Nyheder

 • Pulje til sporskifte
  9. januar 2020

  Pulje til sporskifte

  Puljen udbydes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som i forbindelse med Trepartsaftalen, har afsat 25 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til en såkaldt sporskifteordning.Ideen med puljen er, at fastholde medarbejdere på arbej…
  Læs mere

 • Konference om fremtidens vidensarbejde 28.02.2020
  23. december 2019

  Konference om fremtidens vidensarbejde 28.02.2020

  Forskningsprojektet Socialt Innovativt Vidensarbejde (SIV) stiller skarpt på et arbejdsmarked for vidensarbejdere, der er under hastig forandring. De samfundsmæssige og teknologiske rammer for vidensarbejde ændrer sig i disse år: Der still…
  Læs mere

 • European Green Deal - EU klimaneutralt senest i 2050
  13. december 2019

  European Green Deal - EU klimaneutralt senest i 2050

  Den 11. december offentliggjorde Europa-Kommissionen ”the European Green Deal” – Europas nye strategi for økonomisk vækst, der skal gøre EU klimaneutralt senest i 2050. Formand for kommissionen, Ursula von der Leyen, understregede, at ”afta…
  Læs mere

 • Når de kan, så kan vi også
  11. december 2019

  Når de kan, så kan vi også

  I forbindelse med Kooperationens klimaprojekt ”Klimaagenter i byggebranchen” har vi fået lavet tre videoer i Bolivia. De viser, hvordan man i et land, der er hårdt ramt af klimaforandringerne, og hvor der er en stor mangel på ressourcer, al…
  Læs mere

 • Højesteretsdom i Vejstribesagen
  10. december 2019

  Højesteretsdom i Vejstribesagen

  Højesteret har afgjort Vejstribesagen med en dom, der lægger en meget restriktiv linje for, hvornår konkurrenter lovligt kan lave et konsortium. Dommen fra Højesteret, der drejer sig om om udbud af en kontrakt om vejmarkeringen i tre distr…
  Læs mere

 • Klimaagenter i byggebranchen
  5. december 2019

  Klimaagenter i byggebranchen

  FNs 17 verdensmål bliver brugt mere og mere som referenceramme og som redskab til at arbejde mere bæredygtigt. Ikke mindst verdensmål nr. 13 – klimaindsatsen – er kommet til at fylde en masse i løbet af det sidste år tid. Men der er ikke ku…
  Læs mere

 • Høringssvar på ny erhvervsfremmestrategi
  29. november 2019

  Høringssvar på ny erhvervsfremmestrategi

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har haft sendt deres udkast til Strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023 i offentlig høring. Med nedlæggelsen af de regionale vækstfora er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansvarlig for at igangsæt…
  Læs mere

 • Barns sygdom – fri til planlagte undersøgelser?
  28. november 2019

  Barns sygdom – fri til planlagte undersøgelser?

  Mange overenskomster på Kooperationens område giver ret til frihed med løn på barnets første - og måske også anden sygedag.I en faglig voldgift den 11. november 2019 har en opmand udtalt, at retten til frihed med løn på barnets først og and…
  Læs mere

 • Nyt internationalt fællesskab
  27. november 2019

  Nyt internationalt fællesskab

  Kooperationen har i november 2019 overtaget pladsen som den danske repræsentant i den europæiske paraplyorganisation ENSIE - The European Network of Social Integration Enterprises. Kooperationen bliver hermed en del af et stærkt fællesskab…
  Læs mere

 • Danmarks eneste andelsboghandel åbner i 2020
  13. november 2019

  Danmarks eneste andelsboghandel åbner i 2020

  Den 1. januar 2020 åbner Danmarks første andelsboghandel. Det er selskabet FredensborgFordi der står bag købet af den lokale boghandel, der stod til at lukke, fordi indehaveren havde nået pensionsalderen. Formålet med selskabet er at udvikl…
  Læs mere

