Ny trepartsaftale om erhvervsuddannelserne

23. november 2020

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 21. november 2020 indgået en aftale, der skal mindske frafaldet på erhvervsuddannelserne og sikre flere faglærte. Der afsættes 500 mio. kroner årligt fra næste år og frem til en række nye tiltag.

Aftalen er indgået i forlængelse af trepartsaftalen i foråret, hvor virksomhederne begrundet i corona-pandemien fik ekstraordinære løntilskud ved ansættelse af elever og lærlinge i 2020, tilbageførelse af opsparede AUB-midler og indførelse af et aktivitetsafhængigt AUB-bidrag. Forudsætningen for aftalen og for at håndtere ubalancen i praktikplads-AUB-ordningen var, at AUB-ordningen fremadrettet skal finansiere nye initiativer til fremme af lærepladser og styrkelse af de erhvervsfaglige uddannelser svarende til 500 mio. kr. årligt i varige midler fra 2021. Det samlede mål er at understøtte, at der uddannes flere faglærte.

Med aftalen indføres der blandt andet en ny ansvarsfordeling for det lærepladsopsøgende arbejde, der flytter ansvaret fra den enkelte elev til erhvervsskolerne for de elever, som ikke selv finder en læreplads. Det aftales endvidere, at de faglige udvalg får en styrket rolle i forhold til flere lærepladser, øget tiltrækning af elever mv. Dette skal bidrage til, at der samlet set uddannes flere faglærte i Danmark.

Det aftales også, at virksomhederne får en højere lønrefusion, når eleverne er på skole, og at der afsættes midler til at øge fleksibiliteten i erhvervsuddannelserne. Samtidig vil elever i skolepraktik få en højere skolepraktikydelse, når de er i skolepraktik.

Endelig indgår regeringen en aftale med KL, Danske Regioner og FH om at afsætte 156 mio. kr. til at imødegå rekrutteringsudfordringerne på det offentlige område med særligt fokus på SOSU-området.

Læs mere her.