Indberetninger til Lønmodtagernes Feriemidler

25. november 2020

Vær opmærksom på at visse ansatte har ret til pensionsbidrag af feriegodtgørelse ved fratræden, og at dette beløb også skal indefryses.

Antallet af feriedage og feriebetalingen for perioden fra den 1. september 2019 til og med den 31. august 2020 skal indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler senest den 31. december 2020.

Arbejdsgivere skal i nogle tilfælde også indberette værdien af arbejdsgivers pensionsbidrag til Lønmodtagernes Feriemidler. Det skal nemlig ske for de ansatte, der har ret til:

  1. ferie med løn (typisk funktionærer eller funktionærlignende ansatte) og som
  2. følger en kollektiv overenskomst, der giver dem ret til pensionsbidrag af feriegodtgørelsen ved faktisk fratræden, f.eks. Kooperationens funktionæroverenskomster med TL og HK.

Hvis den ansatte funktionær efter overenskomsten har ret til pensionsbidrag af feriegodtgørelse i tilfælde af en fratræden, så skal pensionsbidrag af feriepenge for overgangsåret 2019/2020 behandles og indberettes sammen med feriepengene - også selvom funktionæren ikke faktuelt fratræder. Det fremgår af feriefondslovens § 2, stk. 4.

I overenskomsten vil en ret til pension af feriegodtgørelse måske stå eksplicit, således at feriegodtgørelsen er nævnt som et pensionsgivende element. Eller der vil blot være angivet i pensionsbestemmelsen, at der beregnes pension af den a-skattepligtige indkomst. Da feriegodtgørelse er a-skattepligtig indkomst vil dette også medføre en ret til pension af feriegodtgørelse og dermed en ret til indefrysning af dette beløb.

Kooperationens funktionæroverenskomster med TL og HK indeholder begge en ret til pension af feriegodtgørelse.

Eksempel for en funktionær (der fortsætter i ansættelsen), som har ret til ferie med løn og en overenskomst, der foreskriver ret til pensionsbidrag af feriegodtgørelse ved evt. faktuel fratræden:

Grundlag: Løn for hele overgangsåret = 500.000 kr. Feriepengesats ved fratræden er 12,5 %. Arbejdsgivers pensionsandel er i henhold til overenskomsten 8 % (en evt lønmodtagers andel af pensionen er ikke aktuel).

Feriepenge, der skal indberettes i felt 210 Bruttoferiepenge - fortsættende funktionær, er 12,5 % af 500.000 kr. = 62.500 kr. + 8% af 62.500 kr = 5.000 kr. I alt i felt 210 = 67.500 kr.
Bemærk at der alene skal beregnes arbejdsgivers del (8%) af pension af feriepengene. Bemærk også at pensionsbidraget ikke indbetales til pensionsselskabet, men skal indefryses.