Vandrende arbejdskraft og covid-19

29. oktober 2020

Regeringen har på baggrund af, at et stigende antal udenlandske arbejdere testes positive for Covid-19, med virkning fra den 26. oktober 2020, indført et krav om, at personer, der rejser ind i Danmark med et anerkendelsesværdigt formål, herunder arbejdstagere, skal fremvise en negativ coronatest foretaget senest 72 timer før indrejsetidspunktet, når de passerer grænsen.

Der laves en række undtagelser til kravet, f.eks. for grænsependlere, der dagligt krydser grænsen, og godstransport af hensyn til forsyningssikkerheden.

Borgere i lande som for eksempel Polen har dog ikke så nem adgang til en coronatest, hvorfor det vil være en udfordring for de udenlandske arbejdere at kunne fremvise en daggammel virus test ved grænsen.

Regeringen arbejder desuden på en model, hvor arbejdsgivere kan stille krav om test efter indrejse. Det kræver dog lovhjemmel, hvis arbejdsgiveren skal kunne kræve en coronatest fra medarbejderen og tillige se resultatet. Den mulighed er regeringen ved at drøfte med arbejdsmarkedets parter.

Derudover bliver der blandt andet sat ind med mobile teststationer, skærpet tilsyn med virksomheder med udenlandsk arbejdskraft og fokus på deres boligforhold.

Arbejdstilsynet begyndte onsdag den 28. oktober 2020 med et skærpet coronatilsyn på arbejdspladser med vandrende arbejdskraft. Arbejdstilsynet reallokerer 50 tilsynsførende til indsatsen, foreløbigt til udgangen af november. Indsatsen vil bl.a. fokusere på bygge- og anlægsområdet, landbrug- og skovbrug samt slagterier og restauranter.

Læs Regeringens udspil her.

Da det er vigtigt at følge de retningslinjer om forebyggelse af coronavirus, som myndighederne offentliggør, har Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg udarbejdet vejledninger om, hvordan man i bygge- og anlægsbranchen kan forebygge smitte med coronavirus. Både når I arbejder på bygge- og anlægspladser, men også når I udfører renovering og småreparationer fx i private hjem.
Vær endvidere opmærksom på, at vejledningen opdateres løbende, hvis der kommer nye retningslinjer, som har betydning for indholdet i vejledningen.

Hvis I beskæftiger vandrende arbejdskraft, er det vigtigt at klarlægge retningslinjerne om blandt andet afstand og hygiejne for medarbejderne. Og det er vigtig så vidt muligt at holde personer og sjak sammen under hele arbejdet. Hvis I som arbejdsgivere sørger for indkvartering, skal I være opmærksomme på myndighedernes krav til afstand og hygiejne, herunder høj rengøringsstandard og gode vaskefaciliteter.

Coronavejledningerne fra Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge og anlæg finder I her.

Vejledningerne kan også hentes på engelsk, tysk, polsk italiensk, rumænsk og litauisk.