 • Whistleblowerdirektiv
  31. oktober 2019

  Whistleblowerdirektiv

  Den 7. oktober 2019 vedtog Ministerrådet i EU den nye Whistleblowerordning. Det nye direktiv forpligter blandt andet private arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte til at etablere en whistleblowerordning. Medlemslandene har en frist på t…
  Læs mere

 • Supplerende høring om rimelighedskravet
  31. oktober 2019

  Supplerende høring om rimelighedskravet

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) sendte den 20. september 2019 en bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats i høring. Dette medførte, at en arbejdsgruppe skulle se på udformningen af reglerne om rimelighedskravet. …
  Læs mere

 • Kooperationens videoer sætter fokus på bæredygtighed
  2. oktober 2019

  Kooperationens videoer sætter fokus på bæredygtighed

  Byggeriet i Danmark kører for fuldt tryk og Kooperationens medlemmer fra byggebranchen har meget at lave. Klimaforandringerne kører også derudaf hurtigere og kraftigere end nogensinde, og byggeriet er en af de brancher, der udleder mange kl…
  Læs mere

 • Domstol eller voldgift?
  1. oktober 2019

  Domstol eller voldgift?

  I entrepriseforhold er det standardvilkår, at når AB92 eller AB18 er vedtaget, skal eventuelle tvister afgøres ved voldgift. Og efter en afsagt kendelse fra foråret 2019 fra Vestre Landsret står det nu klart, at hvis man som entreprenør vil…
  Læs mere

 • Principiel Højesteretsdom om erstatningsansvar
  19. september 2019

  Principiel Højesteretsdom om erstatningsansvar

  Højesteret har netop afsagte en principiel dom, som fastslår, at en hovedentreprenør også kan hæfte for en underentreprenørs erstatningsansvar. Hovedentreprenøren i denne sag skulle blandt andet etablere en ny trykledning over en strækning…
  Læs mere

 • Ny guide til erhvervsfremmekonsulenter
  18. juli 2019

  Ny guide til erhvervsfremmekonsulenter

  Kooperationen har lavet ny guide til erhvervsfremmekonsulenter om socialøkonomiske virksomheder.  For mange erhvervsfremmekonsulenter er det uklart hvad socialøkonomi er, hvad socialøkonomiske virksomheder kan, og hvilken specialiseret vej…
  Læs mere

 • Konference - Andelsbevægelsen 2.0
  11. juli 2019

  Konference - Andelsbevægelsen 2.0

  Andelstanken har præget vores land i mere end 150 år. Fællesskabet og det fælles ejerskab har været bærende for en virksomhedsform, der har haft stor betydning for opbygningen af det danske velfærdssamfund. I disse år ser en lang række af …
  Læs mere

 • Trivsel og agilitet på arbejdspladsen - nyt spil
  13. juni 2019

  Trivsel og agilitet på arbejdspladsen - nyt spil

  Nyt digitalt simuleringsspil skal gøre organisationer og arbejdspladser skarpe på forhold omkring trivsel og arbejdsvilkår under interne omstillingsprocesser. Kan I nikke genkendende til skred og stigende krav ift. innovation, kompetenceud…
  Læs mere

 • Kooperationen på Folkemødet
  12. juni 2019

  Kooperationen på Folkemødet

  Igen i år er Kooperationen med på Folkemødet som medarrangør af Det Socialøkonomiske Telt. Hvis du er på Folkemødet i år og interesserer dig for socialøkonomiske, kooperative og demokratiske virksomheder og deres rolle og vilkår i samfund…
  Læs mere

 • Vil du være klima-ambassadør i byggeriet?
  29. maj 2019

  Vil du være klima-ambassadør i byggeriet?

  Klima ambassadører i byggerietKooperationen har fået midler til et projekt, der skal sætte fokus på, hvordan man som medarbejder i byggebranchen kan tage flere hensyn til klimaet. Sammen med medlemmerne Logik & Co, Jorton og Hustømrerne…
  Læs mere