Ferie efter 1. september 2020

2. september 2020

Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft. Efter denne dato er alle ansatte nu overgået til samtidighedsferie – det vil sige, at ferie optjenes og afholdes indenfor samme ferieår og ikke forskudt, som vi tidligere har været vant til.

Den ansatte optjener fortsat 2,08 feriedage pr. måneds ansættelse. Men for alle ansatte gælder det nu, at dagene tilskrives deres feriesaldo ved månedens udgang og ikke som før pr. 1. maj året efter. For både månedslønnede og timelønnede gælder, at feriedagene først tilskrives feriesaldoen ved månedens udgang.

De nye ferieregler ændrer ikke ved afholdelsen af ferien. Uanset, at feriedagene tilskrives feriesaldoen løbende efter ansættelsesmåneden, er der altså ikke ændret ved, at ferie som udgangspunkt afholdes i hele uger og placeres efter aftale med arbejdsgiver. Det er også jer som arbejdsgivere, der skal være med til at sikre, at der er feriedage på den ansattes feriesaldo til brug under virksomhedslukning f.eks. i julen 2020.

Hvis den ansatte har feriedage til gode, som skulle have været afholdt i perioden før 1. september 2020, overføres disse dage - medmindre andet aftales - automatisk til det nye ferieår efter 1. september 2020.

Efterårsferie 2020
Når efterårsferien starter midt i oktober 2020, har den enkelte ansatte ”kun” optjent 2,08 feriedage efter de nye regler. Der er dog forskellige muligheder for, at den ansatte kan holde efterårsferie.

Såfremt den ansatte har fået overført ikke-afholdte feriedage fra perioden før 1. september 2020, så bruges disse i efterårsferien. Den ansatte kan også bruge evt. feriefridage til at dække efterårsferien.

Har den ansatte hverken tilgodehavende ferie fra perioden før 1. september 2020 eller feriefridage, så kan man på arbejdspladsen indgå en aftale om afholdelse af forskudsferie. Begrebet ”forskudsferie” dækker over, at den ansatte afholder endnu ikke optjent ferie på forskud. I vælger som arbejdsgiver selv, om I ønsker at lave aftaler om forskudsferie med de ansatte på jeres virksomhed – det kan være en god ide at lave en politik på virksomheden omkring dette.

Hvis I laver aftaler om forskudsferie, skal I sikre jer, at den ansatte kan tjene ferie ind i sin fremadrettede ansættelse. Dette har især betydning for en evt. forskudsferie til tidsbegrænsede ansatte eller ansatte i opsagte stillinger. Hvis den ansatte af den ene eller anden grund efterfølgende fratræder sin stilling, uden at dette har været kendt på tidspunktet for tildeling af forskudsferien, så kan I som arbejdsgivere modregne forskudsferie, der ikke er nået at blive optjent, direkte i lønnen.