Vellykket SIV-Midtvejskonference

5. marts 2020

Fællessalen på Christiansborg dannede den smukke ramme, da forskningsgruppen Socialt Innovativt Vidensarbejde (SIV) afholdt deres midtvejskonference den 28. februar 2020. Konferencen stillede skarpt på et arbejdsmarked for vidensarbejdere, der er under hastig forandring. 

Konferencens 120 deltagere blev inviteret til bl.a. at diskutere, hvordan demokratiske virksomheder og organisationer positivt kan påvirke fremtidens arbejde. Under de tre workshops blev der desuden debatteret, hvordan virksomheder, organisationer og enkeltindivider kan forholde sig aktivt til udviklingen og til formulering af policy-anbefalinger, der kan påvirke politiske beslutningstageres regulering for, hvordan man fra politisk hold kan påvirke fremtidens arbejde. Blandt de udviklingstendenser, der blev præsenteret under konferencen, var agil organisering af arbejdet, flade og demokratiske organisationsformer, digitale arbejdsplatforme, nye ansættelsesformer, less-work-bevægelsen og nye faglige organiseringsformer.

Efter workshopperne diskuterede paneldeltagerne de samfundsmæssige følger af vidensarbejderes ansættelsesvilkår, arbejdsintensivering, og hvordan det danske arbejdsmarked skal være omstillingsparat og klar til et mere fleksibelt arbejdsliv.

Panelet bestod af Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening (DM), Lars Qvistgaard, formand for Akademikernes (AC), Lars Frelle-Petersen, direktør Dansk Industri (DI) samt beskæftigelsesordførerne Victoria Velásquez, (Ø) og Samira Nawa, (R). 

Forskningsprojektet Socialt Innovativt Vidensarbejde (SIV) er et samarbejde mellem Roskilde Universitet, Actee, PROSA, Reload, Teknologisk Institut og Kooperationen. Projektet er delvist finansieret af Innovationsfonden.