Ansøgninger om midlertidig lønkompensation

26. marts 2020

Ansøg om midlertidig lønkompensation – treparts aftale puljen

Så blev det åbnet for ansøgningerne til puljen til midlertidig lønkompensation for medarbejdere som sendes hjem med fuld løn.
Du skal selv ansøge om lønkompensation med dit NemID, dvs. din revisor eller andre kan ikke søge for dig. Og den, der indberetter, skal have tilladelse til at se løn- og persondata for virksomhedens medarbejdere. 
For at begynde udfyldningen af dit ansøgningsskema, skal du logge på med virksomhedens NemID. 
På blankettens forside vil du blive præsenteret for oplysninger om virksomhedens navn, CVR-nummer og adresse, som hentes automatisk, når du logger ind. 
Forskellige steder undervejs vil ansøgningssystemet, som er koblet på VIRK.dk selv hente oplysninger om virksomheden frem, f.eks. antallet af medarbejdere i virksomheden.

Det du skal have klar inden du begynder at udfylde din ansøgning

For hver medarbejder, der hjemsendes:

  • Fulde navn
  • CPR-nummer
  • Periodens start (første dag med kompensation for medarbejderen)
  • Periode slut (sidste dag med kompensation)
  • Ansættelsestype (hhv. funktionær, ikke-funktionær eller elev/lærling)
  • Månedsløn i kr.
  • Antal dage der IKKE søges kompensation for
  • Beskæftigelsesgrad i timer. 37 timer eller derover = fuld tid
  • Ansættelseskontrakter på nyansatte medarbejdere

FØR du starter ansøgningsproceduren på nettet

Det er en god ide at læse denne vejledning fra Erhvervsministeriet om hvordan du udfylder ansøgningen.

Hvis du skal indberette færre end 25 medarbejdere skal du enten taste ovenstående oplysninger om de enkelte medarbejdere direkte på skærmen. Eller, du kan på forhånd have udfyldt en liste som den du finder her, som du så blot kan oploade. Det skal være en excel fil med præcis det format som denne liste har. Når du har udfyldt den skal du en såkaldt CSV-fil. Under ”Filer” vælg ”Gem som”, vælg ”CSV (*.csv), navngiv filen og vælg derefter Gem. Her finder du en vejledning til CSV-filen.

Det virker som den absolut enkleste måde da man jo så kan have den klar på forhånd.

Hvis du skal indberette flere end 25 medarbejder skal du lave en CSV-liste som beskrevet ovenfor.

I skemaet (eller på skærmen) skal du som ovenfor nævnt angive de dage du IKKE søger kompensation for til den enkelte medarbejder 

Du kan ikke få lønkompensation for medarbejdere, hvis lønudgiften på anden vis er dækket fx fra forsikring, andre offentlige refusioner eller anden statslig kompensationsordninger. 

Du skal indtaste det samlede antal dage, hvor du ikke skal have refusion fordi: 
- du får behov for din medarbejder i hjemsendelsesperioden (hvor de kommer tilbage på arbejdet i løbet af perioden)
- din medarbejder afholder de tvungne fem selvfinansierede dage som tjenestefri uden løn 
- du forventer at modtage anden offentlig støtte til at dække dine lønudgifter til medarbejder fx under uddannelse, barsel eller lignende. Elever og lærlinge indgår i medarbejderstaben på lige fod med øvrige medarbejdere i forhold til andelen af hjemsendte medarbejdere.

Offentlig støtte dækker over følgende: • Refusion efter lov om sygedagpenge • Refusion efter barselsloven • Tilskud til lønnen til arbejdsgiveren med ansatte i fleksjob (gammel ordning) • VEU-godtgørelse • SVU • Jobrotationsydelse • Løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats • Løntilskud efter om lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (isbryderordning og personlig assistent) • Løntilskud ved uddannelsesaftaler for voksne (voksenlærlingetilskud) • Tilskud til virksomhedsmentorer – (delvist frikøb af en medarbejder til at fungere som mentor for en udsat) • Refusion til arbejdsgiver under jobafklaringsforløb

Når du har disse ting forberedt og er klar skal du ind på virksomhedsguiden.dk. Brug evt. dette link.

Så kommer du ind til en side der ser sådan her ud
Corona Kompensation 365 X 219

Her skal du så klikke på ”læs mere” i feltet ”Skal din virksomhed varsle afskedigelser”
- Og der hvor du så kommer hen skal du køre ned til du finder feltet ”Start ansøgning”
Corona Start Ansogning 365 X 219

Vær opmærksom på at du kun har 30 minutter til at udfylde.

Når ikke at udfylde hele ansøgningen indenfor den tid bliver du smidt af. Men det du har indtastet og/eller uploaded vil være gemt. Du er blot nødt til at logge på igen, og her de første dage kan det godt tage en rum tid.