

 • Forbruger eller erhvervsdrivende
  29. marts 2019

  Forbruger eller erhvervsdrivende

  Definitionen af, hvornår man som bygherre er forbruger og hvornår man som bygherre er erhvervsdrivende, er ofte til juridisk diskussion. Voldgiftsloven tager ikke stilling til, hvornår en bygherre er forbruger, så man tager derfor udgangspu…
  Læs mere