Ny rejsevejledning

25. juni 2020

Den 18. juni 2020 udsendte Udenrigsministeriet igen en ny rejsevejledning, der denne gang har en ny model for åbning for EU- og Schengenlandene samt Storbritannien. Rejsevejledningen gælder med virkning fra lørdag den 27. juni 2020.

Udenrigsministeriets nye rejsevejledning kan findes her.

Både arbejdsgivere og medarbejdere anbefales løbende at holde sig ajour med rejsevejledningerne.

Den nye model, der giver flere muligheder for at rejse til og fra lande i EU- og Schengenområdet samt Storbritannien fastsætter nogle objektive kriterier om blandt andet et lavt antal smittede, der fremover vil være afgørende for, hvilke af landene der åbnes op for. For alle disse lande vil Udenrigsministeriet opdatere hver enkelt rejsevejledning.

Statens Serum Institut vil ugentligt udarbejde en tabel med lande, der klassificeres som henholdsvis ”åbne” eller ”karantænelande”. Den første liste offentliggøres den 25. juni 2020.

Arbejdsgivere bør i forbindelse med medarbejderes sommerferie forholde sig til situationen, hvor medarbejdere vil rejse i strid med Udenrigsministeriets anbefalinger og dermed kan udsætte arbejdspladsen for smittefare ved hjemkomsten.

Sommerferie i udlandet
For medarbejdere, der rejser på ferie til et ”åbent/gult” land efter den 27. juni 2020, gælder myndighedernes hidtidige opfordring til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst ikke længere, og medarbejderen vil derfor kunne møde på arbejde efter ferien.

Hvis en medarbejder på trods af Udenrigsministeriets rejsevejledning vælger at rejse på ferie til udlandet i sommerferien til et ”karantæne/orange/rødt” land, vil arbejdsgiver som udgangspunkt være berettiget til at nægte at modtage medarbejderens arbejdskraft i 14 dage efter medarbejderens hjemkomst.

Medarbejderens 14 dages selvisolation vil i så fald være uden løn, medmindre det selvfølgelig aftales, at medarbejderen kan arbejde hjemmefra, eller at medarbejderen kan afvikle yderligere ferie, feriefridage, afspadsering mv.. Hvis medarbejderens fravær anses at udgøre en belastning for virksomhedens drift, fx fordi medarbejderen ikke kan erstattes af en anden medarbejder, og virksomheden derfor er nødt til at finde en vikar, vil det efter en konkret vurdering eventuelt også kunne sanktioneres ansættelsesretligt.

Syg under ferien
Hvis medarbejderen bliver smittet med coronavirus/COVID-19 under en ferierejse til udlandet i strid med Udenrigsministeriets rejsevejledning, vil der som udgangspunkt være tale om selvforskyldt sygdom, således at medarbejderen ikke har krav på sygeløn under sygefraværet. Efter en konkret vurdering vil medarbejderens fravær eventuelt også kunne sanktioneres ansættelsesretligt.

Hvis landets klassificering skifter under ferien
Hvis der opstår en situation, hvor et lands klassificering skifter til "karantæne/orange/rødt" efter afrejse, og mens medarbejderen opholder sig i det pågældende land, vil opfordringen til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst som udgangspunkt ikke være gældende. Men man opfordres til at lade sig teste allerede ved hjemkomsten.

I en sådan situation, hvor medarbejderen på afrejsetidspunktet ikke rejste i strid med rejsevejledningen, vil udgangspunktet være, at arbejdsgiver ikke vil kunne nægte at modtage medarbejderens arbejdskraft i 14 dage efter medarbejderens hjemkomst. Men i en sådan situation kan arbejdsgiver og medarbejder aftale, at medarbejderen lader sig teste ved hjemkomst og inden fremmøde på arbejdspladsen.

Orienteringsskrivelse til medarbejderne
Det anbefales, at virksomhederne skriftligt orienterer medarbejderne om, hvilke retningslinjer, der gælder for private rejser til udlandet i sommerferien. Kooperationen har udarbejdet en opdateret skabelon til en orienteringsskrivelse, som kan findes her. Sørg endelig for at tilpasse skabelonen til virksomhedens egne forhold og ønsker, og sørg for dokumentation for at medarbejderne har modtaget skrivelsen.