Ny trepartsaftale om arbejdsfordeling på plads

31. august 2020

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 30. august 2020 indgået en aftale om arbejdsfordeling på virksomheder, der er ramt økonomisk af følgerne af corona. Aftalen er indgået i forbindelse med, at ordningen om lønkompensation er udløbet.

Aftalen om arbejdsfordeling skal foreløbig gælde året ud og være med til at forebygge afskedigelser. Ordningen vil blive evalueret i november 2020, hvor der også tages stilling til en evt. forlængelse.

Anvendelse og udbredelse
Ordningen om en ny midlertidig arbejdsfordeling på det private arbejdsmarked er et supplement til den eksisterende arbejdsfordelingsordning. Den nye ordning gælder dog alle medarbejdere på hele det private arbejdsmarked, både det overenskomstdækkede og det ikke-overenskomstdækkede område.

Har den ansatte ikke tidligere været medlem af en A-kasse er der mulighed for ekstraordinær indmeldelse. Den ansatte skal indbetale 3 måneders medlemskab pr. måned, hvor der ønskes ret til supplerende dagpenge under den nye arbejdsfordelingsordning.

Den nye ordning kort

  • Fast arbejdsgiverbidrag. Arbejdsgiver skal betale tre G-dage om måneden pr. medarbejder, der er i arbejdsfordelingsordningen. Arbejdsgiver udbetaler de tre G-dage til den ansatte sammen med den ordinære løn. Den ansatte får ikke dagpenge de tre dage. I de tre G-dage betaler staten differencen mellem de forhøjede dagpenge og den almindelige stats for G-dage (881,- kr. pr. dag).
  • Forhøjede dagpenge til den ansatte. Ansatte i arbejdsfordeling, der får dagpenge, får i den nye ordning et forhøjet beløb svarende til 143,50 kr. i timen (23.000 kr for en fuldtidsledig).
  • Større fleksibilitet. De hidtidig anvendte skabeloner med fast arbejdsfordeling, er erstattet med et mere fleksibelt krav om at der blot skal være en gennemsnitlig ledighed mellem 20 pct og 50 pct målt over fire uger (i forhold til aftalt arbejdstid). Arbejdsfordelingen vil i 4-ugers perioden skulle anvende en given procentsats. Det er muligt at ændre i den gennemsnitlige ledighed i efterfølgende fire ugers perioder.
  • Tidligere arbejdsfordeling. En ophørt arbejdsfordeling efter den ”gamle” ordning er ikke til hindring for en arbejdsfordeling efter den nye midlertidige ordning. På den samme virksomhed (p-nummer) kan man dog ikke anvende arbejdsfordelinger efter forskellige ordninger på samme tid.

Arbejdsfordelinger efter den nye midlertidige ordning skal være sat i gang senest den 31. december 2020. Arbejdsfordelingerne kan fortsætte ind i 2021 dog højest med en varighed på op til fire måneder. Arbejdsfordelingen skal anmeldes, men ikke godkendes af jobcenteret/Det Regionale Arbejdsmarkedsråd

Virksomheder, der vil gøre brug af ordningen, skal informere og høre deres medarbejdere efter de regler, der gælder i samarbejdsaftaler eller tilsvarende aftaler. Iværksættelsen af den nye midlertidige arbejdsfordeling skal være sagligt begrundet, ligesom vi allerede kender det fra arbejdsfordelinger i dag.

Hvis en ansat ikke ønsker at indgå i en arbejdsfordeling efter denne ordning, må virksomheden beslutte, om den ansatte skal afskediges. Det gælder også, hvis en virksomhed vil øge tiden med ledighed i den næste 4-ugers cyklus. De ansatte vil i begge tilfælde have 24 timer på en hverdag til at tage stilling til, om de ønsker at indgå i ordningen.

I perioder, hvor man er hjemme på arbejdsfordeling, vil den ansatte også kunne efteruddanne sig på dagpenge. Derudover bruger ansatte i arbejdsfordeling ikke af deres dagpengeret.

Samtidig med indførsel af det faste arbejdsgiver bidrag er de almindelig to G-dage (godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag) for arbejdsfordelinger (fortsat) suspenderet. Virksomheder, der pr. 31. august har en igangværende arbejdsfordeling efter den ”gamle” ordning, kan overgå til den nye midlertidige ordning inden udgangen af september 2020 og få en G-dagsrabat. Virksomhederne skal ikke betale G-dage den første måned, men betale to G-dage pr. måned i resten af 2020.

Ikrafttræden
Idet den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning udgør et supplement til den eksisterende ordning, kan der i hele perioden fortsat iværksættes arbejdsfordelinger efter den eksisterende ordning. Den nye arbejdsfordelingsordning er aftalt, men endnu ikke indført ved lov. Vi forventer at loven vil blive færdiggjort og vedtaget hurtigst muligt.

Læs trepartsaftalen her.