Ændringer til BR18

3. juli 2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop udstedt en ændringsbekendtgørelse til BR18. Ændringerne trådte i kraft den 1. juli 2020. Der er blandt andet tale om følgende ændringer:

Nye regler vedrørende byggerier i Brandklasse 1

Hvis et byggeri består af flere bygninger, og bygningerne hver i sær er under 600 m2, kan bygningerne brandmæssigt betragtes som selvstændige bygninger. Med ændringen bliver det muligt at placere flere boligbebyggelser på samme ejendom, selv om bygningerne samlet har et etageareal på mere end 600 m2.

Vær opmærksom på, at bygningerne hver især skal overholde gældende brandkrav til bl.a. afstande.

Ibrugtagningstilladelse for enfamilie-, dobbelt-, række- og sommerhuse
Der vil fortsat være et krav om ibrugtagningstilladelse for ovennævnte bygninger. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgav den 1. juli 2020 en vejledning om dokumentation i forbindelse med færdigmelding. Formålet med vejledningen er at understøtte en smidig proces i forbindelse med afslutning af byggesager.

Certificerede statikere
Overgangsperioden, der muliggør, at anerkendte statikere kan anvendes som certificerede statikere, forlænges frem til den 31. december 2020.
Derudover skærpes energikravene til vinduer, ovenlys og yderdøre til niveauet i den frivillige lavenergiklasse. Dette sker pr. 1. januar 2021. Kravene introduceres nu, så der er mulighed for at tage højde for de nye energikrav til døre og vinduer allerede nu.

Du kan læse mere om ændringerne her.