Forsinkelse af byggesager grundet covid-19

22. september 2020

Udbredelsen af Covid-19 har medført forsinkelse af igangværende byggerier som følge af syge eller hjemsendte/karantæneramte medarbejdere eller forsinkede materialeleverancer. Herudover er byggepladser blevet standset fra bygherres side grundet risiko for Covid-19.

Siden nedlukningen af Danmark den 11. marts 2020 har der været vekslende og lokale restriktioner og senest har Regeringen den 19. september 2020 på ny opfordret til, at medarbejdere arbejder hjemmefra ligesom forsamlingsforbuddet er nedsat til 50 personer og brug af mundbind udvidet.

Det er i den forbindelse helt afgørende at skelne mellem, om der er tale om en aftale indgået før kendskab til udbredelse af Covid-19 og den efterfølgende lukning af Danmark eller tale om en aftale, som er blevet indgået efterfølgende.

Advokat Thomas Heintzelmann fra INTERLEX Advokater i Aarhus har netop for Udviklingsforeningens medlemmer opdateret tidligere udsendte notat om forsinkelse af byggesager grundet Coronavirus, COVID-19, og notatet har til formål at redegøre for de muligheder, som entreprenøren har for at kræve tidsfristforlængelse og i så fald, hvorledes entreprenøren skal forholde sig overfor bygherren.

Du kan læse hele notatet her.