Kursus i styrkebaseret udvikling

9. oktober 2020

Som opfølgning på kurserne ”Kommunikation i rollen som bygge- og projektleder” samt ”Konflikthåndtering- og styring”, udbydes nu kurset ”Styrkebaseret udvikling – fokus på styrker og motivation.”

Kurset giver deltagerne indsigt i og værktøjer til at arbejde med styrkebaseret udvikling i såvel virksomhed, job og privat. Det betyder, at deltagerne får indsigt i og værktøjer til at arbejde med styrkebaseret udvikling i såvel virksomhed som job og privat.

Denne indsigt kan danne grundlag for blandt andet et udviklingsorienteret perspektiv i f.eks. medarbejderudviklings-samtaler samt større bevidsthed og ansvar for egne kompetencer nu og i fremtiden, så kompetencerne matcher de krav virksomheden stiller.

Målgruppe
Kurset henvender sig til medarbejdere i Kooperationens medlemsvirksomheder, der har deltaget i kurserne ”Kommunikation i rollen som bygge- og projektleder” samt ”Konflikthåndtering og styring”.

Du kan læse mere om kurset her.