COVID-19 og AT-tilsyn

3. november 2020

Som omtalt i vores Nyhedsbrev den 29. oktober 2020, har regeringen besluttet, at der også i bygge- og anlægsbranchen skal gennemføres corona-tilsyn. Disse tilsyn startede onsdag den 28. oktober 2020.

I forbindelse med disse tilsyn har Arbejdstilsynet oplyst, at de vil vejlede den enkelte virksomhed om, hvordan den kan forebygge risikoen for coronasmitte både ift. medarbejderne generelt og ift. vandrende arbejdskraft.

I forhold til medarbejderne generelt er der fokus på tre punkter, der tager udgangspunkt i sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger:

Afstand mellem medarbejderne

Virksomheder bør planlægge arbejdsdagen, så medarbejderne kan holde afstand. Situationer, hvor medarbejderne er tættere på hinanden end en meter, bør minimeres. Vær for eksempel opmærksom på situationer, hvor flere medarbejdere arbejder i små rum.

Adgang til håndvask eller håndsprit

Der bør opstilles håndvask eller håndsprit til medarbejderne på alle relevante steder, f.eks. ved byggepladsens indgange, ved områder, hvor der holdes pause, ved omklædnings- og toiletfaciliteter.

Virksomheder bør opfordre medarbejderne til at vaske hænder ved ankomst til byggepladsen og før og efter pauser.

Hyppig rengøring og afspritning

Virksomheder opfordres til at gøre rent eller afspritte kontaktpunkter ofte, for eksempel sørge for rengøring af håndtag, overflader og toiletter flere gange dagligt, hyppig udluftning i mandskabsvogne m.m. og aftørring af borde og stole mellem spisehold og i mødelokaler.

Om vandrende arbejdstagere

Arbejdstilsynet vil på tilsynet kunne vejlede om smitteforebyggelse med udgangspunkt i en række krav og anbefalinger. Du kan læse mere her. Arbejdstilsynet vil f.eks. på tilsynet spørge ind til test, brug af mundbind ved samkørsel, boligforhold m.v. Du kan læse mere om dette her.


Kan virksomheden få en afgørelse?

En virksomhed vil kunne få et strakspåbud, hvis der er mangler i forebyggelsen af smitte med COVID-19. Arbejdstilsynet reagerer derudover med et forbud eller et strakspåbud ved betydelig fare, hvis der identificeres andre væsentlige arbejdsmiljøproblemer.