Ferietillægget bliver mindre i år

4. marts 2020

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at udbetalingen af ferietillæg til de ansatte, der holder ferie med løn, og som får udbetalt ferietillæg – et beløb, der typisk udbetales i april eller maj måned – i år bliver udbetalt som et væsentligt mindre beløb.

Hvorfor skal der udbetales mindre i ferietillæg i 2020?
Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft, men allerede nu kan vi mærke konsekvenserne af den nye lov og overgangsperioden med indefrysning.
Den nye ferielov får blandt andet også indflydelse på størrelsen af det ferietillæg, som I skal udbetale til de ansatte, der holder ferie med løn, og som får udbetalt ferietillæg i april eller maj måned 2020.

Ferietillæg, der er optjent i 2019 og kommer til udbetaling i 2020, skal behandles på følgende måde:

  • Ferietillæg optjent i perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019
    Ferietillægget bliver udbetalt i forbindelse med den såkaldte ”minisommerferie”, der starter den 1. maj 2020 og løber til den 31. august 2020, og skal udbetales i april/maj 2020 - ganske som I plejer. Dog bliver beløbet mindre end normalt. Det skyldes, at ferietillægget alene bliver beregnet af den kortere optjeningsperiode fra 1. januar – 31. august 2019.

  • Ferietillæg optjent i perioden 1. september 2019 – 31. december 2019
    Denne del af ferietillægget er en del af de indefrosne feriepenge, da ferietillægget er inkluderet i de 12,5%, som I skal indberette til Fonden for Lønmodtagernes Feriemidler. Denne del af ferietillægget indefryses og skal ikke udbetales til medarbejderen.

Hvis I har aftalt en forhøjet procent ferietillæg i jeres virksomhed, skal I stadig beregne et beløb af forhøjelsen for hele kalenderåret. Dette gælder medmindre andet fremgår af jeres aftale eller overenskomst. Har I f.eks. aftalt et forhøjet ferietillæg på i alt 1,5% (1% fra loven og yderligere 0,5% aftalt som forhøjelse) så kan I se, hvor meget I skal beregne i eksemplet nedenfor.

Beregning af ferietillægget i april/maj 2020
Lovens almindelige ferietillæg på 1% beregnes som:
ferieberettiget løn i perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019 x 1% = ferietillæg i 2020

Har I forhøjet ferietillægget skal dette beregnes som følger:
månedslønnen for perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019 x 1% +
månedslønnen for perioden 1. januar 2019 – 31. december 2019 x 0,5% = ferietillæg i 2020

Hvad sker der med det beløb i ferietillæg, der ikke udbetales?
Ferietillægget på 1% for perioden 1. september 2019 – 31. december 2019 er ikke ”forsvundet”, men er en del af indefrysningen af feriegodtgørelse, som kommer til udbetaling, senest når den ansatte går på pension. Pengene er således ikke mistet.

Eksempel
En ansat med en ferieberettiget løn på 390.000 kr. om året/32.500 kr. om måneden vil normalt få beregnet 3.900 kr. i ferietillæg, hvis ferietillægget ikke er forhøjet. (32.500 kr. x 1 % x 12 mdr.).

I 2020 vil beløbet dog være 1/3 mindre, nemlig 2.600 kr. (32.500 x 1% x 8 mdr.).
Har den ansatte et forhøjet ferietillæg på i alt 1,5%, vil den ansatte normalt få 5.850 kr. (32.500 x 1% x 12 mdr.).
I 2020 vil det også være mindre, nemlig 4.550 kr.(32.500 x 1% x 8 mdr. = 2.600 kr. + 32.500 kr. x 12 mdr. x 0,5% (den forhøjede del) = 1.950,- kr.) I alt 4.550 kr. i ferietillæg.

Ferietillægget gives til de ansatte funktionærer eller medarbejdere, der er ansat på funktionærlignede vilkår, der holder ferie med løn. Ferietillægget er efter Ferielovens bestemmelser på 1%, men kan i den enkelte overenskomst eller lokale aftale være aftalt højere. Timelønnede - der opsparer 12,5% af lønnen til Feriekonto - har ikke ret til ferietillæg, idet ferietillægget er indregnet i de 12,5%.